Suhdanne

Suhdanne Syksy 2017

Suomen taloudellinen ympäristö on suotuisa: euroalueen ja Kiinan talouskasvu on vahvistunut ja Yhdysvaltojen kasvu jatkuu kohtalaista vauhtia.

Tiivistelmä

  • Suomen taloudellinen ympäristö on suotuisa: euroalueen ja Kiinan talouskasvu on vahvistunut ja Yhdysvaltojen kasvu jatkuu kohtalaista vauhtia. Suurimmat riskit liittyvät rahoitusmarkkinoihin, kansainväliseen politiikkaan ja kaupan vapauteen.
  • Suomen kokonaistuotanto kasvaa 2,9 prosenttia vuonna 2017. Kasvu on 2,0 prosenttia vuonna 2018 ja 1,8 prosenttia vuonna 2019.
  • Oletamme, että vuosille 2018 ja 2019 neuvoteltavat palkkasopimukset ovat maltilliset ja tukevat kilpailukyvyn kohenemista.
  • Viennin määrä lisääntyy kysynnän vahvistumisen, kilpailukyvyn paranemisen ja kasvaneen kapasiteetin tukemana 6 prosenttia vuonna 2017. Kasvu hidastuu vähäisten laivatoimitusten vuoksi 3 prosenttiin vuonna 2018, mutta nopeutuu 4 prosenttiin vuonna 2019.
  • Yksityinen kulutus kasvaa vuonna 2017 pari prosenttia. Ansiot nousevat maltillisesti, mutta työllisyyden koheneminen ja muiden kuin ansiotulojen nousu tukevat kotitalouksien ostovoimaa. Vuosina 2018–2019 inflaation nopeutuminen ja syvälle negatiiviseksi painunut säästämisaste jarruttavat kulutuksen kasvua.
  • Investoinnit lisääntyvät suurten hankkeiden tukemana 6,6 prosenttia vuonna 2017. Vuonna 2018 kasvu hidastuu korkean vertailutason vuoksi 1,5 prosenttiin, mutta vauhdittuu 2,7 prosenttiin vuonna 2019.
  • Työttömyysaste laskee 8,5 prosenttiin vuonna 2017. Sen jälkeen se alenee 0,3–0,4 prosenttiyksikköä vuodessa ja vuonna 2021 päästään 7,2 prosenttiin.
  • Suomen kuluttajahinnat nousevat 0,8 prosenttia tänä vuonna, 1,1 prosenttia vuonna 2018 ja 1,6 prosenttia vuonna 2019.
  • Julkisen velan bkt-suhde kääntyy laskuun vuonna 2018.

Liitteet

Suhdanne Syksy 2017

suhdanne-2017-2.pdf, 5 Mt, 19.9.2017

Lataa: Suhdanne Syksy 2017 pdf
Scroll