Ville Kaitila

Ville Kaitila

Tutkija, VTL
Alueet: yksityinen kulutus, tuotanto, hinnat ja kustannukset, kansainvälinen talous, mallien käyttö

Artikkelit

Hintakehitys on vaimeaa

Kuluttajahintojen nousu on tänä ja ensi vuonna hidasta, vain noin prosentin vuodessa. Kotimaiset ja kansainväliset hintapaineet ovat vähäisiä. Ennusteemme mukaan korot eivät nouse ennustevuosina, ja raakaöljyn maailmanmarkkinahinta alenee euroissa mitattuna.