Hannu Kaseva

Hannu Kaseva

Tutkija, VTK
Alueet: julkinen talous, investoinnit, tuotanto, työllisyys

Artikkelit

Työllisyys

Työllisyys lisääntyy roimasti tänä vuonna Jaa: Vuoden alkupuoliskolla työllisten määrä kasvoi 2,8 prosenttia, ja työtunteina mitattu työpanos kohosi lähes kokonaistuotannon kasvun verran. Työllisyysaste nousi 2,2 prosenttiyksikköä 71,6 prosenttiin. Työttömyysaste aleni

Julkinen talous

Julkinen velkaantuneisuus vähenee Jaa: Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui viime vuonna 1,1 prosenttiyksiköllä 0,7 prosenttiin. Rahoitusaseman vahvistumisen ja velanottoa vähentävien muiden toimien ansiosta julkisen velan bkt-suhde supistui

Investoinnit

Investointien kasvu hidastui tuntuvasti viime vuonna Jaa: Kolme vuotta kestänyt investointiaalto laantui viime vuonna. Investointien laskusuhdanteen voimakkuutta kuvastaa kansantalouden bruttoinvestointien kasvun kuihtuminen edellisvuoden 8 prosentista 4 prosenttiin. Investointiaktiviteetti vaimeni kaikissa

Investoinnit

Investointiaallon huippu viime vuonna Jaa: Tilinpidon ennakkotietojen mukaan kiinteiden investointien määrä kasvoi 6,5 prosenttia. Investointiaktiviteetti vilkastui kaikilla päätoimialoilla, ja vauhdikkaimmin investoinnit kasvoivat jalostuselinkeinoissa. Tehdasteollisuuden investoinnit kasvoivat viime vuonna runsaat 15

Julkinen talous

Budjettitasapaino häämöttää Jaa: Tuoreimpien tilastolukujen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui viime vuonna lähes prosenttiyksiköllä 0,9 prosenttiin, joten Suomen julkinen talous näyttää tervehtyneen selvästi enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Rahoitusvajeen supistumisen

Työllisyys jatkaa kasvuaan

Työpaikkoja lisää loppuvuonna Jaa: Työllisyystilanteen hidas koheneminen jatkui vuoden alkupuoliskolla, ja työpaikkoja syntyi 0,7 prosenttia vuodentakaista enemmän. Loppuvuoden työllisyysnäkymä on lupaava, sillä kokonaistuotannon kasvun kiihtyminen lisää työpanoksen kysyntää noin parin

Hallituksen talouspolitiikka tehoaa

Hallituksen omaksuma talouspolitiikan linja, jonka päätavoitteena on sisäisen devalvaation keinoin käynnistää talouskasvu ja menoleikkausten ryydittämänä tasapainottaa julkinen talous, näyttää tilastolukujen valossa tehoavan lähes toivotulla tavalla. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen päätös alentaa

Investoinnit kasvavat vahvasti

Pitkäkestoinen investointilama väistyi vuoden 2015 tienoilla ja viime vuoteen tultaessa investoinnit olivat vahvassa ja laaja-alaisessa kasvussa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kansantalouden bruttoinvestoinnit kasvoivat viime vuonna runsaat 7 prosenttia. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla