Taulukot 18/1


Maailman teollisuustuotanto Suomen alueittaisilla vientiosuuksilla painotettuna, %-muutos
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nopea kasvu 3,4 3,7 3,2 2,9 2,9 2,9
Perusvaihtoehto 3,4 3,1 2,7 2,4 2,4 2,4
Hidas kasvu 3,4 2,4 1,9 1,6 1,6 1,6
S18.1/b01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yksityinen kulutus


Kotitalouksien käytössä oleva tulo
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2017 2018E 2019E 2020E 2017 2018E 2019E 2020E
Palkat 86,8 90,2 93,4 97,0 2,6 3,9 3,6 3,8
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 18,8 19,0 19,2 20,0 -5,3 0,7 1,3 3,9
Toimintaylijäämä ja sekatulo 18,4 19,3 20,2 20,8 5,4 5,0 4,2 3,0
Omaisuustulot, netto 8,7 9,1 9,9 10,8 1,1 4,9 8,3 8,9
Tulonsiirrot kotitalouksille 49,7 50,7 51,9 53,2 1,6 2,1 2,3 2,6
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 61,8 63,6 65,8 68,7 0,1 3,1 3,4 4,4
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 120,7 124,7 128,8 133,0 2,4 3,4 3,2 3,3
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.1/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2017 2017 2018E 2019E 2020E 2012-17 2018-22E
Kestävät kulutustavarat 9,9 5,0 5,2 3,6 4,3 2,9 3,9
Puolikestävät tavarat 9,5 2,5 2,4 1,8 1,5 1,3 1,7
Lyhytikäiset tavarat 31,3 1,0 0,4 0,8 0,5 0,3 0,6
Palvelut 64,6 1,4 1,7 2,0 1,9 0,8 1,8
Muut 1) 6,7 1,0 -1,4 -1,2 -0,8 5,4 -0,8
Yksityiset kulutusmenot 122,0 1,6 1,9 1,7 1,6 1,1 1,6
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) 1,6 2,0 1,7 1,6 0,7 1,7
Säästämisaste, % 3) -1,5 -1,3 -1,3 -1,3 -0,2 -1,2
1) Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
3) Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.1/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta, %
Tuloerä 2017 2017 2018E 2019E 2020E 2017 2018E 2019E 2020E
Työtulot 105,6 1,1 3,4 3,2 3,8 56,7 56,2 55,8 55,7
- Palkat ja palkkiot 86,8 2,6 3,9 3,6 3,8 46,6 46,5 46,3 46,2
- Työnantajan sos.turvamaksut 18,8 -5,3 0,7 1,3 3,9 10,1 9,8 9,5 9,5
Toimintaylijäämä ja sekatulo 49,1 13,6 8,7 7,7 5,7 26,3 27,5 28,5 29,0
- Yrityssektori 30,3 19,4 11,1 9,7 7,1 16,3 17,3 18,3 18,9
- Julkisyhteisöt 0,4 5,0 5,0 5,0 5,0 0,2 0,2 0,2 0,2
- Kotitaloudet1), 2) 18,4 5,4 5,0 4,2 3,0 9,9 10,0 10,0 9,9
Omaisuustulot, netto 1,8 68,4 43,1 3,3 1,0 1,0 1,4 1,4 1,3
- Yrityssektori -10,8 -6,0 -1,6 7,2 8,0 -5,8 -5,5 -5,6 -5,9
- Julkisyhteisöt 4,0 -1,0 5,1 2,4 1,3 2,1 2,1 2,1 2,1
- Kotitaloudet1) 8,7 1,1 4,9 8,3 8,9 4,7 4,7 4,9 5,1
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 29,0 2,2 2,9 3,0 3,2 15,6 15,4 15,2 15,1
Kansantulo 186,4 5,2 4,2 3,9 4,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 41,2 2,3 2,2 2,5 2,3
Ensitulo ulkomailta 3,3 92,9 -30,1 -37,3 -38,2
Bruttokansantuote markkinahintaan 224,3 4,0 4,3 4,1 3,9
1) Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.1/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Työllisyys


Työvoimatase, 1000 henkilöä
Erä 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
Väestö 5 439 5 462 5 481 5 501 5 522 5 543 5 564 5 585
Työikäinen väestö1) 4 087 4 096 4 102 4 109 4 116 4 128 4 136 4 138
Työvoima 2 676 2 679 2 689 2 685 2 707 2 733 2 749 2 758
Työlliset 2 457 2 447 2 437 2 448 2 474 2 511 2 537 2 553
Työttömät 219 232 252 237 233 221 211 205
Tehdyt työtunnit (milj.) 4 131 4 103 4 100 4 104 4 132 4 186 4 230 4 253
Työvoimaosuus, % 65,5 65,4 65,6 65,3 65,8 66,2 66,5 66,6
Työllisyysaste2), % 68,5 68,4 68,1 68,7 69,6 70,8 71,7 72,3
Työttömyysaste, % 8,2 8,7 9,4 8,8 8,6 8,1 7,7 7,4
1) 15–74 -vuotiaat.
2) Työllisten osuus työikäisestä (15–64 -vuotiaat) väestöstä.
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/e01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Työlliset toimialoittain1), 1000 henkilöä
Toimiala TOL-02 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
Alkutuotanto A,B 109 109 101 99 99 98 96
Koko teollisuus C,D,E 359 352 356 354 356 357 356
Rakentaminen F 169 169 178 187 193 197 200
Kauppa- ja majoitustoiminta G,H 376 371 376 367 371 374 375
Liikenne I 240 243 242 245 248 249 250
Rahoitus- ja liike-elämää
palveleva toiminta J,K 343 350 346 364 372 378 382
Julkiset ja muut yht.palv. L-O 839 834 841 853 867 879 889
Palvelut yhteensä 1798 1799 1805 1829 1857 1880 1896
Toimiala tuntematon X 12 8 9 6 6 6 5
Koko kansantalous 2 447 2 437 2 448 2 474 2 511 2 537 2 553
1) Toimialaluokitus 2002.
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/e02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Julkinen talous


Julkisyhteisöjen tulot ja menot v. 2016–2019 sekä rahoitusasema ja velka, % BKT:sta
Mrd. e Muutos, %
2017E 2018E 2019E 2020E 2017E 2018E 2019E 2020E
Omaisuus- ja yrittäjätulot 6,2 6,4 6,5 6,6 -2,5 2,5 1,6 1,6
Välittömät verot 37,3 38,2 39,8 41,4 4,6 2,6 4,2 3,9
- kotitaloudet 30,3 31,3 32,3 33,3 1,1 3,1 3,1 3,3
Välilliset verot 31,6 32,5 33,4 34,4 1,8 2,7 2,8 3,0
Sosiaalivakuutusmaksut 27,8 28,7 29,8 31,5 -0,6 3,2 3,8 5,9
- vakuutetut 9,8 10,6 11,5 12,6 7,2 8,1 8,5 9,4
Muut tulot1) 16,1 16,4 16,6 16,9 1,3 1,6 1,5 1,4
Tulot yhteensä 119,0 122,2 126,1 130,8 1,8 2,6 3,2 3,7
Kulutusmenot 51,4 52,3 53,3 54,8 -0,6 1,8 1,9 2,7
Tukipalkkiot 2,7 2,7 2,7 2,7 -2,0 0,0 1,0 1,0
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset 43,4 44,3 45,4 46,7 1,5 2,2 2,4 2,8
- työeläkkeet 27,1 28,1 29,2 30,3 3,9 3,7 3,8 3,9
- työttömyysturva 4,2 4,0 3,9 3,9 -7,9 -3,4 -2,5 -1,5
- muut menot 12,1 12,2 12,3 12,5 0,0 0,7 1,0 1,5
Korkomenot 2,3 2,2 2,2 2,3 -5,0 -2,0 0,0 2,0
Kiinteät investoinnit 8,6 9,0 9,5 10,0 -1,9 5,5 5,3 5,0
Muut menot2) 12,7 13,0 13,3 13,5 1,4 2,1 2,1 1,8
Menot yhteensä 121,0 123,5 126,4 129,9 0,1 2,1 2,3 2,8
Bruttokansantuote (mh) 224,3 234,1 243,6 253,1 4,0 4,3 4,1 3,9
% BKT:sta
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä -0,9 -0,6 -0,1 0,4
- valtio -1,8 -1,5 -0,9 -0,3
- paikallishallinto -0,1 0,0 -0,1 -0,2
- sosiaaliturvarahastot 1,0 0,9 0,9 0,8
Julkisyhteisöjen perusjäämä 0,1 0,4 0,8 1,2
- rakenteellinen rahoitusjäämä -0,6 -0,6 -0,8
Julkisyhteisöjen EMU-velka 62,4 60,8 59,4 57,6
Valtion velka 47,2 46,2 45,3 43,9
Veroaste 43,1 42,5 42,3 42,4
1) Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot.
2) Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot.
