Suhdanne

Uutiset

Lakko pudotti odotettua enemmän paperiteollisuuden vientiä, samaan aikaan matkailun ja kaupan koronaelpyminen on hidastunut

Lakko pudotti odotettua enemmän paperiteollisuuden vientiä, samaan aikaan matkailun ja kaupan koronaelpyminen on hidastunut

Paperiteollisuuden viennin määrä laski vuoden alussa peräti 17 prosenttia vuoden takaisesta pitkittyneen lakon seurauksena. Etlan tänään julkaiseman kevään Toimialakatsauksen mukaan myös kaupan nopea kasvu on takanapäin, samalla kun matkailu- ja kuljetusalan toipuminen on hidastunut. Kansainvälinen matkustus takertelee erityisesti Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Lukuisat toimialat kuitenkin kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa vauhdikkaammin kuin EU:ssa keskimäärin.

Kevään Suhdanne-ennusteessa Etla ennusti Suomen bkt:n kasvavan 2,1 prosenttia tänä vuonna, huolimatta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Ensi vuonna bkt:n kasvuksi arvioidaan yksi prosentti. Teollisuustuotanto (tuotos) kasvaa ennusteen mukaan tänä vuonna kaksi prosenttia, ensi vuonna kolme ja vuonna 2024 jälleen kaksi prosenttia.

Paperiliiton odotettua pidemmäksi venynyt lakko aiheutti viennin määrään huiman pudotuksen alkuvuodesta. Paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) viennin määrä putosi tammi-helmikuussa 17 prosenttia vuoden takaisesta.

‒ Arvioimme maaliskuun Suhdanne-ennusteessa, että paperiteollisuuden viennin määrä supistuu tänä vuonna 7 prosenttia lakon seurauksena. Laskelmamme perustui noin kolmen kuukauden pituiseen lakkoon, mutta lakosta tulikin odotettua pidempi, mikä tulee näkymään tilastoissa myös  selvästi dramaattisempana pudotuksena viennin määrässä, arvioi Etlan tutkija Birgitta Berg-Andersson.

Toisaalta puutavarateollisuuden tuotanto ja vientihinnat nousivat. Puutavarateollisuuden tuotanto Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa 18 prosenttia, kun taas EU27-maissa tuotanto lisääntyi alle 6 prosenttia. Toimialan vientihinnat ovat ennennäkemättömän korkeat: puutuotteet kallistuivat tammi-maaliskuussa keskimäärin 46 prosenttia viimevuotisesta. Rakentaminen on kuitenkin hidastumassa Euroopassa, mikä heikentää vientimahdollisuuksia.

Kaupan alan nopea kasvuvaihe jäi jo taakse

Katsauksessa tarkasteltujen yksityisten palvelualojen tuotannon määrä kasvaa tänä vuonna keskimäärin noin kolme prosenttia ja ensi vuonna noin 2,5 prosenttia. Erityisesti kaupan alan nopea kasvuvaihe koronakriisissä on jäänyt jo taakse ja kehitys on lähivuosina varovaista. Maltillista kaupan kasvua selittää mm. se, että kulutuskysynnän painopiste on normalisoitunut palvelujen suuntaan. Lisäksi kotitalouksien ostovoima on heikentynyt viimeaikaisen hintojen nousun vuoksi ja tuotantokapeikoillakin on negatiivinen vaikutus tarjontaan.

Majoitus- ja ravitsemisalan elpyminen pandemiasta on edelleen kesken ja Etlan arvion mukaan toipuminen pandemiaa edeltäneelle trendille jatkuu koko ennusteperiodin yli eli vielä vuoden 2024 jälkeen. Elpymistä hidastavat liikematkustuksen vähäisyys sekä venäläisten ja kiinalaisten matkailijoiden puuttuminen. Kansainvälinen matkailu takertelee erityisesti Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa.

Monien toimialojen kasvu vauhdikkaampaa kuin EU:ssa keskimäärin

Suomessa monilla toimialoilla kasvu on kuitenkin muita EU-maita kovempaa. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa valmistusmäärät lisääntyivät Suomessa 2,5 prosenttia tammi-maaliskuussa, kun EU-maissa tuotanto väheni keskimäärin 7,7 prosenttia. Metallien jalostuksen tuotanto kohosi Suomessa 16 prosenttia, mutta vientimäärä jäi edellisvuotta pienemmäksi. Koneiden ja laitteiden tuotanto nousi 9 prosenttia (EU:ssa 5 %) ja metallituotteissa 17 prosenttia (EU:ssa 2 %).

Koko kemianteollisuuden tuotantomäärä nousi kausitasoitettuna 1,2 prosenttia edellisvuodesta ja uusien tilausten arvo nousi 15 prosenttia vuoden takaisesta tammi-maaliskuussa. Öljytuotteiden viennin määrä väheni noin 25 prosenttia tammi-helmikuussa, ja vienti näyttää jäävän tänä vuonna odotettua heikommaksi.

Taulukko: ETLA S22.1/tky02t
Toimialojen arvonlisäyksen määrän muutos 2020–2024, %
2020 2021 2022 2023 2024
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 13,3 2,0 2,3 1,0 3,6
Metallien jalostus -1,1 7,3 4,6 0,8 3,2
Koneet, metallituotteet ja kulkuneuvot -4,6 2,9 0,2 -1,8 2,9
Paperiteollisuus -2,5 6,2 -6,7 4,9 1,5
Puuteollisuus 1,5 13,6 1,8 0,5 -0,3
Kemianteollisuus -11,9 -4,4 5,0 -7,7 0,8
Elintarviketeollisuus 1,2 4,9 -1,0 -2,1 0,1
Rakennusaineteollisuus -3,1 7,7 -0,3 -0,5 0,5
Rakentaminen -0,7 1,5 1,8 1,6 1,6
Kauppa 3,5 3,7 -0,7 1,0 1,5
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -28,6 10,3 12,8 6,5 3,8
Kuljetus ja varastointi -22,8 3,6 8,6 7,3 3,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -1,3 6,4 1,0 0,6 0,5
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -1,0 4,5 3,4 2,5 2,4
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.

Kaikkiin talousennusteisiin, kuten myös Etlan nyt julkaistuun Toimialakatsaukseen, liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

‒ Kevään Suhdanne-ennusteemme kiinnitettiin maaliskuun alussa, jolloin sodan talousvaikutuksista oli vasta hyvin rajoitetusti tietoa. Pakotteiden ja sodan vaikutukset Euroopan talouksiin ilmenivät vasta jonkin ajan kuluttua. Tämän vuoksi myös Toimialakatsauksen ennusteisiin liittyy nyt tavanomaista enemmän epävarmuutta. Ennusteet toimivat kuitenkin suuntaa antavina, huomauttaa Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Kevään 2022 Toimialakatsaus perustuu Etlan maaliskuun Suhdanne-ennusteessa julkaistuihin toimialaennusteisiin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: teknologiateollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori. Toimialakatsaus ei sisällä erikseen kulttuuri- ja tapahtuma-alaa siitä syystä, että alalta ei ole saatavissa kootusti tilastoja.

Avainsanat:

Lisätietoja

Berg-Andersson Birgitta

Birgitta Berg-Andersson

Tutkija, KTL

044 465 0153

Kaitila Ville

Ville Kaitila

Tutkija, VTL

050 410 1012

Lehmus Markku

Markku Lehmus

Ei enää Etlan palveluksessa

Liitteet

Toimialakatsaus Kevät 2022

etla-toimialakatsaus-kevat-2022.pdf, 2 Mt, 24.5.2022

Lataa: Toimialakatsaus Kevät 2022 pdf
Scroll