Suhdanne

Tuotanto

Bkt:n kasvuvauhti hidastuu tänä vuonna 2,1 prosenttiin, arvioi Etla. Venäjän Ukrainaan kohdistuvien sotatoimien takia ennusteeseen liittyy tavanomaista enemmän epävarmuutta. Syksyllä ennustimme tälle vuodelle 3 prosentin kasvua. Vuonna 2023 Suomen bkt:n kasvuvauhti hidastuu edelleen, Etlan näkemyksen mukaan prosenttiin. Edellisen ennusteen kasvuluku oli 1,7 prosenttia. Seuraavana vuonna 2024 bruttokansantuotteen kasvu voimistunee 1,5 prosenttiin.

Bkt kasvaa tänä vuonna 2,1 prosenttia, vaikka Venäjä sekoitti Euroopan

Kaikki kysyntäerät, toisin sanoen vienti, investoinnit ja kulutus, kasvattavat tänä vuonna bruttokansantuotetta. Ensi vuonna julkinen kulutus vähenee tämänvuotisesta. Kaikki muut kysyntäerät kasvavat edelleen.

Teollisuussektorin arvonlisäyksen volyymi kasvaa tänä vuonna prosentin tahtia, eli selvästi syksyllä arvioitua hitaammin. Palvelusektorin arvonlisäyksen volyymi kohoaa ennustejaksolla 2022–2024 noin 2 prosenttia vuosittain. Rakentaminen lisääntyy tänä vuonna vajaat 2 prosenttia ja vuosina 2023–2024 noin 1,5 prosenttia. Alkutuotanto kasvaa tänä vuonna vajaan prosentin, mutta supistuu ensi vuonna.

Bruttokansantuote perushintaan kasvaa Etlan ennusteen mukaan viisivuotisjaksolla 2022–2026 keskimäärin 1,7 prosenttia, eli jonkin verran nopeammin kuin edellisellä viisivuotisjaksolla. Teollisuuden arvonlisäyksen volyymi kasvaa kuitenkin seuraavalla viisivuotisjaksolla vähemmän kuin edellisellä jaksolla. Sama koskee alkutuotantoa. Rakentamisen ja palvelualojen kehitys on edellistä jaksoa suotuisampi.

Taulukko: ETLA S22.1/t01t
Arvonlisäys toimialoittain
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2021 2021 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2017-21 2022-26E
Alkutuotanto 6,0 2,7 4,5 0,8 0,8 -0,6 0,0 2,4 0,1
Teollisuus 47,5 21,6 -1,3 3,0 1,0 -1,1 1,9 1,5 1,2
Rakentaminen 15,2 6,9 -0,7 1,5 1,8 1,6 1,6 -0,1 1,7
Palvelut 150,7 68,7 -3,1 3,8 2,3 1,9 1,8 1,4 1,9
Arvonlisäys perushintaan 219,4 100,0 -2,4 3,4 2,0 1,2 1,7 1,3 1,7
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Kontribuutio arvonlisäykseen, %-yksikköä

Teollisuussektorin tuotoksen kasvuvauhti hidastuu tänä vuonna noin 2 prosenttiin

Teollisuustuotanto kasvaa Etlan laskelmien mukaan tänä vuonna tuotoksella mitattuna 2,1 prosenttia viimevuotisesta. Vain paperiteollisuuden ja tevanaketeollisuuden tuotanto jää ennusteemme mukaan edellisvuotista pienemmäksi. Vuonna 2023 tuotannon kasvuvauhti nousee noin 3 prosenttiin, ja vuonna 2024 tuotos lisääntyy 2 prosentin tahtia.

Paperiteollisuuden tuotanto, mukaan lukien sellu ja kartonki, supistuu tänä vuonna noin 5 prosenttia. Taustalla on UPM:n ja Paperiliiton kiistasta johtuva pitkä lakko. Tuotantolukua pudottaa myös Stora Enson ja Metsä Groupin ilmoitus lopettaa vienti Venäjälle, jollei korvaavia markkinoita nopeasti löydy.