Lähde: Kansantalouden tilinpito.
S18.1/g01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Veroaste, % BKT:sta
2016* 2017E 2018E 2019E 2020E
Välittömät verot 16,5 16,6 16,3 16,3 16,3
- kotitaloudet 13,9 13,5 13,4 13,2 13,2
- yhteisöt 2,6 3,1 3,0 3,1 3,2
Välilliset verot 14,4 14,1 13,9 13,7 13,6
Sosiaalivakuutusmaksut 12,9 12,4 12,2 12,2 12,5
- vakuutetut 4,2 4,4 4,5 4,7 5,0
- työnantajat 8,7 8,0 7,7 7,5 7,5
Veroaste 43,9 43,1 42,5 42,3 42,4
Ansiotulojen veroaste1) 30,8 30,9 31,2 31,6 32,0
1)Kotitalouksien maksamat kaikki välittömät verot ja sosiaalivakuutusmaksut suhteessa ansiotuloihin (ansiotulot=palkkasumma+eläketulo+sairausvakuutus- ja työttömyyspäivärahat).
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/g02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Investoinnit


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2017* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 2013–17* 2018–22E
Rakennukset 29,0 57,4 1,6 10,2 4,5 3,4 3,5 3,3 1,6 3,2
Talonrakennukset 24,1 47,8 2,0 10,4 5,1 3,5 3,6 3,5 1,2 3,3
- asuinrakennukset 14,5 28,6 2,0 10,6 5,1 4,3 3,8 3,5 1,0 3,7
- muut talonrakennukset 9,7 19,2 2,1 10,1 5,1 2,3 3,3 3,4 1,6 2,7
Maa- ja vesirakennukset 4,8 9,6 -0,4 9,0 2,0 2,8 3,2 2,3 3,3 2,6
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 12,2 24,2 4,7 10,7 12,4 0,2 5,4 3,3 3,2 3,4
Muut kiinteät investoinnit 9,3 18,4 -5,2 -3,3 4,3 4,8 5,8 3,7 -1,7 3,8
- tutkimus- ja tuotekehitys 5,8 -5,9 -3,1 0,6 3,6 3,3 3,3 -3,6 3,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 50,5 100,0 0,7 7,4 6,4 3,0 4,4 3,4 1,3 3,4
S18.1/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2017E Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015 2016* 2017E 2018E 2019E 2020E 2013–17 2018–22E
Maa- ja metsätalous 1,5 3,7 -15,2 -0,3 2,0 2,0 2,0 0,0 -1,3 0,8
Teollisuus 8,3 19,7 4,6 0,1 17,0 -3,0 4,5 3,3 1,5 2,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,7 6,5 3,6 19,8 11,0 2,0 6,0 10,0 9,3 7,2
Rakentaminen 1,0 2,4 1,2 13,4 5,0 4,0 3,0 2,5 1,6 2,7
Asuntojen omistus 14,7 35,1 1,7 10,6 5,1 4,3 3,8 3,5 0,9 3,7
Yksityiset palvelut 13,7 32,6 3,8 8,3 8,7 4,6 6,3 2,9 1,4 3,7
Yksityiset Investoinnit 41,9 100,0 2,2 7,8 8,8 2,9 4,6 3,4 1,6 3,4
Julkiset investoinnit 8,6 16,9 -5,2 5,8 -4,2 3,7 3,6 3,3 -0,1 3,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 50,5 100,0 0,7 7,4 6,4 3,0 4,4 3,4 1,3 3,4
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kansainväliset suhdanteet


Bruttokansantuotteen määrän muutokset alueittain, %
Bruttokansantuote
Paino1) Keskimäärin
2016 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 2018–22E
Maailma 100,0 3,2 3,8 3,8 3,5 3,3 3,5
Pohjois-Amerikka 16,9 1,5 2,4 2,6 2,1 1,9 2,3
Yhdysvallat 15,5 1,5 2,3 2,6 2,1 1,9 2,3
EU28 16,7 2,0 2,4 2,4 1,9 1,6 1,8
Euroalue 11,3 1,8 2,3 2,4 1,9 1,5 1,8
Saksa 3,3 1,9 2,5 2,4 1,9 1,6 2,0
Ranska 2,3 1,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
Italia 1,9 0,9 1,6 1,7 1,4 1,1 1,2
Suomi 0,2 2,1 3,0 2,8 2,4 1,9 2,1
Muut
Iso-Britannia 2,3 1,9 1,8 1,7 1,3 1,2 1,3
Ruotsi 0,4 3,2 2,7 2,5 2,0 2,5 2,1
Venäjä 3,2 -0,2 1,8 1,9 1,7 1,5 1,6
Aasia 39,3 4,9 5,1 5,0 4,9 5,0 5,0
Japani 4,4 1,0 1,5 1,3 0,9 1,0 1,0
Kiina 17,7 6,7 6,9 6,6 6,3 6,0 6,0
Intia 7,2 7,1 6,8 7,0 7,3 7,0 7,0
Teoll.maat 41,8 1,7 2,5 2,5 2,0 1,8 2,0
1) Ostovoimapariteettipainot.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM.
