Antti Kauhanen

Antti Kauhanen

Tutkimuspäällikkö, KTT
Alue: työmarkkinat ja osaaminen

Artikkelit

Paikallinen sopiminen ja palkkojen joustavuus

Yksi hyvin toimivan sopimusjärjestelmän piirteitä on se, että se mahdollistaa sopeutumisen äkillisiin ja yllättäviin muutoksiin toimintaympäristössä. Suomessa tällainen tilanne koettiin viimeksi vuosina 2007–2008, kun työehtosopimukset solmittiin hyvin optimistisen tulevaisuudenkuvan vallitessa,

Politiikkaepävarmuus ja sen mittaaminen

Viime vuosien turbulentti tilanne on herättänyt huolen politiikkaepävarmuuden vaikutuksesta talouteen. Finanssikriisi ja sitä seurannut euroalueen kriisi ovat merkinneet huomattavaa epävarmuuden kasvua. Epävarmuus on koskenut finanssipolitiikkaa, rahapolitiikkaa, rahoitussektorin tukemista koskevaa politiikkaa,