Päivi Puonti

Päivi Puonti

Tutkija, VTT
Alueet: investoinnit, julkinen talous, tuotanto, työllisyys

Artikkelit

Investoinnit

Investoinnit supistuivat viime vuonna maltillisesti. Panostukset julkisiin investointeihin paikkasivat yksityisten investointien pudotusta. Viime vuonna runsaasti vähentyneet kone- ja laiteinvestoinnit nostavat investoinnit tänä vuonna jo uudelleen kasvuun. Investointien lasku jäi odotustemme

Työllisyys

Koronakriisin vaikutukset työmarkkinoille näyttävät jäävän lyhytaikaisiksi. Yritykset välttivät irtisanomisia lomautusjärjestelmän ansiosta. Toistaiseksi suurta yritysten konkurssiaaltoa ei ole nähty, mutta konkurssien määrän lisääntyminen olisi riski työllisyydelle. Rokotekattavuuden myötä rajoituksista päästään eroon,

Julkinen talous

Julkinen talous onnistui pehmentämään taantuman negatiivisia vaikutuksia kansalaisten ja yritysten talouteen. Yleisen taloustilanteen koheneminen tästä vuodesta alkaen kasvattaa taas vero- ja maksutuloja. Vielä tänä vuonna julkisen talouden rahoitusasemaa heikentävät erityisesti

Julkinen talous

Julkisen talouden tasapaino heikentyy merkittävästi kuluvana vuonna. Covid-19-epidemia ja sen vuoksi tehdyt toimet Suomessa ja muualla maailmassa syöksivät talouden taantumaan. Veropohjat kääntyivät laskuun yksityisen kulutuksen vähenemisen ja heikentyneen työllisyystilanteen seurauksena.

Investoinnit

Yksityisten investointien supistumisen odotetaan jäävän pahimpia pelkoja pienemmäksi. Panostukset julkisiin investointeihin paikkaavat yksityisten investointien pudotusta. Pandemian pysyessä hallinnassa kansantalouden investointien pudotus voi kokonaisuudessaan jäädä maltilliseksi. Investoinnit supistuvat 3,4 prosenttia tänä

Työllisyys

Vielä keväällä koronakriisi näkyi työmarkkinoilla erityisesti lomautuksina, kun yritykset sopeuttivat työvoimakustannuksiaan äkillisesti pudonneen kysynnän seurauksena. Kesän aikana työttömyys alkoi hitaasti kasvaa ja tänä vuonna työttömyyden ennustetaan nousevan 8,1 prosenttiin. Työttömyyden