Investoinnit

Investointien kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin tänä vuonna Jaa: Investointien parin vuoden takainen huippusuhdanne on jäänyt taakse ja kuluvan vuoden alkupuoliskolla investointien vuosikasvu oli enää 0,5 prosenttia. Hidastuva kasvu oli tunnusomaista

Julkinen talous

Julkisen talouden tasapaino parani merkittävästi edellisellä vaalikaudella. Vientialat pääsivät kilpailukykysopimuksen tukemana mukaan kansainvälisen kaupan kasvuun, samalla myös investoinnit ja työn kysyntä lisääntyivät. Veropohjat kääntyivät kasvuun yritysten tulosparannusten ja työllisyyden kohentumisen

Hintakehitys on vaimeaa

Kuluttajahintojen nousu on tänä ja ensi vuonna hidasta, vain noin prosentin vuodessa. Kotimaiset ja kansainväliset hintapaineet ovat vähäisiä. Ennusteemme mukaan korot eivät nouse ennustevuosina, ja raakaöljyn maailmanmarkkinahinta alenee euroissa mitattuna.

Etlan ennustevirheet

Etlan suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi

Ulkomaankauppa

Nettoviennin kontribuutio bkt:n kasvuun on tänä vuonna voimakkaasti positiivinen, kun tavara- ja palveluvienti yhteensä kasvaa huomattavasti ripeämmin kuin tuonti. Tavaravientiä kasvattavat tänä vuonna tuntuvasti kaksi risteilijätoimitusta sekä kaasuputkitoimitukset avomerelle ja

Työllisyys

Työllisyysnäkymät heikentyneet selvästi Jaa: Vuoden alkupuoliskolla työllisyyden vuosikasvu hidastui 1,1 prosenttiin ja työvoiman tarjonnan kasvu tyrehtyi kokonaan. Työllisyyden trendi kääntyi alkuvuonna jalostuselinkeinojen (teollisuus ja rakentaminen) vetäminä. Useat indikaattorit viittaavat työmarkkinoiden