Bkt:n kasvuvauhti hidastuu tänä vuonna vain vähän

Etla nostaa tuntuvasti vuosien 2018 ja 2019 bkt:n kasvuennustettaan. Suomen bruttokansantuotteen kasvuvauhti hidastuu Etlan arvion mukaan tänä vuonna vain vähän, viime vuoden 3 prosentista 2,8 prosenttiin. Ensi vuonna kasvun hidastuminen jatkuu, arvioimme, että bkt:n volyymi nousee 2,4 prosenttia. Vuonna 2020 kasvuvauhti jää 1,9 prosenttiin. Syyskuussa ennustimme tälle vuodelle 2 prosentin ja ensi vuodelle 1,8 prosentin kasvua.

Myös tänä vuonna kaikki kysyntäerät – vienti, investoinnit ja kulutus – kasvattavat bruttokansantuotetta. Viennin ja investointien kasvuvauhti tosin hidastuu tuntuvasti, mutta kulutus lisääntyy jonkin verran viimevuotisesta. Ensi vuonna investointitoiminta piristyy selvästi, kun taas kulutuksen kasvuvauhti hidastuu hieman. Vienti lisääntyy vain hieman kuluvaa vuotta vähemmän.

Etlan ennusteluvuilla finanssikriisiä edeltänyt vuoden 2008 bruttokansantuotteen volyymi saavutetaan vihdoin tänä vuonna. Toisin sanoen vanhaan bkt-tasoon päästään vasta 6 vuotta myöhemmin kuin mitä ajateltiin vuonna 2009. Silloin uskottiin, että syvästä kuopasta noustaan
jo vuoden 2012 lopulla.

Teollisuussektorin arvonlisäyksen volyymin kasvu nousee tänä vuonna vajaaseen 5 prosenttiin, kun tavaravienti pysyy hyvissä lukemissa hitaammasta kasvusta huolimatta. Vuonna 2019 teollisuuden arvonlisäyksen kasvu kiihtyy vielä lisää. Alkutuotannon odotetaan lisääntyvän vajaat 8 prosenttia tänä vuonna. Rakentaminen kohoaa tänä vuonna vajaat 4 prosenttia. Vuonna 2019 rakentamisen kasvuvauhti hidastuu vielä lisää, noin 3 prosenttiin. Palvelusektorin arvonlisäyksen volyymi kasvaa vuosina 2018–2020 noin 2 prosentin vuosivauhtia.

Ekstra: BKT kasvoi viime vuonna korjattujen ennakkotietojen mukaan 2,7 prosenttia

Kansantalouden tilinpidon maaliskuun puolivälissä julkaistujen korjattujen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia vuonna 2017. Tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli käyvin hinnoin 224 miljardia euroa.

Kysyntäeristä viennin bkt-kontribuutio oli +2,8 , tuonnin -1,3 , investointien +1,4 , yksityisen kulutuksen +0,9 , julkisen kulutuksen +0,3 , varastojen muutoksen -0,4 ja tilastollisen eron -0,9.

Kokonaistuotanto kasvoi vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä 2,3 prosenttia vuodentakaisesta ja kausitasoitettuna 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Rakentamisen arvonlisäyksen volyymi kohosi viime vuonna 4,5 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden arvonlisäyksen volyymi nousi 3,9 prosenttia. Palvelualojen arvonlisäys kasvoi 2,8 prosenttia ja alkutuotannon 2,3 prosenttia.

Teollisuustoimialoista metsäteollisuuden arvonlisäyksen volyymi lisääntyi 5,4 prosenttia ja kemianteollisuuden nousi 5,1 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia. Metalliteollisuuden arvonlisäyksen volyymi, poislukien sähkö- ja elektroniikkateollisuus, kohosi 5,6 prosenttia.

Kaupan arvonlisäyksen volyymi nousi viime vuonna 4,9 prosenttia edellisvuodesta. Rahoitus- ja vakuutustoiminta kohosi peräti 12,6 prosenttia ja liike-elämän palvelut lisääntyivät 5,0 prosenttia. Liikenteen arvonlisäyksen volyymi nousi 4,1 prosenttia ja informaation ja viestinnän kasvoi 3,9 prosenttia. Kiinteistöalan toiminta oli 1,6 prosentin kasvussa. Julkisyhteisöjen palvelut jäivät edellisvuoden lukemiin.

