Suhdanne

Erityisteemat

Potentiaalinen tuotanto, tuotantokuilu ja rakenteellinen budjettitasapaino Tuotantokuilulla arvioitu suhdannetilanne heikkenee 2022–2023 ja Suomi ajautuu lievään taantumaan. Suhdanneluonteisesta rahoitusaseman vaihtelusta...

Lue

Suomen kasvihuonekaasupäästöt alenevat vuosina 2022–2026 keskimäärin vajaat viisi prosenttia vuodessa.

Lue

Kustannuskilpailukyky on suhteellisen vakaa tänä vuonna ja voi hieman parantuakin ensi vuonna. Työvoimakustannusten kehitys heikentää kustannuskilpailukykyä, mutta tuottavuus ja...

Lue

Scroll