Brexit ja Suomen talous

Ison-Britannian ero EU:sta supistaa sen kokonaistuotantoa voimakkaasti kaikissa kolmessa tarkastellussa kauppaskenaariossa (EEA-, FTA- ja WTO-mallit). WTO-sopimukseen liittyvät rajoitteet ovat voimakkaimmat ja siten myös siitä seuraavat talousvaikutukset. Norjan mallin (EEA) vaikutukset

Google-haut asuntohintojen ennustajana

Nykyään noin 87 prosenttia suomalaisista käyttää internetiä säännöllisesti. Samalla kun ihmisten internetin käyttö on lisääntynyt, on myös yhä useampi palvelu siirtynyt sinne. Siinä missä aikaisemmin esimerkiksi työpaikkoja tai asuntoja etsittiin sanomalehtien ilmoituksista, etsitään niitä nykyään pääasiallisesti internetistä.

Eroaako Iso-Britannia Euroopan unionista?

Ison-Britannian pääministeri David Cameron lupasi tammikuussa 2013 järjestävänsä ennen vuotta 2017 kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä, jos konservatiivit voittavat vuoden 2015 parlamenttivaalit. Konservatiivit voittivat, ja sen jälkeen maan hallitus alkoi valmistautua kansanäänestykseen ja

Politiikkaepävarmuus ja sen mittaaminen

Viime vuosien turbulentti tilanne on herättänyt huolen politiikkaepävarmuuden vaikutuksesta talouteen. Finanssikriisi ja sitä seurannut euroalueen kriisi ovat merkinneet huomattavaa epävarmuuden kasvua. Epävarmuus on koskenut finanssipolitiikkaa, rahapolitiikkaa, rahoitussektorin tukemista koskevaa politiikkaa,