Suhdanne 2017:2

Ennusteen ohella Suhdanne-julkaisu sisältää artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Markku Kotilaisen artikkeli käsittelee talouspoliittista tilannetta euroalueella ja Suomessa.Ville Kaitila ja Markku Lehmus selvittävät Suomen viimeaikaiseen vientimenestykseen vaikuttaneita tekijöitä. Paolo Fornaro käsittelee nopeasti ilmestyviä talouden senhetkistä tilaa kuvaavia indikaattoreita. Ville Kaitila tarkastelee vientituotevalikoiman laajuuden ja talouskehityksen riippuvuutta EU-maissa ja Mika Maliranta arvioi Suomen tuoterakenteen uudistumista.

Suhdanne 2017:2 ilmestyi 19. syyskuuta. Seuraava numero Suhdanne 2018:1 ilmestyy maaliskuussa.

Kirjoittajat

Markku Kotilainen

Markku Kotilainen

Tutkimusjohtaja, VTT
Alueet: päätoimittaja, yhteenveto, talouspolitiikka
Birgitta Berg-Andersson

Birgitta Berg-Andersson

Tutkija, KTL
Alueet: vienti, tuotanto, tuonti ja maksutase
Ville Kaitila

Ville Kaitila

Tutkija, VTL
Alueet: yksityinen kulutus, tuotanto, hinnat ja kustannukset, mallien käyttö
Hannu Kaseva

Hannu Kaseva

Tutkija, VTK
Alueet: julkinen talous, investoinnit, tuotanto, työllisyys
Markku Lehmus

Markku Lehmus

Tutkija, VTT
Alueet: kansainvälinen talous, mallien käyttö