Investoinnit kasvavat vahvasti

Pitkäkestoinen investointilama väistyi vuoden 2015 tienoilla ja viime vuoteen tultaessa investoinnit olivat vahvassa ja laaja-alaisessa kasvussa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kansantalouden bruttoinvestoinnit kasvoivat viime vuonna runsaat 7 prosenttia. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla

Hallituksen talouspolitiikka tehoaa

Hallituksen omaksuma talouspolitiikan linja, jonka päätavoitteena on sisäisen devalvaation keinoin käynnistää talouskasvu ja menoleikkausten ryydittämänä tasapainottaa julkinen talous, näyttää tilastolukujen valossa tehoavan lähes toivotulla tavalla. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen päätös alentaa

Etlan ennustevirheet 2/2017

ETLAn suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi

Työllisyys jatkaa kasvuaan

Työpaikkoja lisää loppuvuonna Jaa: Työllisyystilanteen hidas koheneminen jatkui vuoden alkupuoliskolla, ja työpaikkoja syntyi 0,7 prosenttia vuodentakaista enemmän. Loppuvuoden työllisyysnäkymä on lupaava, sillä kokonaistuotannon kasvun kiihtyminen lisää työpanoksen kysyntää noin parin