Puutavarateollisuuden tuotanto sen sijaan kohoaa tänä vuonna 10 prosenttia, kun rakentaminen Euroopassa edelleen kasvaa voimakkaasti.

Taulukko: ETLA S22.1/t02t
Teollisuustoimialojen tuotos
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e %-osuus Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2020 2020 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2017–21 2022–26E
Metalliteollisuus 58,6 44,4 -1,0 6,9 1,4 3,1 2,9 3,5 2,7
Metallien jalostus 9,2 7,0 6,4 6,0 0,5 3,0 2,9 3,0 2,2
Metallituotteet 7,9 6,0 -2,4 5,0 0,0 0,5 1,0 2,3 1,4
Koneet ja laitteet 19,5 14,8 -5,8 5,8 1,9 2,1 1,8 2,3 2,0
Kulkuneuvot 4,5 3,4 -2,3 8,3 1,0 4,8 4,3 4,5 3,0
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 17,5 13,3 1,8 9,0 2,1 4,8 4,3 5,6 3,9
Metsäteollisuus 18,9 14,4 -6,0 8,6 -0,2 6,6 1,0 1,3 1,8
Puutavarateollisuus 6,2 4,7 -1,8 13,2 10,0 3,0 0,5 2,9 2,7
Paperiteollisuus 12,7 9,7 -7,8 6,5 -5,1 8,7 1,2 0,5 1,3
Graafinen teollisuus 0,9 0,7 -14,1 -2,0 1,0 -0,9 0,8 -4,8 0,7
Kemianteollisuus 20,1 15,2 -8,5 -2,3 7,2 2,6 3,7 0,5 3,4
Elintarviketeollisuus 11,6 8,8 2,8 4,9 0,0 0,0 0,1 1,4 0,3
Tevanaketeollisuus 1,0 0,8 -2,2 6,4 -1,1 -0,1 0,2 0,8 -0,2
Rakennusaineteollisuus 3,1 2,4 -4,1 8,0 1,1 0,0 0,6 2,6 0,7
Muu valmistus 1,8 1,4 -5,7 -0,5 3,3 4,1 2,7 0,6 2,9
Tehdasteollisuus yhteensä 116,1 88,1 -3,3 5,1 2,0 3,2 2,3 2,2 2,3
Tehdasteollisuus pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus 98,6 74,8 -4,1 4,4 2,0 2,9 2,0 1,6 2,0
Mineraalien kaivu 2,6 2,0 2,1 4,9 5,4 2,9 2,0 3,4 3,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 13,1 9,9 -1,7 3,8 2,0 2,0 -1,0 0,6 1,0
Koko teollisuus 131,8 100,0 -3,0 5,0 2,1 3,0 2,0 2,1 2,2
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Kemianteollisuuden tuotos väheni vielä viime vuonna, koska Kilpilahden öljynjalostamolla oli huoltoseisokki toisella neljänneksellä. Normaalisti viiden vuoden välein pidettävä pitkä huoltoseisokki jouduttiin koronatilanteen takia lykkäämään vuodella. Kumi- ja muovituotteiden valmistus lisääntyy tänä vuonna runsaan prosentin. Muista kemiansektorin alatoimialoista poiketen kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus oli kasvussa molempina koronavuosina 2020–2021. Arvioimme, että alan tuotanto kasvaa noin 4 prosenttia tänä vuonna.

Elintarviketeollisuuden tuotoksen kasvu pysähtyy kuluvana vuonna. Moni alan yritys on ilmoittanut lopettavansa viennin Venäjälle.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon kasvuvauhdin odotetaan tänä vuonna hidastuvan selvästi noin 2 prosenttiin. Toimiala kärsii EU:n asettamista uusista Venäjän vastaisista kauppapakotteista.

