Suhdanne

Suhdanne Kevät 2014

Euroalueen taantuma on päättynyt, mutta kasvu on yhä hidasta.

Tiivistelmä

  • Euroalueen taantuma on päättynyt, mutta kasvu on yhä hidasta
  • Suomen kokonaistuotanto kasvaa 0.7 prosenttia vuonna 2014 ja 2 prosenttia vuonna 2015
  • Viennin määrä kasvaa vuonna 2014 runsaat 3.5 prosenttia, vuodelle 2014 odotetaan noin 4.5 prosentin kasvua
  • Yksityinen kulutus kasvaa 0.4 prosenttia vuonna 2014, vuonna 2015 kasvu nopeutuu kuluttajien luottamuksen ja työllisyyden kohenemisen myötä 1.3 prosenttiin
  • Yritysten investoinnit supistuvat heikon kysynnän vuoksi 2.5 prosenttia vuonna 2014, mutta ne kääntyvät kysynnän elpymisen myötä muutaman prosentin kasvuun vuonna 2015
  • Työttömyysaste kohoaa 8.4 prosenttiin vuonna 2014, vuonna 2015 se laskee 8.3 prosenttiin
  • Suomen kuluttajahinnat nousevat 1.6 prosenttia tänä vuonna: kansainvälinen inflaatio on matala, mutta hyödykeverojen nosto kiihdyttää Suomen inflaatiota
  • Julkisen talouden lisäsopeutukseksi vuosina 2015-2017 oletetaan yksi miljardi euroa vuodessa; tämä kääntää valtionvelan BKT-suhteen alenevalle uralle vuonna 2017

Liitteet

Suhdanne Kevät 2014

suhdanne_2014_1.pdf, 3 Mt, 26.3.2014

Lataa: Suhdanne Kevät 2014 pdf
Scroll