Suhdanne

Suhdanne Syksy 2020

Maailmantalous on supistumassa tänä vuonna vauhdilla, jollaista viimeeksi kirjattiin tilastoihin vuonna 1945.

Tiivistelmä

  • Suomen talous supistuu tänä vuonna COVID-19-koronaviruspandemian takia. Kokonaistuotanto pienenee ennusteemme mukaan 4,5 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna Suomen talous elpyy jo 3,2 prosentin kasvuun. Vuodelle 2022 ennustamme 1,9 prosentin kasvua.
  • Talouden supistuminen tänä vuonna on seurausta samanaikaisesta kotimaisen ja globaalin kysynnän heikkenemisestä sekä tuotantoketjujen häiriintymisestä. Ensi vuoden talouskasvua nostaa erityisesti yksityisen kulutuksen elpyminen.
  • Suurimmat riskit liittyvät siihen, että koronaviruspandemia kiihtyy uudelleen hallitsemattomasti Euroopassa, mikä voisi johtaa talouden laajoihin sulkutoimiin, kuten tapahtui keväällä.
  • Suomen vienti supistuu tänä vuonna vajaat 12 prosenttia ja mutta elpyy ensi vuonna 5,5, prosenttia. Palveluvienti vaihtelee kumpanakin vuonna tavaravientiä voimakkaammin.
  • Yksityinen kulutus supistuu tänä vuonna 5,4 prosenttia tänä vuonna pandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten takia mutta elpyy 4,0 prosenttia ensi vuonna. Työllisyys laskee tänä vuonna selvästi ja elpyy ensi vuonnakin vain hitaasti. Ansiotason nousu kuitenkin tukee kotitalouksien ostovoimaa. Säästämisaste nousee tänä vuonna selvästi mutta laskee ensi vuonna kohti normaalimpia tasoja.
  • Investoinnit vähenevät tänä vuonna 3,4 prosenttia muun muassa kone- ja laiteinvestointien supistuessa selvästi. Julkisen sektorin investoinnit pehmittävät yksityisten investointien alamäkeä. Ensi vuonna ennustamme investointien kasvavan reilut puoli prosenttiyksikköä.
  • Ennustamme työttömyysasteen nousevan tänä vuonna ja pysyvän ensi vuonna lähes samalla tasolla. Kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustamme 8,1 prosenttia, ensi vuodelle 7,9 prosenttia. Ennusteemme mukaan työllisyysaste on vuonna 2023 72,7, joten hallituksen työllisyysastetavoite jäisi näillä tiedoin saavuttamatta.
  • Suomen kuluttajahinnat nousevat 0,5 prosenttia tänä vuonna, 1,3 prosenttia vuonna 2021 ja 1,2 prosenttia vuonna 2022. Kuluttajahinnat nousevat kutakuinkin samaa vauhtia kuin euroalueella keskimäärin.
  • Julkistalouden tasapaino heikkenee rajusti ennustevuosina. Kuluvan vuoden julkistalouden alijäämäksi ennustamme 7,8 prosenttia bkt:sta ja ensi vuodelle 5,0 prosenttia bkt:sta. Julkistalouden tasapaino heikkenee bkt:n supistumisen mutta toisaalta myös koronakriisistä juontuvien ja hallitusohjelmaan sisältyvien menolisäysten takia. Myös julkistalouden rakenteellinen tasapaino heikkenee.

Liitteet

Suhdanne syksy 2020

suhdanne-2020-2.pdf, 2 Mt, 14.9.2020

Lataa: Suhdanne syksy 2020 pdf
Scroll