S18.1/k01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Inflaatio alueittain, %
Kuluttajahinnat2)
Paino1) Keskimäärin
2016 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 2018–22E
Maailma 100,0 .. .. .. .. .. ..
Pohjois-Amerikka 16,9 1,3 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1
Yhdysvallat 15,5 1,3 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1
EU28 16,7 0,3 1,7 1,6 1,9 1,9 1,9
Euroalue 11,3 0,2 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8
Saksa 3,3 0,5 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9
Ranska 2,3 0,2 1,0 1,6 1,8 1,8 1,8
Italia 1,9 -0,1 1,2 1,2 1,5 1,6 1,5
Suomi 0,2 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9 1,7
Muut
Iso-Britannia 2,3 0,7 2,7 2,2 2,1 2,2 2,1
Ruotsi 0,4 1,0 1,8 1,8 2,1 2,0 2,0
Venäjä 3,2 7,0 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0
Japani 4,4 -0,1 0,5 0,7 1,1 1,3 1,1
Kiina 17,7 2,0 1,6 2,0 2,5 2,5 2,4
Intia 7,2 4,9 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0
Teoll.maat 41,8 1,1 2,3 1,7 1,9 1,8 1,8
1) Ostovoimapariteettipainot.
2) Kansalliset indeksit.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM.
S18.1/k02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityinen kulutus alueittain, määrän muutos, %
2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 2018–22E
OECD 2,4 2,3 2,2 2,2 2,0 2,1
Yhdysvallat 2,7 2,7 2,7 2,6 2,1 2,3
EU28 2,4 2,0 1,8 1,7 1,8 1,8
EMU19 2,0 1,7 1,8 1,5 1,8 1,6
Saksa 2,1 1,9 2,0 2,0 1,4 1,6
Ranska 2,2 1,1 1,7 1,6 1,6 1,6
Italia 1,4 1,3 1,0 0,9 0,6 0,7
Suomi 1,8 1,6 1,9 1,7 1,6 1,6
Muut
Iso-Britannia 2,9 1,7 1,3 1,1 0,8 1,0
Ruotsi 2,2 2,4 1,8 2,4 2,0 2,3
Japani 0,1 0,4 1,0 1,2 1,4 1,2
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot.
S18.1/k03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteät investoinnit alueittain, määrän muutos, %
2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 2018–22E
OECD 1,7 1,5 3,3 3,2 2,9 3,0
Yhdysvallat 0,6 4,0 3,9 4,7 4,5 4,4
EU28 3,5 3,5 3,5 2,7 2,3 2,6
EMU19 4,5 3,1 3,9 2,8 2,0 2,5
Saksa 3,1 3,3 3,5 2,9 2,9 3,0
Ranska 2,8 3,5 3,8 3,3 3,9 3,7
Italia 3,2 3,7 3,8 3,3 3,9 3,7
Suomi 7,4 6,4 3,0 4,4 3,4 3,4
Muut
Iso-Britannia 1,8 3,9 0,7 1,3 3,7 2,6
Ruotsi 5,6 7,4 3,8 0,9 1,6 1,9
Japani 1,1 1,0 1,9 0,8 0,5 0,9
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot.
S18.1/k04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Euroalueen talouslukuja, %
2016* 2017E 2018E 2019E 2020E
Yksityinen kulutus 2,0 1,7 1,8 1,5 1,8
Julkinen kulutus 1,8 1,2 1,5 1,3 1,2
Kiinteät bruttoinv. 4,5 3,1 3,9 2,8 2,0
Kotimainen kok.kys. 2,3 2,2 2,0 1,7 1,4
Vienti 3,3 4,5 4,0 3,4 2,5
Tuonti 4,7 4,7 4,5 3,7 3,2
BKT 1,8 2,3 2,4 1,9 1,5
Teollisuustuotanto 1,5 3,0 3,8 2,0 1,5
Inflaatio, HICP 0,2 1,5 1,5 1,8 1,8
Työttömyysaste 10,0 9,1 8,3 8,0 7,8
Julk. sek. tasapaino, per BKT -1,5 -1,1 -0,8 -0,7 -0,7
Julk. sek. velka, per BKT 91,1 89,3 87,2 85,2 83,8
Lähteet: Euroopan komissio, kansalliset tilastot.
