Suhdanne

Energian tuonti Venäjältä

Suomen energiatuotteiden tuonnin arvo kohosi 18,3 mrd. euroon vuonna 2022 ennennäkemättömän korkeiden hintojen seurauksena. Venäjältä tuotiin kuitenkin energiatuotteita enää 3,2 mrd. euron arvosta.

Venäjän-tuonnin arvosta yli 60 prosenttia oli energian tuontia vuosina 2002–2019, osuus oli jopa yli 80 prosenttia vuosina 2010–2013. Suurimman tuontiryhmän raakaöljyn osuus energiantuonnin arvosta oli 57 prosenttia vuonna 2021. Maakaasun osuus oli 15,9 prosenttia, öljytuotteiden 12,6 prosenttia ja sähköenergian 11,2 prosenttia. Kivihiilen osuus oli huomattavasti pienempi, 2,5 prosenttia. Muiden energiatuotteiden tuontiosuus jäi alle puolen prosentin.

Raaka-öljyn tuonnin määrä lähti laskuun jo vuonna 2020 ennen Ukrainan sotaa, mikä liittyy öljytuotteiden viennin jyrkkään pudotukseen vuonna 2021. EU:n asettama raakaöljyn tuontikielto koskien Venäjää astui voimaan 5.12.2022. Raakaöljyn tuonti Venäjältä Suomeen loppui kuitenkin jo elokuusta alkaen. Venäläinen raakaöljy on korvattu tuonnilla Norjasta. EU on myös kieltänyt jalostettujen öljytuotteiden tuonnin Venäjältä EU-maihin 5.2.2023 lähtien. Suomeen tuotiin öljytuotteita vielä joulukuussa. Venäjän osuus jalostettujen öljytuotteiden tuonnissa on ollut huomattavasti pienempi kuin raakaöljyn puolella. Ruotsi oli jo aiemmin tärkein tuontimaa vajaan 50 prosentin osuudella. Näyttää siltä, että Venäjää korvaavia tuontimaita on suhteellisen helposti löydettävissä.

Energiatuotteiden tuonti Venäjältä, 12 kk lka, milj. eur

Maakaasun tuonnissa Venäjän osuus on vaihdellut aika paljon vuosi vuodelta, viime vuonna osuus oli enää 37 prosenttia. Viro nousi Venäjän tilalle tärkeimmäksi tuontimaaksi, vaikka maakaasua tuotiin Suomeen Venäjältä vielä joulukuussa. Sähköenergiaa on tuotu Suomeen vain Ruotsista, Venäjältä, Virosta ja Norjasta. Ruotsi on tärkein tuontimaa. Tuonti Venäjältä loppui kesäkuussa 2022. Olkiluoto 3 -ydinvoimala on jo koekäytössä ja myös tuulivoimaan investoidaan, joten Suomi pärjännee jatkossa hyvin ilman Venäjän sähköä.

Venäjältä tuodun kivihiilen määrä on trendinomaisesti laskenut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tuonti Suomeen loppui syyskuussa 2022. Hiili ja muut kiinteät fossiiliset polttoaineet ovat EU:n pakoteluettelossa, toisin sanoen niitä ei saa tuoda EU-maihin.

Berg-Andersson Birgitta

Birgitta Berg-Andersson

Tutkija, KTL

044 465 0153

Scroll