Suhdanne

Tuotanto

Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia. Ensi vuonna bkt:n kasvu jää vaimeaksi, ja rakentaminen supistuu edelleen. Eniten kasvavat palvelut.

Suomen kokonaistuotanto alkoi supistua viime vuoden jälkipuoliskolla, kun maailmantalouden kasvu hidastui. Heikko kehitys jatkuu vielä kuluvan vuoden alkupuolella, ja Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia. Ensi vuonna Suomen bkt:n kasvu jää vaimeaksi. Vuonna 2025 kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan maltilliset 1,3 prosenttia. Koska taantuma jää lyhyeksi ja lieväksi, ei tulevina vuosina ole odotettavissa viime vuosien kaltaista talouskasvupyrähdystä.

Teollisuuden ja alkutuotannon arvonlisäyksen volyymi kasvaa selvästi enemmän vuosina 2023–2027 kuin tätä edeltävän viiden vuoden aikana. Palvelualat sen sijaan kasvavat samaa tahtia kuin edellisellä jaksolla. Rakentaminen kasvaa vasta vuodesta 2025 eteenpäin.

Taulukko: ETLA S23.1/t01t
Arvonlisäys toimialoittain
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2022 2022 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2018-22 2023-27E
Alkutuotanto 6,3 2,7 -3,8 -2,4 0,5 1,0 1,1 0,1 1,1
Teollisuus 51,4 22,2 2,0 2,5 -2,2 0,7 2,0 0,4 1,1
Rakentaminen 15,5 6,7 0,1 0,9 -2,8 -0,2 0,9 -0,6 0,0
Palvelut 158,6 68,4 4,3 2,8 1,1 1,7 1,5 1,6 1,4
Arvonlisäys perushintaan 231,8 100,0 3,3 2,5 0,1 1,4 1,6 1,1 1,3
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Teollisuustuotanto supistuu tänä vuonna tuotoksella mitattuna vajaat 2 prosenttia viimevuotisesta, kun vientikysyntä heikkenee maailmantalouden kasvun hidastuessa. Kolmen päätoimialan, eli metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja metalliteollisuuden, tuotanto vähenee suurin piirtein saman verran. Lähes kaikkien alatoimialojen ja muiden pienempien toimialojen tuotanto jää ennusteemme mukaan edellisvuotista pienemmäksi. Vuonna 2024 teollisuuden tuotos kääntyy noin kolmen prosentin kasvuun maailmantalouden piristyessä. Kemianteollisuus kasvaa muita päätoimialoja enemmän, kun öljytuotteiden viennin odotetaan elpyvän koronapandemian jäljiltä.

Rakentamisen tuotos ja arvonlisäys supistuvat tänä vuonna selvästi. Tuotos kasvaa vähän taas ensi vuonna, mutta arvonlisäys lähtee kasvuun vasta vuonna 2025 tuotoksen kasvaessa jo selvemmin. Rakentaminen lähti hiipumaan jo viime kesänä ja se olisi tänä vuonna ollut viime vuotta vaimeampaa joka tapauksessa, mutta odotuksia enemmän nousseet korot syventävät ja pidentävät rakentamisen laskusuhdannetta. Viime vuosina rakentaminen on ollut vilkasta, ja siksi rakentamisen ennustetun kaltainen supistuminen ei luultavasti näy vielä voimakkaasti kasvavana työttömyytenä.

Viime vuonna monien palvelualojen kehitystä väritti vielä palautuminen pandemiasta. Kaupanala supistui, mutta majoitus- ja ravitsemisala, ulkomaanmatkailu sekä erilaiset kulttuurialat elpyivät voimakkaasti kysynnän palautuessa. Kuljetusalalla toipuminen jäi vielä selvästi kesken. Tänä vuonna haasteena monilla aloilla on kuluttajien heikentynyt ostovoima ja talouskasvun hidastumisen vaikutus yritysten väliseen kysyntään. Kaupanala ja kuljetus supistuvat edelleen hieman tänä vuonna, ja muut toimialat ovat pienessä kasvussa. Kehitys vahvistuu laajasti ottaen vasta ensi vuonna kysynnän palautuessa.

Kontribuutio arvonlisäykseen, %-yksikköä
Puonti Päivi

Päivi Puonti

Ennustepäällikkö, VTT

050 534 3536

Berg-Andersson Birgitta

Birgitta Berg-Andersson

Tutkija, KTL

044 465 0153

Kaitila Ville

Ville Kaitila

Tutkija, VTL

050 410 1012

Lähdemäki Sakari

Sakari Lähdemäki

Tutkija, KTT

040 746 2991

Scroll