Suhdanne

Suhdanne Kevät 2018

Suomen talouskasvu jatkuu vahvana.

Tiivistelmä

  • Suomen talouskasvu jatkuu vahvana. Kokonaistuotanto lisääntyy 2,8 prosenttia vuonna 2018, jolloin ylitetään vuoden 2008 tuotannon taso. Kasvu on 2,4 prosenttia vuonna 2019 ja 1,9 prosenttia vuonna 2020. Kasvu on lähivuosina nopeampaa kuin tuotantopotentiaalin kasvu, joksi Etla arvioi noin 1,5 prosenttia.
  • Hyvän talouskehityksen keskeinen syy on maailmantalouden vahva veto, jonka hyödyntämistä kohentunut kilpailukyky tukee.
  • Suomen vientimarkkinoiden ripeä kasvu jatkuu hieman hidastuen. Viennille tärkeät investoinnitkin lisääntyvät yhä tuntuvasti. Suurimmat riskit liittyvät rahoitusmarkkinoihin, kansainväliseen politiikkaan ja kaupan vapauteen.
  • Viennin määrä lisääntyy kysynnän vahvistumisen, kilpailukyvyn paranemisen ja kasvaneen kapasiteetin tukemana 4 prosenttia vuonna 2018. Kasvu hidastuu runsaaseen 3,5 prosenttiin vuonna 2019 ja 2,5 prosenttiin vuonna 2020.
  • Yksityinen kulutus kasvaa vuonna 2018 pari prosenttia. Ansiotason nousu ja työllisyyden koheneminen tukevat kotitalouksien ostovoimaa. Vuosina 2019–2020 inflaation nopeutuminen hidastaa kulutuksen kasvun 1,6–1,7 prosenttiin.
  • Investointien kasvu hidastuu monien suurten hankkeiden valmistuttua 3 prosenttiin vuonna 2018. Vuonna 2019 kasvu nopeutuu noin 4,5 prosenttiin.
  • Työttömyysaste laskee 8,1 prosenttiin vuonna 2018. Sen jälkeen se alenee 7,7 prosenttiin vuonna 2019 ja 7,4 prosenttiin vuonna 2020. Vuonna 2022 päästään jo 6,9 prosenttiin edellyttäen, että työn kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa saadaan parannettua.
  • Suomen kuluttajahinnat nousevat 1,2 prosenttia tänä vuonna, 1,5 prosenttia vuonna 2019 ja 1,9 prosenttia vuonna 2020.
  • Julkinen talous on suunnilleen tasapainossa vuonna 2019.

Liitteet

Suhdanne Kevät 2018

suhdanne_2018_1.pdf, 7 Mt, 20.3.2018

Lataa: Suhdanne Kevät 2018 pdf
Scroll