Investoinnit

Investointien kasvu hidastui viime vuonna Jaa: Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan kiinteiden investointien kasvu hidastui viime vuonna 1 prosenttiyksiköllä 3,3 prosenttiin. Talonrakentamisen investoinnit kohosivat 5,2 prosenttia ja yritysten kone- ja laitehankinnat

Julkinen talous

Budjettivaje kasvoi viime vuonna Jaa: Ennakkoarvion mukaan kansantalouden tilinpidon mukainen julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi viime vuonna 0,1 prosenttiyksikköä 0,9 prosenttiin. Julkisyhteisösektoreista valtion rahoitusvajeen bkt-suhde supistui 0,2 prosenttiyksiköllä, mutta paikallishallinnossa

Etlan ennustevirheet

Etlan suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi

Ulkomaankauppa

Viime vuonna nettoviennin kontribuutio bkt:n kasvuun oli voimakkaasti negatiivinen. Viennin kontribuutio oli +0,6 prosenttiyksikköä, mutta tuonnin oli -1,6 prosenttiyksikköä. Vaihtotase oli ennakkotietojen mukaan vajaat 4 miljardia euroa alijäämäinen. Tänä vuonna

Työllisyys

Työllisyyden kasvu huipussaan viime vuonna Jaa: Työpaikkojen määrän kasvu kiihtyi viime vuonna peräti 2,7 prosenttiin ja tehtyjen työtuntien lähes saman verran. Työpanoksen kysynnän voimakas kasvu ja kokonaistuotannon kasvun hidastuminen painoivat