Työllisyys

Työllisyys lisääntyy roimasti tänä vuonna Jaa: Vuoden alkupuoliskolla työllisten määrä kasvoi 2,8 prosenttia, ja työtunteina mitattu työpanos kohosi lähes kokonaistuotannon kasvun verran. Työllisyysaste nousi 2,2 prosenttiyksikköä 71,6 prosenttiin. Työttömyysaste aleni