Suhdanne

Suhdanne Kevät 2019

Heikkenevä talouskasvu on seurausta ennen kaikkea maailmantalouden kasvun hiipumisesta.

Tiivistelmä

  • Suomen talouskasvu hidastuu tänä vuonna selvästi ja jää vaatimattomaksi myös ensi vuonna. Kokonaistuotanto kasvaa ennusteemme mukaan 1,4 prosenttia tänä vuonna ja 1,2 prosenttia ensi vuonna. Bkt:n kasvun odotetaan olevan 1,2 prosenttia myös vuonna 2021. Vuosina 2020 ja 2021 Suomen talouskasvu onkin hieman potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdin alapuolella.
  • Heikkenevä talouskasvu on seurausta ennen kaikkea maailmantalouden kasvun hiipumisesta. Hidastuva talouskasvu on ensi vuodesta lähtien hyvin riippuvaista yksityisen kulutuksen kasvusta.
  • Suurimmat riskit liittyvät kauppasodan laajenemiseen sekä poliittiseen epävarmuuteen ylipäänsä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa.
  • Suomen vienti kasvaa tänä vuonna 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,4 prosenttia. Tänä vuonna viennin kasvu saa tukea suurista laivatoimituksista.
  • Yksityinen kulutus kasvaa 1,4 prosenttia tänä vuonna ja 1,3 prosenttia ensi vuonna. Ansiotason nousu ja työllisyyden koheneminen tukevat kotitalouksien ostovoimaa. Kotitalouksien säästämisaste paranee hitaasti ennusteperiodilla.
  • Investointien kasvu hidastuu tänä vuonna muun muassa asuinrakentamisen kasvun pysähtyessä. Investointien ennustetaan kasvavan noin prosentin vauhtia tänä ja ensi vuonna.
  • Työttömyysasteen ennustetaan laskevan tänä vuonna huomattavan nopeasti. Tämä on seurausta ennen kaikkea viime vuoden lopun erinomaisesta kehityksestä työmarkkinoilla. Kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 6,7 prosenttia. Ensi vuonna työllisyyden ennustetaan kasvavan vain hieman ja niinpä työttömyysaste jäisi 6,7 prosenttiin.
  • Suomen kuluttajahinnat nousevat 1,2 prosenttia tänä vuonna, 1,4 prosenttia vuonna 2020 ja 1,6 prosenttia vuonna 2021.
  • Julkistalouden tasapaino paranee tänä vuonna ja alijäämäksi ennustetaan 0,6 prosenttia bkt:sta. Ensi vuonna tasapaino paranee edelleen mutta julkistalous pysyy alijäämäisenä: alijäämäksi ennustetaan 0,4 prosenttia bkt:sta.

Liitteet

Suhdanne kevät 2019

suhdanne-2019-1.pdf, 2 Mt, 19.3.2019

Lataa: Suhdanne kevät 2019 pdf
Scroll