Suhdanne

Taulukot

Taulukko: ETLA S24.1/y01t
Suomen huoltotase
Arvo, mrd. e2 Määrän muutos edellisestä vuodesta, %
Huoltotase-erä 2023 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Bruttokansantuote markkinahintaan 277,6 1,3 -1,0 0,3 1,4 1,3
Tuonti 114,9 8,4 -7,1 4,4 5,4 4,0
Tavarat 74,4 5,2 -10,8 2,8 4,6 5,5
Palvelut 40,5 15,4 1,2 5,3 6,8 1,6
Kokonaistarjonta 392,5 3,3 -2,8 1,5 2,6 2,1
Vienti 113,7 3,6 -1,7 3,8 5,2 3,8
Tavarat 82,4 2,1 0,4 1,0 4,3 4,0
Palvelut 31,3 7,3 -7,4 11,5 7,0 3,4
Investoinnit 64,8 2,5 -4,2 1,1 3,2 4,8
Yksityiset 53,6 2,7 -4,1 0,3 3,9 3,1
Julkiset 11,2 1,3 -4,3 5,0 -0,1 12,5
Kulutus 215,6 0,9 1,7 0,4 1,1 0,8
Yksityinen 145,7 1,8 0,4 0,6 1,6 1,3
Julkinen 69,9 -1,0 4,5 0,1 0,0 -0,3
Varastojen muutos1 -1,6 1,9 -4,0 0,0 0,0 -0,3
Kokonaiskysyntä 392,5 3,3 -2,8 1,5 2,6 2,1
Kotimainen kysyntä 278,8 3,2 -3,3 0,5 1,6 1,4
Julkinen kysyntä 81,1 -0,7 3,2 0,8 0,0 1,5
Hinnan muutos edellisestä vuodesta, %
Huoltotase-erä 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Bruttokansantuote 5,4 4,8 2,3 2,4 2,1
Tuonti 19,4 -3,3 -4,0 -2,0 0,2
Vienti 18,6 -4,8 -3,8 -1,6 -0,1
Investoinnit 6,5 4,7 2,3 2,0 1,9
Kulutus 5,9 4,3 2,1 2,3 2,1
1 Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2 Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.1/y02t
Eräitä keskeisiä ennusteita
2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Kuluttajahintainflaatio, % 2,2 7,1 6,3 1,4 1,0 1,5
Ansiotason muutos, % 2,4 2,4 4,2 3,8 3,1 2,7
Työn tuottavuus, % 0,8 -1,2 -0,6 0,5 1,0 0,9
Työttömyysaste, % 7,7 6,8 7,2 7,4 6,9 6,6
Työllisyysaste, % 76,7 78,4 77,9 78,1 79,2 79,9
Kansainvälinen kustannuskilpailukyky, %1 -3,3 -0,4 -0,6 1,9 0,3
Vientikysyntä, % 6,3 3,1 1,0 1,5 2,1
Vaihtotaseen jäämä, % bkt:sta 0,4 -2,4 -1,4 -1,7 -1,4 -1,1
Teollisuustuotanto (tuotos), % 3,7 1,5 -2,0 -0,1 3,0 3,0
Julkinen rahoitusasema, % bkt:sta -2,8 -0,5 -2,5 -3,4 -2,9 -3,2
Julkinen velka, % bkt:sta 72,6 73,5 75,8 78,6 79,6 81,4
Euribor 12 kk, % -0,5 1,1 3,9 3,3 2,8 2,2
Euroalueen bkt, % 5,9 3,4 0,5 0,8 1,7 1,7
Euroalueen kuluttajahintainflaatio, %2 2,6 8,4 5,4 2,5 2,0 2,0
1 Nimelliset yksikkötyökustannukset kilpailijamaissa suhteessa Suomeen.
2 Yhdenmukaistettu indeksi.
Lähteet: AMECO (Euroopan komissio), Eurostat, European Money Markets Institute (EMMI), OECD, IMF,
China National Bureau of Statistics (NBS), Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.1/k06t
Kansainvälisen talouden ennusteita
2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Bkt:n määrän muutokset alueittain, %
Maailma 6,3 3,3 2,9 2,8 3,3 3,3
Yhdysvallat 5,8 1,9 2,5 1,8 2,0 2,0
Euroalue 5,9 3,4 0,5 0,8 1,7 1,7
Saksa 3,1 1,9 -0,3 0,8 1,3 1,5
Ruotsi 5,9 2,7 0,0 1,0 2,0 2,5
Kiina 8,4 3,0 5,2 4,7 4,5 4,5
Keskeisiä korkoja1, %
FED ohjauskorko 0,3 1,9 5,2 4,8 3,7 3,0
EKP ohjauskorko 0,0 0,6 3,8 4,1 3,0 2,6
Euribor 12 kk -0,5 1,1 3,9 3,3 2,8 2,2
Euroalueen inflaatio ja työttömyysaste, %
Inflaatio 2,6 8,4 5,4 2,5 2,0 2,0
Työttömyysaste 7,7 6,7 6,5 6,5 6,4 6,4
1 Vuosikeskiarvo.
Lähteet: OECD, Eurostat, EKP, FED, European Money Markets Institute (EMMI), Macrobond, Etla.
