Ville Kaitila

Ville Kaitila

Tutkija, VTL
Alueet: yksityinen kulutus, tuotanto, hinnat ja kustannukset, mallien käyttö

Artikkelit

Kustannuskilpailukyky ja viennin kehitys

Vienti rahoittaa tuonnin Jaa: Elintason kannalta tuonnin merkitys on huomattavan suuri. Tuonnin ansiosta kotitalouksilla on enemmän kulutusvaihtoehtoja ja yrityksillä laajempi pääsy erilaisiin välituotteisiin, investointitavaroihin ja palveluihin. Globaali kilpailu alentaa tuotteiden

Hinnat ja kustannukset

HINTOJEN NOUSU SUHTEELLISEN HIDASTA Kuluttajahinnat nousevat ennustevuosina hieman yli yhden prosentin vauhtia. Kuluvana vuonna tärkein hintoja nostava tekijä on energia, ensi vuonna asuminen. Erityisteemassa tarkasteltu Suomen tuotannon kustannuskilpailukyky heikkenee selvästi

Yksityinen kulutus

YKSITYINEN KULUTUS ELPYY ROKOTEKATTAVUUDEN MYÖTÄ Yksityinen kulutus lähtee elpymään kesän aikana, kun rokotekattavuus vahvistuu ja covid-19-virus jossain määrin luontaisesti laantunee kesällä. Myöhemmin syksyllä rokotekattavuus on hallitsevassa roolissa. Vuositasolla vahvin kulutuksen

Hinnat ja kustannukset

HINTAKEHITYS JATKUU MALTILLISENA Kuluttajahintojen nousu on keskimäärin hidasta kuluvana vuonna, mutta kuitenkin kiihtyvää vuoden loppua kohti. Ensi vuonna hintataso nousee hieman tätä vuotta ripeämmin lähinnä energian hintojen kehityksen seurauksena. Ansiotaso

Yksityinen kulutus

YKSITYISEN KULUTUKSEN PUDOTUS POIKKEUKSELLISEN SUURI Yksityinen kulutus vähenee tänä vuonna selvästi. Negatiivinen vaikutus yksittäisen vuoden talouskasvuun on historiallisen suuri. Toisaalta myös ensivaiheen palautuminen on nopeaa, jos koronapandemia pysyy hallinnassa. Kokonaisuutena