Suhdanne

Tuotanto

Suomen talous kääntyy tänä vuonna hitaaseen 0,3 prosentin kasvuun, palvelujen vetämänä. Teollisuustuotanto ja rakentaminen kasvattavat arvonlisäystä vasta ensi vuonna.

Etla arvioi kevään ennusteessaan, että Suomen bkt kääntyy tänä vuonna 0,3 prosentin kasvuun. Kaikki kysyntäerät kasvattavat bruttokansantuotetta. Vielä syksyllä arvioimme, että kokonaistuotanto kasvaisi 0,8 prosenttia. Talouden näkymät ovat kuitenkin sen jälkeen heikentyneet. Toimialoittain tarkasteltuna palvelujen ja alkutuotannon arvonlisäyksen kasvu jää vaimeaksi ja teollisuuden sekä rakentamisen arvonlisäys supistuu. Ensi vuonna bkt kasvaa jo 1,4 prosenttia, mutta kysyntäeristä vain yksityinen kulutus ja investoinnit vaikuttavat positiivisesti bkt:n kehitykseen. Vuonna 2026 kokonaistuotannon arvioidaan lisääntyvän 1,3 prosenttia.

Taulukko: ETLA S24.1/t01t
Arvonlisäys toimialoittain
Arvo, mrd. e %-osuus Määrän muutos edellisestä vuodesta, %
2022 2022 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Alkutuotanto 6,3 2,7 -2,7 2,5 0,8 0,9 0,4
Teollisuus 51,2 22,0 -1,7 -1,0 -3,6 0,9 1,8
Rakentaminen 16,1 6,9 3,4 -8,3 -0,4 2,5 2,5
Palvelut 159,1 68,4 3,1 0,6 0,5 1,7 1,4
Arvonlisäys perushintaan 232,7 100,0 1,9 -0,2 -0,3 1,6 1,5
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Teollisuustuotanto jää tänä vuonna tuotoksella mitattuna edellisvuoden lukemiin, kun tavaravienti kasvaa hitaasti. Laskelmien pohjana on kahden viikon lakko. Metalliteollisuuden tuotos pois lukien sähkö- ja elektroniikkateollisuus vähenee prosentin, mutta jälkimmäinen vetää koko toimialan noin kahden prosentin laskuun. Myös metsäteollisuuden tuotos vähenee jonkin verran, mutta kemianteollisuuden tuotanto kääntyy nousuun. Vuonna 2025 teollisuuden tuotos kasvaa kolme prosenttia vientikysynnän voimistuessa. Kemianteollisuuden tuotanto kasvaa selvästi tätä enemmän.

Rakentamisen arvonlisäys supistuu vielä tänä vuonna vähän ja tuotoskaan ei kasva vuositasolla. Tuotos ja arvonlisäys alkavat kuitenkin elpyä tänä vuonna hitaasti. Rakentaminen lähti hiipumaan jo viime kesänä ja odotuksia enemmän nousseet korot syventävät ja pidentävät rakentamisen laskusuhdannetta merkittävästi. Erityisesti uusien asuntojen rakentaminen supistuu voimakkaasti edellisvuosista. Rakennusalan työllisyystilanne on heikko ja työttömyys sekä lomautukset ovat nousussa. Ennusteemme mukaan työmarkkinatilanne alkaa paranemaan kuluvan vuoden aikana. Vuosina 2025 ja 2026 rakennusala kasvaa taas selvemmin.

Kontribuutio arvonlisäykseen, %-yksikköä

Yksityisten palvelualojen arvonlisäyksen kasvu hidastui viime vuonna vain 0,3 prosenttiin kaupan sekä kuljetus- ja rahoitustoiminnan supistumisen seurauksena. Tänä vuonna yksityisten palvelualojen kasvu kiihtyy hieman kysynnän alkaessa elpyä, mutta jää kokonaisuutena ottaen kuitenkin keskimäärin vajaaseen yhteen prosenttiin. Ennakoimme arvonlisäyksen kasvavan muilla aloilla paitsi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Kasvu on nopeinta informaatio- ja viestintäalalla. Ensi vuonna yksityisten palvelualojen kasvu piristyy keskimäärin kahden prosentin tuntumaan. Julkiset palvelut (hallinto, sote ja opetusala) kasvoivat viime vuonna hieman nopeammin kuin yksityiset palvelut, mutta tänä ja erityisesti ensi vuonna tilanne kääntyy päinvastaiseksi.

Puonti Päivi

Päivi Puonti

Ennustepäällikkö, VTT

050 534 3536

Berg-Andersson Birgitta

Birgitta Berg-Andersson

Tutkija, KTL

044 465 0153

Kaitila Ville

Ville Kaitila

Tutkija, VTL

050 410 1012

Lähdemäki Sakari

Sakari Lähdemäki

Tutkija, KTT

040 746 2991

Scroll