Hannu Kaseva

Hannu Kaseva

Tutkija, VTK
Alueet: julkinen talous, investoinnit, tuotanto, työllisyys

Artikkelit

Työllisyys jatkaa kasvuaan

Työpaikkoja lisää loppuvuonna Jaa: Työllisyystilanteen hidas koheneminen jatkui vuoden alkupuoliskolla, ja työpaikkoja syntyi 0,7 prosenttia vuodentakaista enemmän. Loppuvuoden työllisyysnäkymä on lupaava, sillä kokonaistuotannon kasvun kiihtyminen lisää työpanoksen kysyntää noin parin

Hallituksen talouspolitiikka tehoaa

Hallituksen omaksuma talouspolitiikan linja, jonka päätavoitteena on sisäisen devalvaation keinoin käynnistää talouskasvu ja menoleikkausten ryydittämänä tasapainottaa julkinen talous, näyttää tilastolukujen valossa tehoavan lähes toivotulla tavalla. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen päätös alentaa

Investoinnit kasvavat vahvasti

Pitkäkestoinen investointilama väistyi vuoden 2015 tienoilla ja viime vuoteen tultaessa investoinnit olivat vahvassa ja laaja-alaisessa kasvussa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kansantalouden bruttoinvestoinnit kasvoivat viime vuonna runsaat 7 prosenttia. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla

Investoinnit vahvassa kasvussa

Yritysten kilpailukyvyn kohentuminen ja parantunut kannattavuus ovat lisänneet tulevaisuudenuskoa kaikilla päätoimialoilla. Myönteinen kehitys näkyy suurinvestointihankkeina, jotka lisäävät kansantalouden tuotantopotentiaalia. Käynnistettyjen hankkeiden monilukuisuus ja -vuotisuus takaavat sen, että kansantalouden kiinteät investoinnit

Investointien kasvu laaja-alaista

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kansantalouden kiinteiden investointien määrä kohosi viime vuonna vajaan 1 prosentin. Tuotannolliset investoinnit (koneet ja laitteet) laajenivat 7 prosenttia. Talonrakennusinvestoinnit ml. asuinrakennukset elpyivät viime vuoden sisällä, mutta koko