Taulukot 16/2


Maailman kokonaistuotanto (bkt) Suomen alueittaisilla vientiosuuksilla painotettuna, %-muutos
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nopea kasvu 0,9 2,2 2,9 3,0 3,0 3,0
Perusvaihtoehto 0,9 1,9 2,2 2,3 2,3 2,3
Hidas kasvu 0,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7
S16.2/b01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yksityinen kulutus


Kotitalouksien käytössä oleva tulo
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2015 2016E 2017E 2018E 2015 2016E 2017E 2018E
Palkat 83,2 84,7 85,3 86,9 1,0 1,8 0,7 1,9
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 19,4 20,1 19,0 18,7 1,4 3,5 -5,6 -1,4
Toimintaylijäämä ja sekatulo 16,7 17,5 18,3 18,9 3,4 4,7 4,8 3,1
Omaisuustulot, netto 8,0 8,4 9,0 9,5 -2,6 4,9 6,6 6,0
Tulonsiirrot kotitalouksille 48,3 49,3 50,4 51,6 2,4 2,2 2,2 2,5
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 60,3 62,3 61,8 63,0 1,7 3,3 -0,9 2,0
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 115,3 117,7 120,2 122,6 1,3 2,1 2,1 2,0
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S16.2/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2015 2015 2016E 2017E 2018E 2010-15 2016-20E
Kestävät kulutustavarat 9,3 3,2 5,6 1,8 0,8 2,8 2,4
Puolikestävät tavarat 9,2 0,0 2,2 0,4 -0,1 1,0 0,7
Lyhytikäiset tavarat 30,6 -0,1 0,8 0,3 0,1 -0,2 0,5
Palvelut 60,2 1,2 1,5 1,4 0,9 1,1 1,3
Muut 1) 6,4 0,0 -0,9 0,0 -0,3 0,5 -0,2
Yksityiset kulutusmenot 115,7 1,5 1,3 0,7 0,5 1,0 0,9
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) 0,9 1,2 0,7 0,4 0,2 0,9
Säästämisaste, % -0,7 -0,8 -0,7 -0,8 1,0 -0,7
1) Muut = kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla (netto) sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S16.2/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta
Tuloerä 2015 2015 2016E 2017E 2018E 2015 2016E 2017E 2018E
Työtulot 102,6 1,0 2,1 -0,5 1,3 60,0 59,8 58,3 57,5
- palkat ja palkkiot 83,2 1,0 1,8 0,7 1,9 48,6 48,3 47,7 47,3
- työnantajan sosiaaliturvamaksut 19,4 1,4 3,5 -5,6 -1,4 11,3 11,5 10,6 10,2
Toimintaylijäämä ja sekatulo 40,5 5,8 4,5 6,8 5,3 23,7 24,2 25,3 26,0
- Yrityssektori 23,4 7,7 4,4 8,3 6,9 13,7 13,9 14,8 15,4
- Julkisyhteisöt 0,5 1,1 5,0 5,0 5,0 0,3 0,3 0,3 0,3
- Kotitaloudet1), 2) 16,7 3,4 4,7 4,8 3,1 9,8 10,0 10,3 10,3
Omaisuustulot, netto 1,1 2,3 15,8 -5,5 -59,6 0,6 0,7 0,6 0,3
- Yrityssektori -10,9 -1,3 4,5 8,6 12,0 -6,4 -6,5 -6,9 -7,5
- Julkisyhteisöt 3,9 2,5 6,6 8,5 5,6 2,3 2,4 2,5 2,6
- Kotitaloudet1) 8,0 -2,6 4,9 6,6 6,0 4,7 4,8 5,0 5,2
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 26,9 0,1 1,8 2,7 2,1 15,7 15,6 15,7 15,6
Kansantulo 171,1 2,0 2,4 2,0 2,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 39,8 0,9 1,0 3,7 3,4
Ensitulo ulkomailta 1,8 -4,9 -14,3 18,3 27,5
Bruttokansantuote markkinahintaan 209,1 1,8 2,3 2,2 2,6
1) Kotitaloudet sisältävät niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo ja sekatulo ovat ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S16.2/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Työllisyys


