Ilkka Ylhäinen

Ilkka Ylhäinen

Tutkija, KTT
Alueet: yritysrahoitus, elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

Artikkelit