Suhdanne

Suhdanne Syksy 2013

Euroalueen taantuma näyttää päättyneen, mutta kasvu jää hitaaksi.

Tiivistelmä

  • Euroalueen taantuma näyttää päättyneen, mutta kasvu jää hitaaksi
  • Suomen kokonaistuotanto alenee 0.4 prosenttia vuonna 2013, mutta kasvaa 1.6 prosenttia ensi vuonna
  • Viennin määrä supistuu vielä vuonna 2013 lähes prosentin, vuodelle 2014 odotetaan 3.5 prosentin kasvua
  • Yksityinen kulutus supistuu 0.4 prosenttia vuonna 2013 säästämisasteen nousun vuoksi, vuonna 2014 kulutusmenot kasvavat lähes samaa vauhtia reaalisen ostovoiman nousun kanssa
  • Yritysten investoinnit supistuvat heikon kysynnän vuoksi vuonna 2013, mutta kääntyvät lievään kasvuun kysynnän elpyessä vuonna 2014
  • Työttömyysaste pysyy korkeana 8.2 prosentissa vuosina 2013 ja 2014, vuonna 2015 se laskee 7.9 prosenttiin
  • Suomen kuluttajahinnat nousevat 1.7 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna: arvonlisäveron nosto kiihdyttää inflaatiota tänä vuonna, mutta korkojen lasku vähentää hintapaineita
  • Julkisen velan BKT-suhde ylittää ennusteessamme 60 prosenttia vuonna 2015

Liitteet

Suhdanne Syksy 2013

suhdanne_2013_2.pdf, 4 Mt, 25.9.2013

Lataa: Suhdanne Syksy 2013 pdf
Scroll