Työvoimatase, 1000 henkilöä
Erä 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E
Väestö 5 414 5 439 5 462 5 481 5 501 5 522 5 543
Työikäinen väestö1) 4 075 4 087 4 096 4 102 4 111 4 119 4 131
Työvoima 2 690 2 676 2 679 2 689 2 686 2 693 2 697
Työlliset 2 483 2 457 2 447 2 437 2 442 2 452 2 462
Työttömät 207 219 232 252 244,2 240,8 234,5
Tehdyt työtunnit (milj.) 4 188 4 131 4 103 4 099 4 113 4 136 4 165
Työvoimaosuus, % 66,0 65,5 65,4 65,6 65,3 65,4 65,3
Työllisyysaste2), % 69,0 68,5 68,4 68,1 68,4 68,9 69,3
Työttömyysaste, % 7,7 8,2 8,7 9,4 9,1 8,9 8,7
1) 15–74 -vuotiaat.
2) Työllisten osuus työikäisestä (15–64 -vuotiaat) väestöstä.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.2/e01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Työlliset toimialoittain1), 1000 henkilöä
Määrän muutos, %
Keskimäärin
Toimiala TOL-02 2013 2014 2015* 2016E 2017E 2018E 2011->15 2016->20E
Alkutuotanto A,B 107 109 109 104,5 103,5 102,5 -1,1 -1,7
Koko teollisuus C,D,E 377 359 352 351 350,3 350,1 -1,9 -0,1
Rakentaminen F 176 169 169 175 177,5 179,4 -0,4 1,7
Kauppa- ja majoitustoiminta G,H 383 376 371 372 373,1 374,6 -0,5 0,4
Liikenne I 242 240 243 247 249,7 253 -0,6 1,1
Rahoitus- ja liike-elämää
palveleva toiminta J,K 332 343 350 352 355,5 359,1 1,8 0,9
Julkiset ja muut yht.palv. L-O 829 839 834 833,7 833,7 836,2 0,6 0,2
Julkinen sektori 668 673 668 664,3 661 657,7 0,1 -0,5
Palvelut yhteensä 1 786 1 798 1 799 1 805 1 812 1 823 0,4 0,5
Toimiala tuntematon X 10,8 12 8,33 6,728 8,589 7,302
Koko kansantalous 2 457 2 447 2 437 2 442 2 452 2 462 -0,1 0,4
1) Toimialaluokitus 2002.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.2/e02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Julkinen talous


Julkisyhteisöjen tulot ja menot v. 2015–2018 sekä rahoitusasema ja velka, % BKT:sta
Mrd. e Muutos, %
2015* 2016E 2017E 2018E 2015* 2016E 2017E 2018E
Omaisuus- ja yrittäjätulot 6,4 6,6 7,0 7,4 0,0 3,9 5,2 5,5
Välittömät verot 35,6 36,5 36,8 38,0 3,4 2,3 0,9 3,2
- kotitaloudet 29,6 30,2 30,1 30,8 1,8 1,9 -0,1 2,3
Välilliset verot 29,7 30,2 31,0 31,6 0,6 1,7 2,4 2,0
Sosiaalivakuutusmaksut 26,9 28,1 27,5 28,0 2,5 4,5 -2,3 1,7
- vakuutetut 8,5 9,1 9,6 10,3 1,8 6,7 5,0 7,8
Muut tulot1) 16,2 16,6 17,0 17,4 0,3 2,7 2,2 2,5
Tulot yhteensä 114,9 118,1 119,2 122,3 1,8 2,8 0,9 2,6
Kulutusmenot 51,0 51,8 52,0 52,8 0,6 1,5 0,5 1,5
Tukipalkkiot 2,8 2,9 2,9 2,9 5,6 1,0 0,0 1,0
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset 41,9 42,8 43,7 44,9 3,1 2,1 2,2 2,6
- työeläkkeet 25,2 26,0 26,9 27,9 3,2 2,9 3,5 4,0
- työttömyysturva 4,6 4,7 4,7 4,6 8,3 1,9 -0,7 -0,5
- muut menot 12,1 12,2 12,2 12,3 1,2 0,4 0,4 0,7
Korkomenot 2,5 2,5 2,5 2,6 -3,7 -0,4 -0,4 5,4
Kiinteät investoinnit 8,2 8,4 8,8 9,1 -5,1 3,5 4,0 3,8
Muut menot2) 14,2 14,5 14,7 15,0 0,9 2,2 1,7 2,3
Menot yhteensä 120,6 122,9 124,6 127,4 1,1 1,9 1,4 2,2
Bruttokansantuote (mh) 209,1 214,0 218,6 224,3 1,8 2,3 2,2 2,6
% BKT:sta
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä -2,8 -2,2 -2,5 -2,3
- valtio -3,0 -2,7 -2,8 -2,6
- paikallishallinto -0,6 -0,5 -0,6 -0,5
- sosiaaliturvarahastot 0,9 1,0 1,0 0,9
Julkisyhteisöjen perusjäämä -1,6 -1,1 -1,4 -1,1
- rakenteellinen rahoitusjäämä -1,5 -1,7 -2,0
Julkisyhteisöjen EMU-velka 62,6 64,4 66,5 68,0
Valtion velka 47,7 49,2 50,9 51,9
Veroaste 44,1 44,3 43,6 43,5
1) Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot.
2) Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot.
Lähde: Kansantalouden tilinpito.
S16.2/g01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Veroaste, % BKT:sta
2014* 2015* 2016E 2017E 2018E
Välittömät verot 16,8 17,0 17,0 16,8 16,9
- kotitaloudet 14,2 14,2 14,1 13,8 13,7
- yhteisöt 2,6 2,9 2,9 3,0 3,2
Välilliset verot 14,4 14,2 14,1 14,2 14,1
Sosiaalivakuutusmaksut 12,8 12,9 13,2 12,6 12,5
- vakuutetut 4,1 4,1 4,2 4,4 4,6
- työnantajat 8,7 8,8 8,9 8,2 7,9
Veroaste 44,0 44,1 44,3 43,6 43,5
Ansiotulojen veroaste1) 31,2 31,3 31,6 31,6 32,1
1) Kotitalouksien maksamat kaikki välittömät verot ja sosiaalivakuutusmaksut suhteessa ansiotuloihin (ansiotulot=palkkasumma+eläketulo+sairausvakuutus- ja työttömyyspäivärahat).
Lähde: Tilastokeskus.
S16.2/g02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Artikkelit


EU-eron pitkän aikavälin vaikutukset Ison-Britannian talouteen vuonna 2030
Organisaatio Skenaario Bkt-vaikutus, % Vaihteluväli, %
CEP Dynaaminen EEA/FTA -7,9 -6,3 – -9,5
Staattinen EEA -1,3 (–)
Staattinen WTO -2,6 (–)
HM Treasury EEA -3,8 -3,4 – -4,3
FTA -6,2 -4,6 – -7,8
WTO -7,5 -5,4 – -9,5
OECD WTO/FTA -5,1 -2,7 – -7,7
NIESR EEA -1,8 -1,5 – -2,1
FTA -2,1 -1,9 – -2,3
WTO -3,2 -2,7 – -3,7
WTO+ -7,8 (–)
PwC/CBI FTA -1,2 (–)
WTO -3,5 (–)
Oxford Economics FTA -2,0 -0,1 – -3,9
Open Europe FTA -0,8 – +0,6 -2,2 – +1,6
Economists for Brexit WTO 4,0 (–)
Lähde: Miles, D. (2016). Brexit realism: What economists know about costs and voter motives. Teoksessa Baldwin, R. (toim.), Brexit Becons: Thinking ahead by leading economists. A VoxEU.org Book. CEPR Press.
S16.2/f01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Mallien (0) ja (1) tulokset
Malli (0) (1)
Selittäjä
log (yt–1) 1,483*** 1,500***
(0,1846) (0,1826)
log (yt–2) -0,5046*** -0,521***
(0,1921) (0,1924)
xt 0,0003632**
(0,0001)
Vakio 4,866*** 4,845***
(0,0926) (0,0939)
Yhteenveto
R2 0,867 0,880
AIC -271,03 -275,20
BIC -263,47 -265,75
N 49 49
* p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,01
S16.2/f02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Nykyhetken ja lähitulevaisuuden ennustetarkkuudet
Malli MAPE ∆ %
t (0) 1,17 -7,5 %**
(1) 1,09
t +1 (0) 1,96 -7,42 %
(1) 1,81
t +2 (0) 3,04 -24,5 %*
(1) 2,29
t +3 (0) 4,01 -34,7 %**
(1) 2,62
MAPE = Prosentuaalinen absoluuttinen keskivirhe.
∆ = absoluuttisten keskivirheiden (MAE) erotus.
*, **, *** tarkoittavat tilastollista merkitsevyyttä 10%, 5% ja 1% tasolla Diebold–Mariano -testillä mitattuna.
S16.2/f03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Investoinnit