S18.1/k05tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuonti


Tavara- ja palvelutuonti
Arvo1) Määrä1)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2017* 2017* 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Raaka-aineet ja tuotantohyöd. 23,1 37,3 2,3 13,7 3 2 2 3,3 2
Energiatuotteet 8,5 13,7 8,3 0,2 2 2 1 1 2
Investointitavarat 13,6 21,9 6,5 5,3 3 3 3 1,7 4
Kulutustavarat 16,8 27,0 3,1 5,1 2 2 2 3,1 2
- kestokulutustavarat 5,1 8,2 5,8 12,6 4 4 4 6,6 4
- muut kulutustavarat 11,7 18,8 2,0 1,7 1 2 2 1,6 1
Koko tavaratuonti2) 57,8 100 7,2 4,6 3,0 2,5 2,0 2,4 2,4
Tavara- ja palvelutuonti2) 85,2 5,7 3,5 2,7 2,5 2,2 2,1 2,5
1) Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo Tullitilaston (c.i.f.) mukaan. Määrän muutokset Etlan laskelma.
2) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S18.1/m01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Hinnat ja kustannukset


Laskelma kansantalouden hinta- ja kustannustasoon vaikuttavista tekijöistä
Muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Tekijä 2017 2018E 2019E 2020E 2013-17 2018-22E
1. Ansiotaso 0,2 2,0 2,0 2,8 1,2 2,4
2. Työpanos 1) 0,7 1,3 1,0 0,6 -0,2 0,7
3. Työvoimakustannukset 1,1 3,4 3,2 3,8 1,0 3,4
- palkkasumma 2,6 3,9 3,6 3,8 1,3 3,6
- työnantajan sova-maksut -5,3 0,7 1,3 3,9 -0,1 2,5
4. Bkt:n määrä 3,0 2,8 2,4 1,9 0,8 2,1
5. Yksikkötyökustannukset ([3] / [4]) -1,9 0,5 0,8 1,9 0,3 1,3
6. Tuontihinnat 3,5 1,6 0,7 0,5 -1,4 1,1
7. Välilliset verot miinus tukipalkkiot, osuus kokonaiskysynnästä -3,1 -0,9 -0,5 -0,1 1,3 -0,5
8. Kustannuspaine (0.7*[5] + 0.2*[6] + 0.1*[7]) -0,9 0,6 0,6 1,4 0,0 1,1
9. Kysyntäpaine sekä viivästynyt hintapaine ([8] / [10]) 1,8 0,9 1,0 0,6 1,5 0,6
10. Bkt:n hintaindeksi 0,9 1,5 1,6 2,0 1,6 1,7
11. Yksityisen kulutuksen hinta 0,9 1,3 1,5 1,7 1,2 1,6
12. Reaaliansiotaso ([1] / [11]) -0,6 0,8 0,5 0,8 0,5 0,7
13. Työn tuottavuus ([4] / [2]) 2,3 1,5 1,3 1,3 1,0 1,4
1) Tehdyt työtunnit.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.1/p01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Seuranta


Eräiden keskeisten muuttujien ennustevirheet 1973-2015
Itseisarvojen mediaani Mediaani
Edellisen vuoden Saman vuoden Edellisen vuoden Saman vuoden
kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy
Kokonaistuotanto 1,9 1,5 1,1 0,6 0,9 0,5 -0,1 -0,3
Tuonti 4,9 3,3 2,9 2,3 1,1 0,4 -0,8 -1,7
Kokonaistarjonta 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Vienti 4,4 2,8 2,4 1,7 -0,4 -1,0 -0,6 -1,2
Investoinnit 4,8 3,4 3,1 2,5 2,5 2,2 1,5 0,3
- yksityiset 5,2 3,8 3,9 2,4 2,2 2,2 2,1 0,2
- julkiset 3,7 3,7 4,4 3,7 1,3 0,2 -0,7 -1,2
Kulutus 1,2 1,0 0,9 0,6 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3
- yksityinen 1,6 1,3 1,1 0,8 -0,2 -0,5 -0,5 -0,5
- julkinen 0,9 0,7 0,7 0,7 -0,3 -0,3 -0,2 0,0
Kokonaiskysyntä 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Työttömyysaste 0,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1
Yksityisen kulutuksen hinta/Kuluttajahinnat1) 1,1 0,8 0,5 0,3 -0,3 0,0 -0,1 0,0
1) Yksityisen kulutuksen hinta 1973–2003, Kuluttajahinnat vuodesta 2004 eteenpäin.
