Suhdanne

Suhdanne Syksy 2014

Maailmantalous kasvaa lähivuosina hitaasti, kehittyvien maiden vahva talouskasvu hidastunut.

Tiivistelmä

  • Maailmantalous kasvaa lähivuosina hitaasti, kehittyvien maiden vahva talouskasvu hidastunut
  • USA maailmantalouden veturina, euroalue elpyy hitaasti, Venäjän talous taantuu ja Ukrainan kriisi luo epävarmuutta
  • Suomen kokonaistuotanto supistuu 0.4 prosenttia vuonna 2014 ja kasvaa 0.8 prosenttia vuonna 2015
  • Viennin määrä ei kasva vuonna 2014 lainkaan, vuodelle 2015 odotetaan parin prosentin kasvua
  • Yksityinen kulutus supistuu 0.2 prosenttia vuonna 2014, vuonna 2015 kulutus kääntyy vajaan puolen prosentin kasvuun kuluttajien luottamuksen kohenemisen ja työpanoksen supistumisen hidastumisen myötä
  • Yksityiset investoinnit supistuvat heikon kysynnän vuoksi 3.7 prosenttia vuonna 2014, mutta ne kääntyvät kysynnän elpymisen myötä parin prosentin kasvuun vuonna 2015
  • Työttömyysaste kohoaa 8.7 prosenttiin vuonna 2014 ja säilyy siinä myös vuonna 2015
  • Suomen kuluttajahinnat nousevat 1.1 prosenttia tänä vuonna: kansainvälinen inflaatio on matala, mutta hyödykeverojen nosto kiihdyttää Suomen inflaatiota
  • Julkisen talouden alijäämä pysyy alle kolmen prosentin viitearvon, mutta velka kohoaa yli 60 prosentin

Liitteet

Suhdanne Syksy 2014

suhdanne_2014_2.pdf, 3 Mt, 25.9.2014

Lataa: Suhdanne Syksy 2014 pdf
Scroll