Suhdanne

Suomen kilpailukykynäkymät vakaat

Suomen kilpailukykynäkymät vakaat

Uusimpien ennusteiden mukaan Suomen kustannuskilpailukyky heikkeni hieman viime vuonna mutta paranee melkein vastaavasti tänä vuonna. Viime vuonna tuottavuuskehitys vahvisti kilpailukykyä, kun taas työvoimakustannukset ja painotettu valuuttakurssi vaikuttivat päinvastaiseen suuntaan. Alkaneena vuonna työvoimakustannusten kehitys puolestaan parantaa kilpailukykyä hieman. Suomen ulkomaankaupan vaihtosuhde puolestaan kehittyi viime vuonna selvästi heikommin kuin kilpailijamaiden ja edelleen hieman samansuuntaisesti tänä vuonna, mikä painaa vaihtotasetta. Kilpailukyvystä on pidettävä huolta, jotta Suomen vienti pääsee kasvu-uralle vientimarkkinoita tällä hetkellä vaivaavan heikkouden mennessä ohitse.

Liitteet

Etla Erikoisartikkeli 5: Suomen kilpailukykynäkymät vakaat

etla-erikoisartikkeli-5-kustannuskilpailukyky-tammikuu-2024.pdf, 144 kt, 3.1.2024

Lataa: Etla Erikoisartikkeli 5: Suomen kilpailukykynäkymät vakaat pdf
Kaitila Ville

Ville Kaitila

Tutkija, VTL

050 410 1012

Scroll