Investoinnit kasvavat vahvasti

Pitkäkestoinen investointilama väistyi vuoden 2015 tienoilla ja viime vuoteen tultaessa investoinnit olivat vahvassa ja laaja-alaisessa kasvussa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kansantalouden bruttoinvestoinnit kasvoivat viime vuonna runsaat 7 prosenttia. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla investoitiin peräti 10 prosenttia vuodentakaista enemmän, joten toinen perättäinen vahvan kasvun vuosi on tosiasia.

Ennakoivien indikaattorien mukaan investointiaktiviteetti laantuu sekä rakentamisessa että tuotannollisissa investoinneissa kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Muun muassa maa- ja vesirakentamisen myynti oli alkuvuonna pysähdyksissä ja talonrakennuslupia haettiin viime vuotta vähemmän.

Tänä vuonna kansantalouden investointien arvioidaan kohoavan runsaat 6 prosenttia. Yritysten kone- ja laitehankinnat lisääntyvät 12 prosenttia ja talonrakentamisessa ylletään 6 prosentin kasvuun. Maa- ja vesirakennusinvestointien kasvu laantuu tänä vuonna 2 prosenttiin.

Toimialoittain tarkasteltuna tehdasteollisuuden investoinnit kohoavat tänä vuonna 13 prosenttia, josta valtaosa on tuotannon laajennuksia. Yksityisillä palvelualoilla investoinnit lisääntyvät viime vuoden tavoin 9 prosenttia, kun suurimmissa liike- ja kauppakeskushankkeissa käynnistyy talonrakennusvaihe.

Kotitalouksien asuntoinvestointien arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna runsaat 6 prosenttia, joten kasvu vaimenee lähes puoleen viimevuotisesta. Julkisyhteisöjen investointien arvioidaan pysyvän tänä vuonna ennallaan.

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2016* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2012–16 2017–21E
Rakennukset 26,8 57,8 1,6 9,9 5,8 2,7 2,9 -0,4 3,2
Talonrakennukset 22,1 47,7 2,1 9,9 6,6 2,7 2,8 -1,0 3,4
- asuinrakennukset 13,3 28,6 2,0 10,5 6,5 1,4 2,1 -0,8 3,0
- muut talonrakennukset 8,9 19,1 2,3 9,0 6,7 4,7 3,9 -1,3 4,0
Maa- ja vesirakennukset 4,7 10,1 -0,6 10,1 2,1 2,3 3,2 2,6 2,3
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 10,7 23,2 4,5 10,1 11,5 -1,8 1,9 2,6 3,4
Muut kiinteät investoinnit1) 8,9 19,1 -5,2 -3,3 2,5 2,6 3,0 -3,6 2,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 46,4 100,0 0,7 7,2 6,6 1,5 2,7 -0,4 3,2
1) Ml. tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
S17.2/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Taulukko: Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2016* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2012–16 2017–21E
Maa- ja metsätalous 1,5 4,0 -15,5 -0,1 0,0 -1,0 0,0 -2,8 -0,2
Teollisuus 7,0 18,5 4,6 0,1 13,0 2,0 2,3 -3,2 4,5
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 3,0 7,9 1,3 17,4 5,0 0,0 6,0 5,5 5,9
Rakentaminen 1,0 2,5 1,2 14,3 5,0 -4,0 3,0 2,0 1,7
Asuntojen omistus 13,5 35,7 1,7 10,4 6,5 1,4 2,1 -0,9 3,0
Yksityiset palvelut 11,9 31,5 4,5 8,7 9,7 1,9 3,5 -0,3 3,5
Yksityiset Investoinnit 37,9 100,0 2,2 7,9 8,3 1,3 2,8 -0,7 3,5
Julkiset investoinnit 8,6 18,4 -5,2 3,9 -0,6 2,3 1,7 1,2 1,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 46,4 100,0 0,7 7,2 6,6 1,5 2,7 -0,4 3,2
Lähde: Tilastokeskus.
S17.2/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Investointiaalto laantuu ensi vuonna

Kolme vuotta kestäneen investointisyklin loppuvaihe ajoittuu ensi vuoteen, jolloin kansantalouden investointien kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Teollisuuden ja yksityisten palvelualojen investointiaktiviteetti vaimenee 2 prosenttiin, ja suuren investointiperinnön vuoksi myös asuntoinvestointien kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Julkiset investoinnit elpyvät 2,5 prosentin kasvuun, kun valtio panostaa lisää mm. väylärakentamiseen.

Ennustejakson lopulla vuonna 2019 investointien kasvun ennustetaan vilkastuvan 2,7 prosenttiin. Yritysten investoinnit kohoavat hieman keskimääräistä nopeammin, 3,5 prosenttia. Yksityisillä palvelualoilla investointiaktiviteettia pitävät yllä mm. pääkaupunkiseudun suuret talonrakennusprojektit. Teollisuuden toimialoista energiateollisuuden investoinnit laajenevat yli 5 prosenttia mm. kuudennen ydinvoimalan rakennustöiden laajetessa. Tehdasteollisuuden investointien ennustetaan kasvavan 2,5 prosenttia.

Tehdasteollisuuden pääomakannan lasku pysähtyy

Kansantalouden investointiaste laski kuluneen vuosikymmenen alun investointilamassa tuntuvasti, ja kansantalouden pääomakannan kasvu hidastui 0.5 prosenttiyksikköä 1 prosenttiin.

Tehdasteollisuudessa vuosikymmenen alun investointilama oli niin syvä, että sen tuotantomahdollisuuksia kuvaava pääomakanta supistui vuosittain 3 prosenttia.

Ennustejaksolla kansantalouden investointiaste kohoaa viime vuoden 21,5 prosentista 22,4 prosenttiin vuonna 2019. Kansantalouden pääomakannan vuosikasvu kiihtyy viimevuotisesta 0,9 prosentista 1,4 prosenttiin.

Tehdasteollisuudessa bruttoinvestointien arvioidaan saavuttavan vuosipoistot ennustejakson lopulla, joten koko kansantalouden kannalta elintärkeiden vientialojen tuotantokyvyn heikkeneminen pysähtyy.

Tehdasteollisuuden tuotannon syöksykierteen katkaisussa vuoden 2016 alussa tehdyllä kilpailukykysopimuksella on hyvin tärkeä rooli. Sopimuksen mukainen palkkojen jäädytys ja työnantajamaksujen alentaminen tänä vuonna ovat parantaneet vientiyritysten kannattavuutta ja kustannuskilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Tehdasteollisuuden saamat tilaukset ja vientitoimitukset ovat kasvaneet ja tuotantolaitosten on kannattanut lisätä tuotantokapasiteettiaan myös Suomessa.

Hannu Kaseva

Hannu Kaseva

Tutkija, VTK
Alueet: julkinen talous, investoinnit, tuotanto, työllisyys