Taulukko: Bruttokansantuote toimialoittain


Bruttokansantuote toimialoittain
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2017* 2017* 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Alkutuotanto 5,2 2,7 3,1 2,3 7,7 -3,8 1,4 2,4 2,0
Teollisuus 39,8 20,6 1,2 3,9 4,6 5,6 2,5 0,6 3,4
Rakentaminen 13,8 7,1 5,6 4,5 3,6 3,1 3,0 1,6 3,0
Palvelut 134,2 69,6 1,6 2,8 2,2 1,9 1,8 0,7 1,8
BKT perushintaan 193,0 100,0 1,8 3,1 3,0 2,6 2,0 0,8 2,3
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/t01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Teollisuustuotanto kasvaa tänä vuonna runsaat 4 prosenttia

Teollisuustuotanto kasvaa laskelmiemme mukaan tuotoksella mitattuna tänä vuonna 4,3 prosenttia. Ensi vuonna tuotanto kasvaa lähes yhtä paljon, 4,1 prosenttia. Vuonna 2020 tuotoksen kasvuvauhti jää 3 prosentin tuntumaan. Öljynjalostusteollisuuden tuotanto jäänee tänä vuonna edellisvuoden lukemiin. Kaikkien muiden toimialojen tuotanto lisääntyy viimevuotisesta.

Uudenkaupungin autotehtaan tuotantokapasiteettia on lisätty merkittävästi, ja tuotantoon on tänä vuonna tulossa uusi automalli. Arvioimme siksi, että moottoriajoneuvojen tuotanto kohoaa merkittävästi myös tänä vuonna, runsaat 20 prosenttia vuodentakaisesta. Odotamme, että tuotannon kasvuvauhti hidastuu selvästi ensi vuonna, mutta uskomme, että se pysyy edelleen vahvana. Muiden kulkuneuvojen tuotanto lisääntyy sekä tänä että ensi vuonna noin 20 prosenttia. Telakkateollisuuden tilauskannat ovat nyt hyvin vahvat. Toimitettavien alusten määrä ja suuruus kuitenkin vaihtelee vuodesta toiseen. Vuonna 2020 tuotannon kasvuvauhti hiljenee selvästi, vaikka tilauskannassa onkin suuria risteilijöitä.

Äänekosken uusi sellutehdas nostaa paperiteollisuuden tuotannon kasvulukua noin 8 prosenttiin tänä vuonna ja noin 5 prosenttiin ensi vuonna. Myös puutavarateollisuuden tuotanto kasvaa ripeästi vielä tänä vuonna, noin 5 prosentin tahtia.

Metallituotteiden tuotannon vahva kasvu jatkuu tänä ja ensi vuonna noin 5 prosentin tahtia. Koneiden ja laitteiden valmistus kasvaa lähivuosina 4–5 prosentin vauhtia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kääntyi viime vuonna kasvuun ja tänä vuonna kasvun odotetaan nousevan vajaaseen 4 prosenttiin.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvaa tänä vuonna vain prosentin, kun sekä öljytuotteiden että kemikaalien tuotantomäärät jäävät heikoksi. Elintarvike- ja tevanaketeollisuuden tuotannon odotetaan kasvavan reippaasti tänä vuonna viennin vetämänä.

Taulukko: Teollisuustoimialojen tuotos


Teollisuustoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2016* 2016* 2016* 2017E 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Teknologiateollisuus 49,2 41,0 0,2 7 5 6 4 -0,7 4
- metallien jalostus 8,1 6,8 6,2 2 2 2 2 2,6 2
- metallituotteet 7,0 5,8 5,1 7 5 5 4 0,8 4
- koneet ja laitteet 17,0 14,2 -2,0 10 4 5 4 -0,5 4
- kulkuneuvot 3,8 3,1 15,4 30 22 16 5 10,4 9
- elektroniikka- ja sähköteollisuus 13,3 11,1 -6,2 2 4 4 3 -5,6 3
Metsäteollisuus 19,5 16,3 3,3 5 7 4 3 1,5 4
-puutavarateollisuus 5,8 4,9 3,4 4 5 2 3 1,5 3
-paperiteollisuus 13,7 11,4 3,3 5 8 5 3 1,5 4
Graafinen teollisuus 1,2 1,0 -1,6 0 2 -1 0 -4,5 0
Kemianteollisuus 18,7 15,6 7,2 3 1 3 2 1,0 2
Elintarviketeollisuus 10,9 9,1 1,3 1 3 1 1 -0,9 2
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 1,2 1,0 2,5 -3 5 2 2 -2,0 2
Muu tehdasteollisuus 4,6 3,9 2,8 7 5 5 3 -0,6 4
Tehdasteollisuus yhteensä 105,4 87,9 2,3 5,3 4,5 4,2 2,8 -0,1 3,2
Mineraalien kaivu 2,0 1,7 16,7 13,0 2 7 4 3,7 3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 12,5 10,4 0,7 -1,2 3 3 3 0,3 3
Koko teollisuus 119,9 100 2,3 4,7 4,3 4,1 2,8 0,0 3,1
Teollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus 106,6 88,9 3,4 5,0 4 4 3 0,8 3
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/t02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yksityiset palvelualat kasvoivat ripeästi viime vuonna – kasvu hidastuu

