Finanssipolitiikkaa epävarmuuden vallitessa

Juuri päättyneessä, Etlan johtamassa, kansainvälisessä tutkimushankkeessa selvitettiin uudistettuja EU:n finanssipoliittisia sääntöjä ja mahdollisia uusia keinoja edesauttaa vakaata talouskehitystä EU:n jäsenmaissa. Hankkeen nimi on ”Fiscal Rules and Strategies under Externalities and

Suomen tuoterakenteen uudistuminen

Suomen yritysten tuottavuuden syvä ja pitkä kuoppa Jaa: Suomen yritysten tuottavuus ajautui finanssikriisin jälkeen poikkeuksellisen syvään kuoppaan (Maliranta, 2011). Putoaminen selittyy kysynnän äkillisellä pudotuksella. Yritysten tuotanto väheni, mutta yritykset eivät

Brexit ja Suomen talous

Ison-Britannian ero EU:sta supistaa sen kokonaistuotantoa voimakkaasti kaikissa kolmessa tarkastellussa kauppaskenaariossa (EEA-, FTA- ja WTO-mallit). WTO-sopimukseen liittyvät rajoitteet ovat voimakkaimmat ja siten myös siitä seuraavat talousvaikutukset. Norjan mallin (EEA) vaikutukset

Google-haut asuntohintojen ennustajana

Nykyään noin 87 prosenttia suomalaisista käyttää internetiä säännöllisesti. Samalla kun ihmisten internetin käyttö on lisääntynyt, on myös yhä useampi palvelu siirtynyt sinne. Siinä missä aikaisemmin esimerkiksi työpaikkoja tai asuntoja etsittiin sanomalehtien ilmoituksista, etsitään niitä nykyään pääasiallisesti internetistä.