Hannu Kaseva

Hannu Kaseva

Tutkija, VTK
Alueet: julkinen talous, investoinnit, tuotanto, työllisyys

Artikkelit

Työllisyys

Työllisyyden kasvu huipussaan viime vuonna Jaa: Työpaikkojen määrän kasvu kiihtyi viime vuonna peräti 2,7 prosenttiin ja tehtyjen työtuntien lähes saman verran. Työpanoksen kysynnän voimakas kasvu ja kokonaistuotannon kasvun hidastuminen painoivat

Julkinen talous

Budjettivaje kasvoi viime vuonna Jaa: Ennakkoarvion mukaan kansantalouden tilinpidon mukainen julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi viime vuonna 0,1 prosenttiyksikköä 0,9 prosenttiin. Julkisyhteisösektoreista valtion rahoitusvajeen bkt-suhde supistui 0,2 prosenttiyksiköllä, mutta paikallishallinnossa

Investoinnit

Investointien kasvu hidastui viime vuonna Jaa: Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan kiinteiden investointien kasvu hidastui viime vuonna 1 prosenttiyksiköllä 3,3 prosenttiin. Talonrakentamisen investoinnit kohosivat 5,2 prosenttia ja yritysten kone- ja laitehankinnat

Työllisyys

Työllisyys lisääntyy roimasti tänä vuonna Jaa: Vuoden alkupuoliskolla työllisten määrä kasvoi 2,8 prosenttia, ja työtunteina mitattu työpanos kohosi lähes kokonaistuotannon kasvun verran. Työllisyysaste nousi 2,2 prosenttiyksikköä 71,6 prosenttiin. Työttömyysaste aleni

Julkinen talous

Julkinen velkaantuneisuus vähenee Jaa: Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui viime vuonna 1,1 prosenttiyksiköllä 0,7 prosenttiin. Rahoitusaseman vahvistumisen ja velanottoa vähentävien muiden toimien ansiosta julkisen velan bkt-suhde supistui

Investoinnit

Investointien kasvu hidastui tuntuvasti viime vuonna Jaa: Kolme vuotta kestänyt investointiaalto laantui viime vuonna. Investointien laskusuhdanteen voimakkuutta kuvastaa kansantalouden bruttoinvestointien kasvun kuihtuminen edellisvuoden 8 prosentista 4 prosenttiin. Investointiaktiviteetti vaimeni kaikissa

Investoinnit

Investointiaallon huippu viime vuonna Jaa: Tilinpidon ennakkotietojen mukaan kiinteiden investointien määrä kasvoi 6,5 prosenttia. Investointiaktiviteetti vilkastui kaikilla päätoimialoilla, ja vauhdikkaimmin investoinnit kasvoivat jalostuselinkeinoissa. Tehdasteollisuuden investoinnit kasvoivat viime vuonna runsaat 15

Julkinen talous

Budjettitasapaino häämöttää Jaa: Tuoreimpien tilastolukujen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui viime vuonna lähes prosenttiyksiköllä 0,9 prosenttiin, joten Suomen julkinen talous näyttää tervehtyneen selvästi enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Rahoitusvajeen supistumisen