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/s01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuotanto


Bruttokansantuote toimialoittain
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2017* 2017* 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Alkutuotanto 5,2 2,7 3,1 2,3 7,7 -3,8 1,4 2,4 2,0
Teollisuus 39,8 20,6 1,2 3,9 4,6 5,6 2,5 0,6 3,4
Rakentaminen 13,8 7,1 5,6 4,5 3,6 3,1 3,0 1,6 3,0
Palvelut 134,2 69,6 1,6 2,8 2,2 1,9 1,8 0,7 1,8
BKT perushintaan 193,0 100,0 1,8 3,1 3,0 2,6 2,0 0,8 2,3
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/t01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Teollisuustoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2016* 2016* 2016* 2017E 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Teknologiateollisuus 49,2 41,0 0,2 7 5 6 4 -0,7 4
- metallien jalostus 8,1 6,8 6,2 2 2 2 2 2,6 2
- metallituotteet 7,0 5,8 5,1 7 5 5 4 0,8 4
- koneet ja laitteet 17,0 14,2 -2,0 10 4 5 4 -0,5 4
- kulkuneuvot 3,8 3,1 15,4 30 22 16 5 10,4 9
- elektroniikka- ja sähköteollisuus 13,3 11,1 -6,2 2 4 4 3 -5,6 3
Metsäteollisuus 19,5 16,3 3,3 5 7 4 3 1,5 4
-puutavarateollisuus 5,8 4,9 3,4 4 5 2 3 1,5 3
-paperiteollisuus 13,7 11,4 3,3 5 8 5 3 1,5 4
Graafinen teollisuus 1,2 1,0 -1,6 0 2 -1 0 -4,5 0
Kemianteollisuus 18,7 15,6 7,2 3 1 3 2 1,0 2
Elintarviketeollisuus 10,9 9,1 1,3 1 3 1 1 -0,9 2
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 1,2 1,0 2,5 -3 5 2 2 -2,0 2
Muu tehdasteollisuus 4,6 3,9 2,8 7 5 5 3 -0,6 4
Tehdasteollisuus yhteensä 105,4 87,9 2,3 5,3 4,5 4,2 2,8 -0,1 3,2
Mineraalien kaivu 2,0 1,7 16,7 13,0 2 7 4 3,7 3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 12,5 10,4 0,7 -1,2 3 3 3 0,3 3
Koko teollisuus 119,9 100 2,3 4,7 4,3 4,1 2,8 0,0 3,1
Teollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus 106,6 88,9 3,4 5,0 4 4 3 0,8 3
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/t02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2016 2016 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2013-17E 2018-22E
Kauppa 32,4 13,9 1,9 2,9 2,7 2,2 1,8 0,6 2,0
- moottoriajoneuvojen kauppa 5,5 2,4 6,0 4,4 2,2 1,4 1,1 1,5 1,3
- tukkukauppa 14,9 6,4 1,0 2,4 2,9 2,2 2,0 0,3 2,2
- vähittäiskauppa 12,0 5,2 1,3 2,9 2,5 2,5 1,8 0,6 2,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,7 3,3 2,3 2,7 2,8 1,7 2,1 0,1 2,0
Kuljetus ja varastointi 22,7 9,8 1,1 4,1 2,9 2,1 2,4 0,6 2,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 11,5 4,9 3,0 12,6 2,3 1,6 1,6 4,9 1,7
Kiinteistöalan toiminta 34,7 14,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,4 1,3 1,6
Liike-elämää palveleva toiminta 1) 48,6 20,8 3,3 4,6 3,7 3,1 2,6 2,7 2,9
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 2) 11,7 5,0 1,5 1,7 1,6 1,9 2,0 0,3 1,6
Yksityiset palvelut 169,4 72,7 2,3 3,8 2,8 2,2 2,0 1,6 2,2
Julkiset palvelut 3) 63,6 27,3 1,5 1,5 0,9 1,2 1,3 0,5 1,0
Palvelutoimialat yhteensä 233,0 100,0 2,1 3,2 2,3 1,9 1,8 1,3 1,9
1) Informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut.
2) Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
3) Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.1/t03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
2017* Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Mrd. e %-osuus 2015* 2016* 2017E 2018E 2019E 2020E 2013–17 2018–22E
Rakentaminen 35,2 100,0 3,4 8,1 4,8 3,4 3,5 3,3 1,9 3,2
- talonrakentaminen 26,0 73,9 1,9 8,6 5,7 3,5 3,6 3,4 1,3 3,3
- maa- ja vesirak. 9,2 26,1 7,5 6,0 2,4 2,6 3,1 2,5 3,1 2,7
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/t04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Ulkomaankauppa ja maksutase


2016* 2017E 2018E 2019E 2020E
Tavaroiden vienti (fob) 1) 53,0 59,5 63,9 67,3 69,5
Tavaroiden tuonti (fob) 1) 52,7 57,7 60,6 62,5 63,8
Kauppataseen ylijäämä 0,2 1,8 3,3 4,8 5,7
Palveluvienti 23,9 26,1 26,9 28,0 29,3
Palvelutuonti 26,6 26,8 27,6 28,5 29,7
Palvelutaseen ylijäämä -2,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,5
Tuotannontekijäkorvausten ja
tulonsiirtojen taseen ylijäämä -0,8 0,5 -0,6 -1,6 -2,3
Vaihtotaseen ylijäämä -3,3 1,7 2,0 2,6 3,0
Vaihtotaseen ylijäämä/BKT, % -1,5 0,8 0,9 1,1 1,2
Vaihtotaseen ylijäämä/viennin arvo, % -4,3 2,0 2,2 2,8 3,0
1) Ml. Tavarakaupan järjestelyerät.
Lähde: Tilastokeskus.
S18.1/u01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Vienti


Tavara- ja palveluvienti
Arvo1) Määrä2)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2017* 2017* 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Maa- ja metsätalous sekä kaivannaistoiminta 1,4 2,3 -12,8 45,4 -2 3 2 7,0 2
Puutavarateollisuus 2,8 4,8 5,8 9,4 5 4 3 5,3 3
Paperiteollisuus 9,1 15,2 -3,4 4,9 4 2 2 0,8 2
Metallien jalostus 7,6 12,7 3,5 -0,9 2 2 2 1,4 2
Metallituotteet 1,3 2,2 -3,9 -1,6 3 4 4 -2,3 4
Koneet ja laitteet 7,8 13,0 -5,6 10,2 4 4 4 -1,5 4
Kulkuneuvot 5,4 9,1 -18,6 64,7 24 15 -2 18,8 7
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 7,1 11,9 1,2 9,2 3 4 4 -0,9 3
Elintarviketeollisuus 1,3 2,2 -1,1 3,7 4 1 1 -1,4 2
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 0,7 1,2 1,0 6,5 3 2 2 -0,6 2
Kemianteollisuus 11,4 19,1 10,7 0,4 1 2 2 0,8 2
Muu teollisuus 3,8 6,3
Tavaravienti yht.3) 60,0 100,0 3,0 8,3 4,9 4,2 2,2 1,7 3,2
Tavaravienti pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus1) 52,9 88,1 1,9 3
Tavara- ja palveluvienti 3) 86,3 3,5 7,8 4,0 3,7 2,5 1,9 3,1
1) Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.
2) Määrän muutokset, ETLAn laskelma.
3) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S18.1/x01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Tavaravienti alueittain 2017
Arvo, Osuus, Muutos,
milj. eur % %
Suomen koko tavaravienti 59 554 100,0 15
EU28 35 805 60,1 17
Saksa 8 484 14,2 24
Ruotsi 6 133 10,3 10
Alankomaat 4 103 6,9 18
Iso-Britannia 2 689 4,5 8
Belgia 1 963 3,3 14
Ranska 1 820 3,1 15
EU15 29 654 49,8 15
Euroalue 23 305 39,1 20
Vienti EU:n ulkopuolelle 23 749 39,9 12
Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) 7 806 13,1 21
Kiina 3 392 5,7 27
Japani 1 291 2,2 27
Etelä-Korea 778 1,3 21
Pohjois-Amerikka 4 623 7,8 7
USA 4 052 6,8 3
Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) 4 551 7,6 12
Venäjä 3 415 5,7 15
EFTA-maat 2 400 4,1 2
Norja 1 593 2,7 3
Afrikka 1 303 2,2 4
Lähi- ja Keski-itä 1 104 1,9 18
Etelä-Amerikka 953 1,6 2
Brasilia 347 0,6 -9
Lähde: Tulli.