Yksityisten palvelualojen tuotannon (arvonlisäyksen) määrän kasvu oli ennakkotietojen mukaan ripeää viime vuonna. Tuotoksen lukuja ei ole tätä kirjoittaessa vielä saatavilla. Tuotoksen ja arvonlisäyksen välinen erotus on käytettyjen välituotteiden arvo.

Kaupan alalla arvonlisäys kasvoi melkein 5 prosenttia, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa melkein 3 prosenttia, liikenteessä sekä informaatiossa ja viestinnässä noin 4 prosenttia, rahoitusalalla yli 12 prosenttia, kiinteistöalalla melkein 2 prosenttia sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa ja hallinto- ja tukipalveluissa yhteensä noin 5 prosenttia. Kasvu oli yksityisillä palvelualoilla kokonaisuutena ottaen 4,2 prosenttia.

Kasvu maltillistuu tänä vuonna keskimäärin 2,8 prosenttiin. Näin se olisi suunnilleen sama kuin bkt:n kasvuvauhti. Arvioimme, että majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kiinteistöalan tuotannon määrän kasvu yltää viime vuoden lukuihin. Informaation ja viestinnän tuotannon kasvu on melkein viime vuoden tasolla. Muiden toimialojen kasvu sen sijaan hidastuu.

Kaupan alalla kasvu hidastuu vajaaseen kolmeen prosenttiin. Tukkukaupan tuotanto kasvaa hieman nopeammin kuin vähittäiskaupan tai moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto. Myös kuljetuksen ja varastoinnin tuotannon määrä kasvaa noin kolmen prosentin vauhtia. Sitä tukee muun muassa tavaraviennin edelleen jatkuva voimakas kasvu.

Tuotannon kasvu voidaan jakaa työpanoksen kasvuun ja työn tuottavuuden kasvuun. Pitkällä aikavälillä tuottavuuden kasvu mahdollistaa tulojen kasvun.

Viime vuonna yhteenlasketulla kaupan, liikenteen sekä majoitus- ja ravitsemisalan toimialalla työn tuottavuuden kasvu oli hyvin nopeaa, ennakkotietojen perusteella melkein 6 prosenttia vuoden takaisesta. Vuotuiset vaihtelut kasvuvauhdeissa ovat kuitenkin suuria. Tuottavuutta kannattaa tarkastella pidemmällä aikavälillä. Viimeisten viiden vuoden keskimääräinen kasvu oli vain 1,1 prosenttia vuodessa.

Tätä paremmin työn tuottavuus on viimeisten viiden vuoden aikana kehittynyt rahoitus- ja vakuutustoiminnassa (3,8 %) sekä informaatiossa ja viestinnässä (2,4 %). Sen sijaan sekä kiinteistöalan toiminnassa että ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa ja hallinto- ja tukipalveluissa tuottavuus on alentunut keskimäärin 0,9 prosenttia vuodessa.

