Suhdanne

Suhdanne Kevät 2017

Maailmantaloudessa on noususuhdanne. Euroalueen ja Yhdysvaltojen talouskasvu jatkuu kohtalaista vauhtia, Kiinan kasvu hidastuu hallitusti.

Tiivistelmä

  • Maailmantaloudessa on noususuhdanne. Euroalueen ja Yhdysvaltojen talouskasvu jatkuu kohtalaista vauhtia, Kiinan kasvu hidastuu hallitusti. Suurimmat riskit liittyvät Yhdysvaltojen ja euroalueen poliit tisiin ratkaisuihin.
  • Suomen kokonaistuotanto kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2017. Vuosina 2018–2019 kasvu on 1,5–1,6 prosenttia.
  • Olemme olettaneet, että vuosille 2018 ja 2019 neuvoteltavat palkkasopimukset ovat maltilliset ja tukevat kilpailukyvyn kohenemista.
  • Viennin määrä kääntyy kysynnän, kilpailukyvyn paranemisen ja investointien tukemana parin prosentin nousuun vuonna 2017. Kasvu nopeutuu 2,5 prosenttiin vuonna 2018 ja runsaaseen 3 prosenttiin vuonna 2019.
  • Yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina runsaan prosentin vuodessa. Ansiot nousevat maltillisesti, mutta työllisyyden koheneminen tukee kotitalouksien ostovoimaa.
  • Investoinnit lisääntyvät lähes 4 prosenttia vuonna 2017, seuraavina vuosina kasvu hidastuu 2,5–3 prosenttiin.
  • Työttömyysaste laskee 8,4 prosenttiin vuonna 2017. Sen jälkeen se alenee 0,3 prosenttiyksikköä vuodessa ja vuonna 2020 päästään 7,5 prosenttiin.
  • Suomen kuluttajahinnat nousevat 0,8 prosenttia tänä vuonna, vuosina 2018–2019 inflaatio on 1,4–1,5 prosenttia.
  • Julkisen talouden tasapainottuminen on hidasta sopeutustoimista huolimatta.

Liitteet

Suhdanne Kevät 2017

suhdanne-2017-1.pdf, 4 Mt, 22.3.2017

Lataa: Suhdanne Kevät 2017 pdf
Scroll