Suhdanne

Suhdanne Kevät 2012

Maailmantalouden näkymät ovat yhä epävarmat; euroalue ajautuu lievään taantumaan, mutta positiivisia merkkejä on jo näkyvissä vuoden 2012 jälkipuoliskolle.

Tiivistelmä

  • Maailmantalouden näkymät ovat yhä epävarmat; euroalue ajautuu lievään taantumaan, mutta positiivisia merkkejä on jo näkyvissä vuoden 2012 jälkipuoliskolle
  • Suomen kokonaistuotanto kasvaa 0.9 prosenttia vuonna 2012, ensi vuonna kasvu nopeutuu 2.6 prosenttiin
  • Elintarvikkeiden ja asumisen hintojen nousu hidastuu, Suomen kuluttajahinnat nousevat 2.7 prosenttia vuonna 2012
  • Ostovoiman niukka paraneminen jarruttaa yksityisen kulutuksen kasvumahdollisuuksia
  • Yritysten investoinnit supistuvat vuonna 2012 viennin heiketessä, kasvua odotettavissa ensi vuonna
  • Työttömyysasteen lasku pysähtyy vuonna 2012
  • Talouskasvun hidastuminen syö budjetin tiukennuksen vaikutuksen, julkisen velan kasvu jatkuu ilman lisätoimia

Liitteet

Suhdanne Kevät 2012

suhdanne_2012_1.pdf, 3 Mt, 21.3.2012

Lataa: Suhdanne Kevät 2012 pdf
Scroll