Suhdanne

Suhdanne Syksy 2019

Suomen talouskasvu hidastuu tänä ja ensi vuonna selvästi. Kokonaistuotanto kasvaa ennusteemme mukaan 1,1 prosenttia tänä vuonna ja 0,9 prosenttia ensi vuonna.

Tiivistelmä

  • Suomen talouskasvu hidastuu tänä ja ensi vuonna selvästi. Kokonaistuotanto kasvaa ennusteemme mukaan 1,1 prosenttia tänä vuonna ja 0,9 prosenttia ensi vuonna. Odotamme bkt:n kasvavan 1,1 prosenttia vuonna 2021. Ensi vuoden kasvu on hieman potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdin alapuolella.
  • Heikkenevä talouskasvu on seurausta ennen kaikkea euroalueen ja maailmantalouden kasvun hiipumisesta. Hidastuva talouskasvu on ensi vuonna hyvin riippuvaista kotimaisesta kysynnästä.
  • Suurimmat riskit liittyvät kauppasodan laajenemiseen sekä poliittiseen epävarmuuteen Yhdysvalloissa ja Britanniassa.
  • Suomen vienti kasvaa tänä vuonna 3,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. Tänä vuonna viennin kasvu saa tukea suurista laivatoimituksista.
  • Yksityinen kulutus kasvaa 0,7 prosenttia tänä vuonna ja 1,1 prosenttia ensi vuonna. Ansiotason nousu tukee kotitalouksien ostovoimaa. Työllisyyden kasvu jää kuitenkin ensi vuonna hyvin vaimeaksi. Niinpä ennustettu reaalisen ostovoiman kasvu ei riitä nostamaan kotitalouksien säästämisastetta ennustevuosina.
  • Investointien kasvu hidastuu tänä vuonna muun muassa asuinrakentamisen kasvun pysähtyessä. Ennustamme investointien kasvavan noin puolitoista prosenttia tänä vuonna mutta alle yhden prosentin ensi vuonna.
  • Ennustamme työttömyysasteen laskevan vielä tänä vuonna. Aleneminen on seurausta ennen kaikkea viime vuoden lopun erinomaisesta kehityksestä työmarkkinoilla. Kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustamme 6,5 prosenttia. Ensi vuonna työllisyys kasvaa vain hieman, jolloin päästäisiin keskimäärin 6,3 prosentin työttömyysasteeseen.
  • Suomen kuluttajahinnat nousevat 1,0 prosenttia tänä vuonna, 1,1 prosenttia vuonna 2020 ja 1,4 prosenttia vuonna 2021. Kuluttajahintojen nousu on hieman hitaampaa kuin keskimäärin euroalueella.
  • Julkistalouden tasapaino heikkenee ennustevuosina. Kuluvan vuoden julkistalouden alijäämäksi ennustamme 0,9 prosenttia bkt:sta, ensi vuonna ja vuonna 2021 julkistalouden alijäämä nousee 1,4 prosenttiin bkt:sta. Julkistalouden tasapaino heikkenee hidastuvan bkt:n kasvun mutta erityisesti uuden hallituksen menolisäysten takia. Myös julkistalouden rakenteellinen tasapaino heikkenee selvästi. Riski finanssipolitiikan sääntöjen rikkomisesta vuoden 2020 osalta on merkittävä.
  • Arvioimme Suomen talouden ajautuvan tekniseen taantumaan tänä vuonna 18 prosentin todennäköisyydellä ja ensi vuoden loppuun mennessä 48 prosentin todennäköisyydellä.

Liitteet

Suhdanne syksy 2019

suhdanne-2019-2.pdf, 2 Mt, 16.9.2019

Lataa: Suhdanne syksy 2019 pdf
Scroll