Suhdanne

Suhdanne Kevät 2011

Maailmantalouden elpyminen jatkuu euro- ja öljyriskien varjossa.

Tiivistelmä

  • Maailmantalouden elpyminen jatkuu euro- ja öljyriskien varjossa
  • Elintarvikkeiden ja energian hintojen nousu kiihdyttää euromaiden inflaatiota, korot nousevat; Suomen kuluttajahinnat nousevat 3.5 prosenttia vuonna 2011
  • Suomen kokonaistuotanto vauhdittuu 4 prosentin kasvuun vuonna 2011, sen jälkeen kasvu hidastuu 3 prosenttiin
  • Ostovoiman niukka paraneminen jarruttaa yksityisen kulutuksen kasvumahdollisuuksia
  • Yritysten investoinnit vauhdittuvat hyvän vientikehityksen myötä
  • Työttömyysaste alenee asteittain 5½ prosenttiin vuonna 2013
  • Julkinen talous pysyy alijäämäisenä ja valtion velka kasvaa

Liitteet

Suhdanne Kevät 2011

suhdanne_2011_1.pdf, 3 Mt, 24.3.2011

Lataa: Suhdanne Kevät 2011 pdf
Scroll