S18.1/x02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Talouspolitiikka


Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2) Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2017 2017 2018E 2019E 2020E '13-'17 '18-'22E
Bruttokansantuote markkinahintaan 224,3 3,0 2,8 2,4 1,9 0,8 2,1
Tuonti 84,5 2,9 2,7 2,5 2,2 2,1 2,5
- tavarat 57,7 4,2 3,0 2,5 2,0 2,4 2,4
- palvelut 26,8 -0,6 2,1 2,6 2,8 1,3 2,9
Kokonaistarjonta 308,8 3,0 2,8 2,4 2,0 1,2 2,2
Vienti 85,6 8,1 4,0 3,7 2,5 1,9 3,1
- tavarat 59,5 8,1 4,9 4,2 2,2 1,7 3,2
- palvelut 26,1 8,6 1,7 2,6 3,2 2,3 2,9
Investoinnit 50,5 6,4 3,0 4,4 3,4 1,3 3,4
- yksityiset 41,9 8,8 2,9 4,6 3,4 1,6 3,4
- julkiset 8,6 -4,2 3,7 3,6 3,3 -0,1 3,1
Kulutus 173,4 1,4 1,5 1,2 1,3 1,0 1,3
- yksityinen 122,0 1,6 1,9 1,7 1,6 1,1 1,6
- julkinen 51,4 1,0 0,5 0,3 0,5 0,7 0,4
Varastojen muutos 1) -0,7 -1,0 0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 308,8 3,4 2,8 2,4 2,0 1,2 2,2
Kotimainen kysyntä 223,2 1,5 2,3 1,9 1,8 0,9 1,8
Julkinen kysyntä 59,9 0,2 0,9 0,8 0,9 0,6 0,8
1) Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2) Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.1/y01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Eräitä keskeisiä ennusteita
2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
Kuluttajahintaindeksin muutos, % -0,2 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9
Ansiotason muutos, % 1,4 0,9 0,2 2,0 2,0 2,8
Työttömyysaste, % 9,4 8,8 8,6 8,1 7,7 7,4
Vaihtotaseen jäämä, % suhteessa BKT:hen -0,8 -1,5 0,8 0,9 1,1 1,2
Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % -3,1 2,3 5,3 4,5 4,2 2,8
Suomen EMU-ylijäämä, % BKT:sta -2,8 -1,8 -0,9 -0,6 -0,1 0,4
Suomen EMU-velka, % BKT:sta 63,6 63,1 62,4 60,8 59,4 57,6
Euribor 3 kk, % 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,2 0,7
EU28-maiden BKT:n muutos, % 2,3 2,0 2,4 2,4 1,9 1,6
- Euroalue 2,1 1,8 2,3 2,4 1,9 1,5
EU28-maiden kuluttajahintojen muutos, %1) 0,0 0,3 1,7 1,6 1,9 1,9
- Euroalue1) 0,0 0,2 1,5 1,5 1,8 1,8
1) Yhdenmukaistettu indeksi
Lähteet: Tilastokeskus.
S18.1/y02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Keskeisiä oletuksia
Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin
2018E 2019E
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018E 2019E
Euron hinta
USD 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
JPY 135 135 135 135 135 135 135 135 135,3 135,3
GPB 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Ohjauskorot
FED 1,75 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 2,75 3,00 1,90 2,69
EKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,10
Markkinakorot
Libor 3kk 1,95 1,95 2,20 2,35 2,60 2,85 2,85 3,10 2,09 2,79
Euribor 3kk -0,31 -0,30 -0,28 -0,22 0,05 0,05 0,22 0,30 -0,28 0,15
Raaka-ainehinnat
Raakaöljy, Brent, USD/b 65,0 63,0 64,0 64,0 66,0 66,0 66,0 66,0 64,0 66,0
Muu kuin energia, vuosimuutos, % 0,9 11,1 6,4 6,5 1,2 1,2 1,2 1,2 6,1 1,2
Lähteet: Bloomberg, HWWI.
S18.1/y03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Artikkelit


Finanssipolitiikan mittareita vuosille 2016-2019
Finanssipolitiikan muutoksen vaikutus
rahoitusasemaan, % bkt:sta
Rakenteellinen EMU-velka, "bottom-up" Rakenteellisen
rahoitusasema % bkt:sta -mittari rahoitusaseman muutos
2016 -0,34 63,1 1,11 0,27
2017 -0,63 62,4 -0,33 -0,28
2018 -0,61 60,8 0,35 0,02
2019 -0,80 59,4 0,05 -0,19
Lähde: Etlan ennuste ja kirjoittajan laskelmat.
S18.1/f01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)