Investoinnit

Yksityisten investointien supistumisen odotetaan jäävän pahimpia pelkoja pienemmäksi. Panostukset julkisiin investointeihin paikkaavat yksityisten investointien pudotusta. Pandemian pysyessä hallinnassa kansantalouden investointien pudotus voi kokonaisuudessaan jäädä maltilliseksi. Investoinnit supistuvat 3,4 prosenttia tänä

Yksityinen kulutus

YKSITYISEN KULUTUKSEN PUDOTUS POIKKEUKSELLISEN SUURI Yksityinen kulutus vähenee tänä vuonna selvästi. Negatiivinen vaikutus yksittäisen vuoden talouskasvuun on historiallisen suuri. Toisaalta myös ensivaiheen palautuminen on nopeaa, jos koronapandemia pysyy hallinnassa. Kokonaisuutena

Julkinen talous

Julkisen talouden tasapaino heikentyy merkittävästi kuluvana vuonna. Covid-19-epidemia ja sen vuoksi tehdyt toimet Suomessa ja muualla maailmassa syöksivät talouden taantumaan. Veropohjat kääntyivät laskuun yksityisen kulutuksen vähenemisen ja heikentyneen työllisyystilanteen seurauksena.

Hinnat ja kustannukset

HINTAKEHITYS JATKUU MALTILLISENA Kuluttajahintojen nousu on keskimäärin hidasta kuluvana vuonna, mutta kuitenkin kiihtyvää vuoden loppua kohti. Ensi vuonna hintataso nousee hieman tätä vuotta ripeämmin lähinnä energian hintojen kehityksen seurauksena. Ansiotaso

Etlan ennustevirheet

Etlan suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi

Ulkomaankauppa

Palveluvienti ja -tuonti supistuvat tänä vuonna enemmän kuin tavaroiden ulkomaankauppa. Koronapandemian seurauksena palveluviennin määrä supistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla 17,1 prosenttia vuoden takaisesta ja palvelutuonnin määrä väheni 10,2 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tavaraviennin

Työllisyys

Vielä keväällä koronakriisi näkyi työmarkkinoilla erityisesti lomautuksina, kun yritykset sopeuttivat työvoimakustannuksiaan äkillisesti pudonneen kysynnän seurauksena. Kesän aikana työttömyys alkoi hitaasti kasvaa ja tänä vuonna työttömyyden ennustetaan nousevan 8,1 prosenttiin. Työttömyyden