Suhdanne

Suhdanne Syksy 2008

Maailmantalouden elpyminen lykkääntyy pitkälle ensi vuoteen ja arvioitua heikomman kehityksen riskit ovat suuret.

Tiivistelmä

  • Maailmantalouden elpyminen lykkääntyy pitkälle ensi vuoteen ja arvioitua heikomman kehityksen riskit ovat suuret, jos rahoitusmarkkinoiden ongelmien kärjistymistä ei kyetä rajoittamaan
  • Taloudellisen aktiviteetin vaimeneminen läntisissä teollisuusmaissa heikentää Suomen vientikysyntää
  • Suomi selviää hyvin, vaikka kokonaistuotannon kasvu hidastuu ensi vuonna vajaaseen 2 prosenttiin
  • Rakennusala ajautuu taantumaan
  • Työllisyyden paraneminen ja työttömyyden aleneminen pysähtyvät
  • Kuluttajahintojen nousuvauhti hidastuu ensi vuonna

Liitteet

Suhdanne Syksy 2008

suhdanne_2008_2.pdf, 3 Mt, 24.9.2008

Lataa: Suhdanne Syksy 2008 pdf
Scroll