Investoinnit

Investoinnit supistuivat viime vuonna maltillisesti. Panostukset julkisiin investointeihin paikkasivat yksityisten investointien pudotusta. Viime vuonna runsaasti vähentyneet kone- ja laiteinvestoinnit nostavat investoinnit tänä vuonna jo uudelleen kasvuun. Investointien lasku jäi odotustemme

Yksityinen kulutus

YKSITYINEN KULUTUS ELPYY ROKOTEKATTAVUUDEN MYÖTÄ Yksityinen kulutus lähtee elpymään kesän aikana, kun rokotekattavuus vahvistuu ja covid-19-virus jossain määrin luontaisesti laantunee kesällä. Myöhemmin syksyllä rokotekattavuus on hallitsevassa roolissa. Vuositasolla vahvin kulutuksen

Julkinen talous

Julkinen talous onnistui pehmentämään taantuman negatiivisia vaikutuksia kansalaisten ja yritysten talouteen. Yleisen taloustilanteen koheneminen tästä vuodesta alkaen kasvattaa taas vero- ja maksutuloja. Vielä tänä vuonna julkisen talouden rahoitusasemaa heikentävät erityisesti

Hinnat ja kustannukset

HINTOJEN NOUSU SUHTEELLISEN HIDASTA Kuluttajahinnat nousevat ennustevuosina hieman yli yhden prosentin vauhtia. Kuluvana vuonna tärkein hintoja nostava tekijä on energia, ensi vuonna asuminen. Erityisteemassa tarkasteltu Suomen tuotannon kustannuskilpailukyky heikkenee selvästi

Etlan ennustevirheet

Etlan suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi

Ulkomaankauppa

Koronapandemian seurauksena palveluviennin määrä putosi 15 prosenttia vuonna 2020 ja palvelutuonnin määrä supistui 14,6 prosenttia. Tavaraviennin määrä väheni 2,2 prosenttia ja tavaratuonnin määrä laski 2,6 prosenttia. Rokotteiden saatavuusongelmien ja erilaisten

Työllisyys

Koronakriisin vaikutukset työmarkkinoille näyttävät jäävän lyhytaikaisiksi. Yritykset välttivät irtisanomisia lomautusjärjestelmän ansiosta. Toistaiseksi suurta yritysten konkurssiaaltoa ei ole nähty, mutta konkurssien määrän lisääntyminen olisi riski työllisyydelle. Rokotekattavuuden myötä rajoituksista päästään eroon,