Taulukko: Palvelutoimialojen tuotos


Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2016 2016 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2013-17E 2018-22E
Kauppa 32,4 13,9 1,9 2,9 2,7 2,2 1,8 0,6 2,0
- moottoriajoneuvojen kauppa 5,5 2,4 6,0 4,4 2,2 1,4 1,1 1,5 1,3
- tukkukauppa 14,9 6,4 1,0 2,4 2,9 2,2 2,0 0,3 2,2
- vähittäiskauppa 12,0 5,2 1,3 2,9 2,5 2,5 1,8 0,6 2,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,7 3,3 2,3 2,7 2,8 1,7 2,1 0,1 2,0
Kuljetus ja varastointi 22,7 9,8 1,1 4,1 2,9 2,1 2,4 0,6 2,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 11,5 4,9 3,0 12,6 2,3 1,6 1,6 4,9 1,7
Kiinteistöalan toiminta 34,7 14,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,4 1,3 1,6
Liike-elämää palveleva toiminta 1) 48,6 20,8 3,3 4,6 3,7 3,1 2,6 2,7 2,9
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 2) 11,7 5,0 1,5 1,7 1,6 1,9 2,0 0,3 1,6
Yksityiset palvelut 169,4 72,7 2,3 3,8 2,8 2,2 2,0 1,6 2,2
Julkiset palvelut 3) 63,6 27,3 1,5 1,5 0,9 1,2 1,3 0,5 1,0
Palvelutoimialat yhteensä 233,0 100,0 2,1 3,2 2,3 1,9 1,8 1,3 1,9
1) Informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut.
2) Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
3) Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.1/t03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Rakentamisen noususuhdanne laantui viime vuonna

Vuonna 2015 käynnistynyt rakentamisen suhdannenousu saavutti lakipisteensä noin vuosi sitten. Rakennustuotannon arvonlisäyksen kasvu hidastu viime vuonna 4,5 prosenttiin, ja kausitasattuna kasvu pysähtyi vuoden lopulla.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan uudisrakennuksia tuotettiin viime vuonna 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuoden lopulla uudistuotannon vuosikasvu vaimeni 5 prosenttiin, kun yritysten ja yhteisöjen talonrakentaminen pysähtyi kokonaan. Maa- ja vesirakentamisessa sekä rakennusten peruskorjauksissa kasvuluvut puoliintuivat edellisvuodesta. Maa- ja vesirakentamisen arvonlisäys kasvoi ennakkotietojen mukaan viime vuonna 2,5 prosenttia ja peruskorjaustoiminta runsaan prosentin.

Tänä vuonna rakennustuotanto kasvaa 3,5 prosenttia

Vuodenvaihteessa haetut rakennusluvat sekä monivuotisten suurinvestointihankkeiden kasvuprofiili viittaavat rakennustuotannon kasvun jatkuvan tänä vuonna. Asuntojen uudistuotannossa päästäneen runsaan 5 prosentin kasvuun, ja muun talonrakentamisen ennustetaan lisääntyvän 2,5 prosenttia. Peruskorjaushankkeiden kasvun odotetaan vauhdittuvan 2 prosentin tuntumaan. Koko rakentamisen arvonlisäyksen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia.

Ennustejakson jälkipuoliskolla vuosina 2019–2020 koko rakentamisen arvioidaan pysyvän tämänvuotisella 3,5 prosentin kasvu-uralla. Tänä vuonna käynnistyy uusia monivuotisia metsä- ja energiateollisuuden suurhankkeita, joissa rakentamisen osuus on sangen merkittävä. Vuosina 2019–2020 rakentamista lisää mm. kuudennen ydinvoimalan rakennustöiden laajeneminen. Uudisasuntotuotannon kasvua ylläpitää kotitalouksien reaalisen ostovoiman verraten vahva kasvu ja mm. suurten liike- ja kauppakeskushankkeiden ympärillä käynnistynyt pitkäkestoinen asuinrakennusvaihe. Lisäksi valtion ja kaupunkien yhdessä rahoittamien liikenteen suurhankkeiden nopeimman kasvun jakso ajoittuu vuosille 2019–2020.

Taulukko: Rakentamisen tuotos


Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
2017* Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Mrd. e %-osuus 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2020E 2013–17 2018–22E
Rakentaminen 35,2 100,0 3,4 8,1 4,8 3,4 3,5 3,3 1,9 3,2
- talonrakentaminen 26,0 73,9 1,9 8,6 5,7 3,5 3,6 3,4 1,3 3,3
- maa- ja vesirak. 9,2 26,1 7,5 6,0 2,4 2,6 3,1 2,5 3,1 2,7
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/t04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)
Birgitta Berg-Andersson

Birgitta Berg-Andersson

Tutkija, KTL
Alueet: vienti, tuonti, maksutase ja tuotanto