Suhdanne

Erityisteemat

Kansainvälisen talouden kehityksessä isoja riskejä Kansainvälisen talouden ennusteisiin liittyy laajaa epävarmuutta. Venäjän ja Ukrainan sota voi eskaloitua edelleen, mikä...

Lue

Inflaatio on kiihtynyt lähes kaikissa länsimaissa. Se on samalla laajentunut yhä suurempaan joukkoon hyödykkeitä. Keskuspankkien on pidettävä inflaatio-odotukset kurissa...

Lue

Potentiaalinen tuotanto, tuotantokuilu ja rakenteellinen budjettitasapaino Rakenteellinen budjettitasapaino tarkoittaa julkisten tulojen ja menojen välistä eroa talouden resurssien ollessa tasapainossa...

Lue

Kasvihuonekaasupäästöjen ennustettu kehitys vuoteen 2026 asti ja Suomen hiilineutraalisuustavoite Suomen kasvihuonekaasupäästöjen CO2-ekv. määrä alenee vuosina 2021–2026 ennusteen perusuralla keskimäärin...

Lue

Kustannuskilpailukyky alenee edelleen ennustevuosina Suomen tuotannon kustannuskilpailukyky heikkenee tänä vuonna 1,4 prosenttia ja ensi vuonna vielä 1,1 prosenttia suhteessa...

Lue

Scroll