Suhdanne

Erityisteemat

Kansainvälisen talouden ennusteisiin liittyy suurta epävarmuutta. Deltavariantti antoi jo esimakua siitä mahdollisuudesta, että koronaviruksen muunnokset saattavat kiertää saatavilla olevien rokotteiden antamaa suojaa, minkä seurauksena rajoitustoimia jouduttaisiin asettamaan laajoina uudestaan.

Lue

Komission tuotantokuilumenetelmää on sovellettu seuraavassa Etlan ennusteeseen1. Arviomme mukaan Suomi oli vuonna 2020 tuotannon määrällä mitattuna tuotantopotentiaalitason alapuolella noin 4,2 prosenttia ja vielä vuonna 2021 noin 1,9 prosenttia.

Lue

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen CO2-ekv. määrä alenee vuosina 2020–2025 ennusteen perusuralla keskimäärin 3,7 prosenttia vuodessa. Suurin vaikutus on energiahuollon päästöjen kehityksellä. Ennustetta ei tehdä yksittäisille vuosille.

Lue

Suomen tuotannon kustannuskilpailukyky heikkenee tänä vuonna melkein neljä prosenttia ja edelleen ensi vuonna yhden prosentin suhteessa laskemaamme kilpailijamaaryhmään.

Lue

Scroll