Suhdanne

Investoinnit

Investoinnit kasvavat 2,8 prosenttia tänä vuonna

Julkisten investointien roima kasvu viime vuonna paikkasi yksityisten investointien pudotusta. Kokonaisuudessaan investoinnit supistuivat maltillisesti. Tänä vuonna yksityiset kone- ja laiteinvestoinnit vetävät kansantalouden investoinnit jo uudelleen kasvuun.

Julkiset investoinnit paikkasivat yksityisten jättämää aukkoa viime vuonna

Tilastokeskuksen tarkistettujen tietojen mukaan kansantalouden kokonaisinvestoinnit vähenivät yhteensä vain 0,7 prosenttia viime vuonna. Tilanteeseen nähden hyvä kehitys johtui sekä julkisten investointien aiempaa ennakoitua kovemmasta 11 prosentin kasvusta että yksityisten investointien pienemmästä 3,4 prosentin laskusta. Nykytietojen valossa julkiset investoinnit ajoittuivat siis erinomaisesti suhdanne-elvytyksen näkökulmasta.

Teollisuuden investoinnit vetävät yksityiset investoinnit kasvuun tänä vuonna

Kuluvana vuonna kansantalouden kokonaisinvestointien ennustetaan kasvavan jo 2,8 prosenttia vuodentakaisesta. Julkiset investoinnit pysyvät viime vuonna saavutetulla korkealla tasolla, mutta varsinainen kasvu syntyy yksityisistä investoinneista, joiden ennustetaan kasvavan 3,4 prosenttia. Yksityisten investointien taustalla on kuitenkin eri kehityskulkuja pääomatavararyhmittäin.

Rakentamisen kokonaisuudessaan ennustetaan kasvavan hienoisesti kuluvana vuonna. Rakennusyritysten liikevaihto ja myynti ovat kasvaneet kevään mittaan, ja rakennusyritysten luottamus palautui elokuussa, vaikkakin muita toimialoja hitaammin. Rakennusteollisuuden asuntotuotantokyselyssä rakennusalan yritykset ennakoivat asuntotuotannon pysyvän korkealla tasolla koko vuoden.

Asuinrakentaminen ja muun talonrakentamisen kehitys on tänä vuonna kulkenut hieman eri suuntiin. Tilastokeskuksen viimeisimmät tiedot vahvistavat asuntotuotannon jatkuneen jonkin verran viime vuotta parempana. Vaikka kuluvan vuoden aikana sekä myönnetyt rakennusluvat että aloitetut rakennushankkeet ovat kasvaneet vuodentakaisesta, on taustalla lähinnä asuinrakentamisen kova kasvu. Sen sijaan muiden talonrakennushankkeiden näkymät ovat lupien ja aloitusten perusteella edelleen hidastumaan päin. Myönnetyistä luvista huolimatta on mahdollista, että raaka-aineiden hintojen nousu ja työvoiman saatavuus rajoittavat asuntorakentamisen aloituksia. Asuinrakentamisen ennustetaan kasvavan 2,8 prosentin ja muun talonrakentamisen supistuvan 1,5 prosenttia tänä vuonna.

Viime vuoden kaltaisia julkisia lisäinvestointeja ei tänä vuonna nähdä. Julkiset investoinnit kuitenkin pysyvät yhä korkealla tasolla. Infrainvestointien ja talonrakentamisen vaisujen näkymien vuoksi maa- ja vesirakentamisen ennustetaan laskevan reilun prosentin kuluvana vuonna.

Yritysten kone- ja laiteinvestoinneissa nähtiin viime vuonna 5 prosentin supistuminen. Tänä vuonna yritysten hyvä taloudellinen tilanne näkyy taas yksityisten investointien kasvuna. Erityisesti teollisuusyritysten luottamus on hyvällä tasolla ja edelleen nousussa. EK:n investointitiedustelussa yritysten investointiaikeet ovat nousseet selvästi, ja etenkin teollisuuden kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat voimakkaasti kuluvana vuonna. Myös viime vuotta suurempia t&k-panostuksia on suunnitteilla. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien ennustetaan kasvavan 8,6 prosenttia ja aineettomien investointien 3 prosenttia kuluvana vuonna.

Taulukko: ETLA S21.2/i01t
Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2020 Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Rakennukset 30,3 58,5 -0,4 0,6 2,2 1,9 3,4 1,6
Talonrakennukset 25,1 48,4 -2,3 -0,4 2,3 1,9 3,6 1,4
Asuinrakennukset 14,2 27,5 -2,5 2,8 2,2 1,9 2,5 2,0
Muut talonrakennukset 10,9 21,0 -2,0 -1,5 2,4 2,0 5,1 1,2
Maa- ja vesirakennukset 5,2 10,1 10,7 -1,1 1,8 1,5 3,0 1,1
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 11,8 22,7 -0,6 8,6 6,4 3,3 3,3 4,5
Muut kiinteät investoinnit 9,7 18,8 -2,0 3,0 3,4 2,7 1,5 2,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 51,9 100,0 -0,7 2,8 3,4 2,4 3,0 2,4
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Investointien kasvu kiihtyy 3,4 prosenttiin ensi vuonna

Julkiset investoinnit vähenevät 2,1 prosenttia vuonna 2022, kun infrarakentaminen vähenee. Yksityisten investointien 4,8 prosentin kasvu pitää silti kokonaisinvestoinnit kasvussa myös ensi vuonna.

Yleinen toimintaympäristö on voimakkaasti investointeja tukeva koko ennustejakson ajan. EKP:n kevyt rahapolitiikka pyrkii tukemaan investointeja pitämällä rahoituskustannuksia alhaalla. Hallituksen päätösperäiset lisäykset mm. väyläinvestointeihin poistuvat vuonna 2023, ja siksi julkisten investointien odotetaan edelleen supistuvan. Teollisuuden isot investointihankkeet näkyvät erityisesti kone- ja laiteinvestointeina, mutta myös maa- ja vesirakentamisen hyvänä kasvuna usean vuoden ajan ennusteen loppupuolella. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen odotetaan tukevan mm. t&k-investointeja tulevina vuosina. Yhteensä kokonaisinvestointien ennustetaan kasvavan 2,4 prosenttia vuonna 2023.

Investointiaste kasvaa ennustejaksolla

Investointiaste nousee hienoisesti koko ennustejakson ajan. Yksityisten investointien osuus kokonaisinvestoinneista nousee asteittain.

Koko kansantalouden nettopääomakanta kasvaa kohtalaisen hitaasti koko ennustejakson ajan saavuttaen 1,8 prosentin kasvun.

Työttömyysaste ja investoinnit suhteessa bkt:hen, %
Puonti Päivi

Päivi Puonti

Ennustepäällikkö, VTT

050 534 3536

Scroll