Koneiden ja laitteiden toimiala kärsii niin ikään sanktioista. Arvioimme, että tuotannon kasvuvauhti hidastuu tänä vuonna noin 2 prosenttiin. Metallituoteteollisuuden kasvu pysähtynee tänä vuonna.

Bkt kasvoi viime vuonna 3,3 prosenttia

Kansantalouden tilinpidon helmikuun lopulla julkaistujen tietojen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2021. Tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli käyvin hinnoin 251 miljardia euroa.

Teollisuuden arvonlisäyksen volyymi nousi 3 prosenttia ja palvelualojen arvonlisäyksen volyymi kohosi 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Rakentamisen arvonlisäys kasvoi 1,5 prosenttia, ja alkutuotanto lisääntyi 0,8 prosenttia.

Teollisuustoimialoista metsäteollisuuden arvonlisäyksen volyymi kohosi peräti 8,3 prosenttia vuonna 2021. Metalliteollisuuden arvonlisäyksen volyymi, pois lukien sähkö- ja elektroniikkateollisuus, kasvoi 5,7 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden arvonlisäyksen volyymi nousi 2 prosenttia, ja energiahuollon tuotanto lisääntyi 2,4 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto väheni 4,4 prosenttia.

Kaupan arvonlisäyksen volyymi kasvoi 3,7 prosenttia vuonna 2021.

Informaatio ja viestintä lisääntyi 7 prosenttia, ja rahoitus- ja vakuutustoiminta nousi 6,4 prosenttia. Palvelualoista majoitus- ja ravitsemistoiminta kärsi koronapandemiasta kaikista eniten, mutta elpyi viime vuonna 10,4 prosenttia. Liikenne lisääntyi 3,6 prosenttia. Liike-elämän palvelut kohosivat 6,3 prosenttia, ja koulutus sekä terveyspalvelut nousivat 2,6 prosenttia. Muiden palvelujen arvonlisäys kasvoi 1,7 prosenttia.

Asuntorakentaminen pysyy korkealla tasolla

Asuntorakentaminen kasvoi voimakkaasti viime vuonna. Vaikka asuntojen hinnat nousivat reippaasti, uusien asuntolainojen kysyntä oli suurta pitkin vuotta. Kotitalouksien ohella myös sijoittajien kiinnostus asuntoihin on pysynyt korkealla. Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien määrät lähtivät kuitenkin loppuvuodesta jo laskuun, joten odotuksissa on aloitusmäärien hidastumista. Loppuvuoden aloitukset ja kysyntä kannattelevat asuinrakentamista vielä tänäkin vuonna.

Teollisuuden ja rakentamisen luottamusindikaattorit (saldo) 3kk liuk. ka.

Muu talonrakentaminen ei ollut yhtä hyvässä vireessä. Vaikka lupakehitys on ollut hieman heikompaa, erityisesti teollisuuden yritysten investointisuunnitelmien perusteella on odotettavissa myös muun talonrakentamisen piristymistä kuluvana vuonna.

Uudistalorakentaminen vetää myös viime vuonna heikosti kehittyneen maa- ja vesirakentamisen kasvuun tänä vuonna. Maa- ja vesirakentaminen oli viime vuonna vaimeaa erityisesti julkisten infrahankkeiden supistumisen takia. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto ja myynnin määrä laskivatkin viime vuoden aikana. Julkisten infrainvestointien väheneminen ennustejaksolla pidättelee maa- ja vesirakentamista, jota teollisuuden lähivuosien hankkeet vastaavasti tukevat.

Taulukko: ETLA S22.1/t04t
Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
2020 Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Mrd. e %-osuus 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2017–21 2021–26E
Rakentaminen 35,9 100,0 -0,5 1,2 1,8 1,6 1,6 2,0 1,6
Talonrakentaminen 25,8 72,1 -2,0 1,5 2,1 1,6 1,6 2,0 1,7
Maa- ja vesirak. 10,0 38,8 3,6 0,5 1,0 1,5 1,7 2,2 1,5
Lähde: Tilastokeskus, ETLA.