Taulukko: ETLA S24.1/c02t
Yksityiset kulutusmenot
Arvo, mrd.e Määrän muutos edellisestä vuodesta, %
Kulutuserä 2023 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Yksityiset kulutusmenot 145,7 1,8 0,4 0,6 1,6 1,3
Kestävät kulutustavarat 10,2 -6,3 -4,0 0,0 3,2 3,4
Puolikestävät tavarat 10,2 -0,6 -2,0 0,2 1,6 1,4
Lyhytikäiset tavarat 40,9 -4,2 -2,3 0,3 0,8 0,6
Palvelut 76,6 5,7 2,2 1,1 2,0 1,6
Muut1 7,8 -0,3 0,4 -2,5 0,9 0,2
1 Kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.1/c01t
Kotitalouksien käytettävissä olevat nimellistulot, ostovoima ja säästäminen
Arvo, mrd. e Muutos edellisestä vuodesta, %
Tuloerä 2023 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Palkat 104,3 6,6 4,9 4,0 3,9 3,5
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 21,2 7,1 3,7 -1,7 3,9 3,5
Toimintaylijäämä 9,6 -4,8 4,1 2,2 2,9 3,5
Sekatulo 9,2 0,1 6,6 0,2 1,8 2,0
Omaisuustulot, netto 11,1 8,4 -2,8 2,2 3,3 2,5
Tulonsiirrot kotitalouksille 54,2 1,1 5,5 2,0 1,4 1,9
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 72,7 5,9 2,7 -0,8 3,4 3,2
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 136,9 3,6 5,6 4,3 2,9 2,9
Yksityisen kulutuksen hinta 6,2 4,4 1,6 2,0 1,8
Reaalinen ostovoima1 -2,5 1,1 2,7 0,9 1,1
Säästämisaste2 -1,6 -0,8 1,3 0,6 0,5
1 Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
2 Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.1/t01t
Arvonlisäys toimialoittain
Arvo, mrd. e %-osuus Määrän muutos edellisestä vuodesta, %
2022 2022 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Alkutuotanto 6,3 2,7 -2,7 2,5 0,8 0,9 0,4
Teollisuus 51,2 22,0 -1,7 -1,0 -3,6 0,9 1,8
Rakentaminen 16,1 6,9 3,4 -8,3 -0,4 2,5 2,5
Palvelut 159,1 68,4 3,1 0,6 0,5 1,7 1,4
Arvonlisäys perushintaan 232,7 100,0 1,9 -0,2 -0,3 1,6 1,5
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.1/e03t
Työvoimatase
Määrä Vuosimuutos, %
2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Työvoima (1 000 henk.) 2766 1,6 0,8 0,2 1,5 0,3
Työlliset (1 000 henk.) 2555 2,5 0,3 0,0 2,0 0,7
Työttömät (1 000 henk.) 212 -10,4 7,4 3,2 -5,8 -4,6
Tehdyt työtunnit (milj.) 4211 2,6 -0,5 -0,2 0,4 0,4
Osuudet, %
Osallistumisaste1, % 67,1 68,2 68,6 68,8 69,9 70,2
Työllisyysaste2, % 76,7 78,4 77,9 78,1 79,2 79,9
Työttömyysaste3, % 7,7 6,8 7,2 7,4 6,9 6,6
1 Työllisten ja työttömien osuus työikäisestä väestöstä (15–74-vuotiaat).
2 20–64-vuotiaat.
3 15–74-vuotiaat.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.1/p01t
Hinta- ja kustannustason kehitys ja siihen vaikuttavia tekijöitä
Muutos edellisestä vuodesta, %
Tekijä 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
1. Työn tuottavuus1 0,8 -1,2 -0,6 0,5 1,0 0,9
2. Työvoimakustannukset työtuntia kohti 4,5 4,0 5,2 3,3 3,5 3,1
3. Ansiotaso 2,4 2,4 4,2 3,8 3,1 2,7
4. Yksikkötyökustannukset2 3,7 5,3 5,8 2,7 2,5 2,2
5. Bkt:n hintaindeksi 2,4 5,4 4,8 2,3 2,4 2,1
6. Tuontihinnat (tavarat ja palvelut) 9,6 19,4 -3,3 -4,0 -2,0 0,2
7. Yksityisen kulutuksen hinta 2,2 6,2 4,4 1,6 2,0 1,8
8. Perushintaindeksi3 9,9 21,0 -1,7 -1,0 0,3 0,7
9. Kuluttajahintainflaatio 2,2 7,1 6,3 1,4 1,0 1,5
10. Pohjainflaatio4 1,7 4,1 6,6 2,4 0,9 1,5
11. EU-yhdenmukaistettu kuluttajahintainflaatio 2,1 7,2 4,3 1,4 1,9 2,0
12. Reaalinen ansiotaso [3]/[9] 0,2 -4,4 -1,9 2,3 2,1 1,1
13. Reaalinen tuntityövoimakustannus [2]/[5] 2,0 -1,3 0,4 0,9 1,0 1,0
1 Bkt:n määrä per tehdyt työtunnit. 2 Työvoimakustannukset per bkt:n määrä. 3 Mittaa kotimaisten ja tuontitavaroiden hintakehitystä
niiden lähtiessä markkinoille. 4 Inflaatio pl. energia ja elintarvikkeet. Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Scroll