Suhdanne

Suhdanne Kevät 2016

Vaikka yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt, kansainvälisen talouden pääskenaariomme on varovaisen myönteinen.

Tiivistelmä

  • Vaikka yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt, kansainvälisen talouden pääskenaariomme on varovaisen myönteinen: euroalueen ja Yhdysvaltojen talouskasvu jatkuu viimevuotista vauhtia, Kiinan kasvu hidastuu hallitusti
  • Suomen kokonaistuotanto kasvaa 0.9 prosenttia vuonna 2016; kasvu vahvistuu 1.2 prosenttiin vuonna 2017 ja edelleen 1.4 prosenttiin vuonna 2018
  • Suomea koskevassa ennusteessa olemme olettaneet, että helmikuun lopussa 2016 neuvoteltu ns. yhteiskuntasopimus toteutetaan ja että hallitus alentaa siihen liittyen tuloveroja 500 miljoonalla eurolla sekä vuonna 2018 että vuonna 2019
  • Viennin määrä kasvaa vajaan prosentin vuonna 2016; vuodelle 2017 odotetaan runsaan 3 prosentin kasvua, kun yhteiskuntasopimuksen kohentama kilpailukyky tukee vientiä
  • Yksityinen kulutus kasvaa vaatimattoman ostovoiman lisäyksen vuoksi 0.6 prosenttia vuonna 2016; vuonna 2017 yksityinen kulutus ei kasva juuri lainkaan työn sivukulujen nousun ja lomarahojen leikkauksen vuoksi; vuonna 2018 kasvu on vain puoli prosenttia
  • Investoinnit kääntyvät matalalta tasolta lähes 4 prosentin kasvuun vuosina 2016 ja 2017, seuraavina vuosina kasvu hidastuu hieman
  • Työllisyys kohenee hitaasti, yhteiskuntasopimuksen vaikutus alkaa tuntua vasta vaalikauden lopulla; työttömyysaste pysyy korkeana, vuonna 2016 se on 9.4 prosenttia, sen jälkeen se alenee vain 0.1 prosenttiyksikköä vuodessa
  • Suomen kuluttajahinnat nousevat vain 0.3 prosenttia tänä vuonna yhä jatkuneen öljyn hinnan laskun vuoksi, ensi vuonna inflaatio kohoaa 1.1 prosenttiin
  • Julkisen talouden tasapainottuminen on hidasta sopeutustoimista huolimatta

Liitteet

Suhdanne Kevät 2016

suhdanne_2016_1.pdf, 3 Mt, 22.3.2016

Lataa: Suhdanne Kevät 2016 pdf
Scroll