Suhdanne

Tuotanto

Suomen bkt supistuu tänä vuonna vain 0,3 prosenttia, vaikka rakentaminen vähenee voimakkaasti. Ensi vuonna bkt kääntyy hitaaseen kasvuun lähinnä palvelujen ansiosta.

Etla arvioi syksyn ennusteessaan, kuten jo keväällä, että Suomen bkt supistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia. Julkinen kulutus ja nettovienti kasvattavat bruttokansantuotetta, mutta investoinnit supistuvat voimakkaasti ja vaikuttavat siten negatiivisesti bkt:n kehitykseen. Suomen talous kasvoi vielä ensimmäisellä neljänneksellä viimevuotisesta, mutta supistui silti 0,2 prosenttia vuoden alkupuoliskolla. Kokonaistuotanto jää edellisvuotista pienemmäksi myös vuoden jälkipuoliskolla maailmantalouden hitaamman kasvuvaiheen takia. Ensi vuonna bkt kääntyy 0,8 prosentin nousuun, kun kaikki kysyntäerät kasvavat. Vuonna 2025 kokonaistuotannon arvioidaan lisääntyvän 1,2 prosenttia.

Taulukko: ETLA S23.2/t01t
Arvonlisäys toimialoittain
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta
2022 2022 2021 2022 2023E 2024E 2025E
Alkutuotanto 6,2 2,6 1,2 -3,1 1,9 1,7 1,7
Teollisuus 52,4 22,4 2,0 -1,3 -3,3 -2,2 0,9
Rakentaminen 16,3 7,0 0,1 4,6 -7,0 0,9 1,2
Palvelut 158,8 68,0 4,3 3,2 1,8 1,7 1,5
Arvonlisäys perushintaan 233,7 100,0 3,4 2,2 0,3 0,9 1,3
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Etlan uusien laskelmien mukaan teollisuustuotanto supistuu tänä vuonna tuotoksella mitattuna noin 1,5 prosenttia viimevuotisesta, kun vientikysyntä jää hyvin heikoksi. Metsäteollisuuden tuotos putoaa merkittävästi, ja myös kemianteollisuuden tuotanto vähenee selvästi. Suurimman päätoimialan, metalliteollisuuden tuotos kasvaa edelleen, mutta hitaasti. Vuonna 2024 teollisuuden tuotos kääntyy runsaan kolmen prosentin nousuun maailmantalouden kasvuvauhdin nopeutuessa. Metsäteollisuuden kasvuluku on huomattavasti tätä suurempi tämänvuotisen syvän kuopan seurauksena.

Rakentamisen tuotos ja arvonlisäys supistuvat tänä vuonna voimakkaasti. Tuotos ja arvonlisäys alkavat elpyä hitaasti 2024 aikana. Rakentaminen lähti hiipumaan jo viime kesänä ja se olisi tänä vuonna ollut viime vuotta vaimeampaa joka tapauksessa, mutta odotuksia enemmän nousseet korot syventävät ja pidentävät rakentamisen laskusuhdannetta merkittävästi. Erityisesti uusien asuntojen rakentaminen supistuu voimakkaasti edellisvuosista. Viime vuosina rakentaminen on ollut erityisen vilkasta, ja siksi voimakkaasta supistumisesta huolimatta rakennusalan työllisyystilanne säilyy kohtuullisena, vaikka väistämättä työttömyys ja lomautukset nousevatkin alalla.

Kontribuutio arvonlisäykseen, %-yksikköä

Palvelualojen arvonlisäyksen kasvu hidastuu ennustevuosien aikana. Hidastumisen taustalla vaikuttavat pandemian jälkeisen palautumisen päättyminen sekä kansantalouden yleisen suhdannekehityksen ja jalostustoimialojen jäähtyminen. Yksityisten palvelualojen kasvu on kuitenkin tänä vuonna noin 2,5 prosenttia viime vuodesta. Kasvu on vahvinta rahoitus- ja vakuutusalalla, missä sijoitustuotot vaikuttavat arvonlisäyksen määrään, sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, joka on edelleen tänä vuonna palautunut pandemiasta. Ensi vuonna yksityisten palvelualojen kasvu jäähtyy kahteen prosenttiin ja on siten edelleen selvästi bkt:n kasvua nopeampaa. Kasvu vahvistuu kaupan ja kuljetuksen toimialoilla.

Puonti Päivi

Päivi Puonti

Ennustepäällikkö, VTT

050 534 3536

Berg-Andersson Birgitta

Birgitta Berg-Andersson

Tutkija, KTL

044 465 0153

Kaitila Ville

Ville Kaitila

Tutkija, VTL

050 410 1012

Lähdemäki Sakari

Sakari Lähdemäki

Tutkija, KTT

040 746 2991

Scroll