Rakennusyritysten luottamus on viime aikoina noussut korkealle. Näkymiä painavat raaka-aineiden hinnat, jotka nostivat rakennuskustannuksia 10 prosentilla viime vuonna, sekä ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa. Korjausrakentamisen ennakoidaan kiihtyvän kuluvana vuonna ja kokonaisuudessaan rakentamisen tuotannon ennustetaan kasvavan hieman viime vuotta nopeammin kuluvana vuonna. Rakennustuotannon ennustetaan kasvavan 1,8 prosenttia tänä vuonna ja 1,6 prosenttia ensi vuonna.

Yksityisten palvelualojen kasvu hidastuu

Tässä tarkasteltujen yksityisten palvelualojen yhteenlaskettu arvonlisäyksen määrä elpyi viime vuonna hyvin pandemian aiheuttamasta häiriöstä, ja kasvua kertyi 4,4 prosenttia. Kehitys oli kuitenkin hyvin erilaista eri toimialoilla, eivätkä kaikki ole vielä karistaneet pandemian varjoa päältään. Tänä vuonna kasvu hidastuu keskimäärin kolmeen prosenttiin ja edelleen tästä hieman lisää ensi vuonna. Seuraavassa tarkasteltujen yksityisten palvelualojen osuus Suomen kokonaistyöllisyydestä on noin 40 prosenttia.

Palvelualojen luottamusindikaattorit (saldo), 3 kk liukuva keskiarvo

Arvonlisäyksen määrä koko kaupan alalla kasvoi viime vuonna 3,7 prosenttia, vaikka se kokonaisuutena ottaen kasvoi pandemiassakin tätä vauhtia. Erot toimialan sisällä ovat kuitenkin olleet suuria. Viime vuonna autoliiketoiminnan liikevaihdon määrä kasvoi noin kymmenen prosenttia, kun taas tukkukaupassa jäätiin alle yhden prosentin. Ennusteessamme koko kaupan alan arvonlisäys jää tänä vuonna suunnilleen viime vuoden tasolle. Kasvuperintö viime vuodelta on negatiivinen yksi prosentti, ja yksityisen kulutuksen kasvu suuntautuu enemmän palveluihin. Lisäksi monien tavaroiden hintojen suhteellinen nousu heikentää kaupan kasvunäkymiä.

Taulukko: ETLA S22.1/t03t
Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2021 2021 2020 2021 2022E 2023E 2024E 17-21 22-26E
Kauppa 36,5 14,5 1,1 3,7 0,2 0,6 1,5 1,9 1,1
Moottoriajoneuvojen kauppa 6,5 2,6 -3,1 9,9 -2,2 -1,3 1,0 3,1 0,2
Tukkukauppa 15,9 6,3 0,5 1,6 0,9 1,1 1,7 0,7 1,6
Vähittäiskauppa 14,1 5,6 3,8 3,5 0,5 0,8 1,5 2,9 1,1
Kuljetus ja varastointi 21,6 8,6 -17,1 3,6 8,6 7,3 3,6 -1,5 4,6
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,1 2,8 -24,5 10,4 12,8 6,5 3,8 -1,4 5,1
Informaatio ja viestintä 25,6 10,2 1,3 7,0 3,7 3,9 3,5 4,1 3,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 13,9 5,5 -1,9 6,4 1,0 0,6 0,5 1,9 0,9
Kiinteistöalan toiminta 35,5 14,1 2,1 2,0 1,7 1,9 1,7 2,0 1,7
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 20,3 8,1 1,0 6,8 3,1 3,0 2,9 4,2 2,9
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 13,1 5,2 -8,1 5,5 4,4 2,8 2,4 4,2 2,9
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 1 11,4 4,5 -8,0 1,8 3,9 1,2 0,9 -0,4 1,6
Yksityiset palvelut 185,2 73,5 -3,9 4,6 3,3 2,8 2,3 1,9 2,5
Julkiset palvelut 2 66,9 26,5 -0,7 2,4 1,0 0,2 0,7 0,9 0,7
Palvelutoimialat yhteensä 252,1 100,0 -3,0 4,0 2,7 2,1 1,9 1,6 2,0
1 Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
2 Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Kuljetus- ja varastointialan arvonlisäys romahti pandemiassa ja pääsi vain pieneen kasvuun viime vuonna. Kasvuperintöä on kuitenkin tälle vuodelle noin kolme prosenttiyksikköä, ja ennusteessamme arvonlisäyksen määrä kasvaa keskimäärin yli kahdeksan prosenttia viime vuodesta. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat ongelmat lentoliikenteelle heikentävät kuljetusalan lähiaikojen kasvunäkymiä. Lisäksi tavaroiden ulkomaankaupan kasvu on tänä vuonna suhteellisen heikkoa.

Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan yhteenlaskettu arvonlisäys romahti vuonna 2020 pandemian seurauksena. Se ylsi viime vuonna noin kymmenen prosentin kasvuun. Ennusteessamme kasvu on tänä vuonna keskimäärin hieman tätä nopeampaa ja hidastuu ensi vuonna. Pandemiasta toipuminen kestää useita vuosia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan hidastaa tätä kehitystä muun muassa ruplan arvon romahtamisen sekä tiettyjen ilmansuuntien matkailun vaikeutumisen vuoksi.

Informaatio- ja viestintäalan arvonlisäys kehittyi kokonaisuutena ottaen kohtalaisesti ensimmäisenä pandemiavuonna ja ylsi sitten kovaan seitsemän prosentin kasvuun viime vuonna. Tänä vuonna kasvuvauhti hidastuu noin puoleen tästä.

Rahoitus- ja vakuutustoiminnan arvonlisäyksen määrä kasvoi viime vuonna yli kuusi prosenttia. Toimialan kehitystä on vaikea ennakoida, koska arvonlisäyksen kehitykseen vaikuttavat sen volatiilit sijoitustuotot. Ennusteessamme kasvu hidastuu tänä vuonna noin yhteen prosenttiin.

Kiinteistöalan kehitys on yleensä suhteellisen vakaata verrattuna moniin muihin toimialoihin. Pandemiassakin sen arvonlisäys kasvoi parin prosentin vauhtia, ja näin odotamme sen kehittyvän myös ennustevuosina.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (josta 36 % on teknisiä palveluja, 21 % pääkonttorien toimintaa ja 15 % lakiasiain- ja laskentatoimen palveluja) arvonlisäys jäi nollakasvuun vuonna 2020 ja elpyi viime vuonna keskimäärin melkein seitsemän prosentin kasvuun. Ennusteessamme kasvuvauhti on ennustevuosina kolmen prosentin tasolla.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (josta 30 % on kiinteistön- ja maisemanhoitoa, 25 % työllistämistoimintaa ja 19 % vuokraus- ja leasingtoimintaa) arvonlisäys romahti kymmenen prosenttia vuonna 2020 muun muassa matkatoimistojen synkän tilanteen vuoksi. Viime vuonna toimiala kasvoi noin viiden prosentin vauhtia, ja matkatoimistotkin alkoivat toipua. Tänä vuonna keskimääräinen kasvu hidastuu hieman viime vuodesta. Näkymiä painaa muun muassa epävarmuus ulkomaanmatkailun kehityksestä.

Berg-Andersson Birgitta

Birgitta Berg-Andersson

Tutkija, KTL

044 465 0153

Puonti Päivi

Päivi Puonti

Ennustepäällikkö, VTT

050 534 3536

Kaitila Ville

Ville Kaitila

Tutkija, VTL

050 410 1012

Scroll