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2015* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011–15 2016–20E
Rakennukset 23,6 55,2 -3,6 0,1 7,3 3,1 2,7 -1,5 3,7
Talonrakennukset 19,2 44,9 -5,2 -0,4 8,2 3,5 2,9 -2,1 4,0
- asuinrakennukset 11,4 26,7 -6,9 0,0 8,5 2,3 2,9 -2,2 3,7
- muut talonrakennukset 7,8 18,2 -2,7 -1,1 7,5 5,1 3,0 -2,0 4,3
Maa- ja vesirakennukset 4,4 10,3 4,1 2,4 3,6 1,6 1,7 1,0 2,4
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 10,0 23,4 -1,8 7,0 1,9 6,9 2,2 3,3 3,3
Muut kiinteät investoinnit1) 9,1 21,4 -0,4 -4,0 -2,4 0,0 2,3 -3,6 0,9
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 42,7 100,0 -2,5 0,7 3,9 3,4 2,5 -1,0 3,0
1) Ml. tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
S16.2/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2015* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011–15 2016–20E
Maa- ja metsätalous 1,5 4,3 9,8 -13,5 -2,0 4,0 3,0 -1,6 0,8
Teollisuus 6,7 19,3 -1,9 7,7 2,5 5,5 2,0 -2,7 3,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,7 7,7 6,3 9,9 2,5 2,0 5,0 3,4 6,4
Rakentaminen 0,8 2,3 0,9 -0,8 3,0 3,5 2,5 0,0 2,6
Asuntojen omistus 11,1 32,1 -6,6 -0,1 8,5 2,3 2,9 -2,2 3,7
Yksityiset palvelut 11,8 34,3 -4,9 2,1 3,0 4,5 2,0 -1,1 2,6
Yksityiset investoinnit 34,6 100,0 -3,3 2,2 4,4 3,7 2,6 -1,5 3,3
Julkiset investoinnit 8,2 19,1 0,9 -5,1 2,8 2,5 2,0 1,5 1,9
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 42,7 100,0 -2,5 0,7 3,9 3,4 2,5 -1,0 3,0
Lähde: Tilastokeskus.
S16.2/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kansainväliset suhdanteet


Bruttokansantuotteen määrän muutokset alueittain, %
Bruttokansantuote
Paino1) Keskimäärin
2012 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2016–20E
Maailma 100,0 3,3 2,9 2,8 3,0 3,0 3,0
Pohjois-Amerikka 21,3 2,4 2,3 1,7 2,0 2,0 2,0
Yhdysvallat 19,5 2,4 2,4 1,8 2,0 2,0 2,0
EU28 19,2 1,4 2,0 1,8 1,5 1,5 1,5
Euroalue 13,6 0,9 1,7 1,6 1,4 1,4 1,5
Saksa 3,8 1,6 1,7 1,7 1,3 1,5 1,4
Ranska 2,7 0,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,4
Italia 2,2 -0,3 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2
Suomi 0,2 -0,7 0,2 1,1 1,2 1,1 1,2
Muut
Iso-Britannia 2,8 2,9 2,3 1,9 1,5 2,1 1,9
Ruotsi 0,5 2,3 4,1 2,9 2,0 1,9 2,1
Venäjä 3,0 0,7 -3,7 -1,2 1,0 1,5 1,1
Aasia 34,3 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Japani 5,5 0,0 0,5 0,4 0,9 1,0 1,0
Kiina 14,7 7,3 6,9 6,6 6,2 5,8 5,9
Intia 5,7 7,2 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5
NIE42) 3,8 3,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Teoll.maat 50,4 1,9 1,9 1,7 1,8 1,7 1,8
1) Ostovoimapariteettipainot.
2) Etelä-Korea, Taiwan, Hongkong ja Singapore.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA.
S16.2/k01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Inflaatio alueittain, %
Kuluttajahinnat2)
Paino1) Keskimäärin
2012 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2016–20E
Maailma 100,0 .. .. .. .. .. ..
Pohjois-Amerikka 21,3 1,6 0,2 1,1 1,8 1,9 1,7
Yhdysvallat 19,5 1,6 0,1 1,1 1,9 1,9 1,8
EU28 19,2 0,5 0,0 0,2 1,3 1,6 1,1
Euroalue 13,6 0,4 0,0 0,2 1,2 1,6 1,1
Saksa 3,8 0,8 0,1 0,3 1,6 1,5 1,3
Ranska 2,7 0,6 0,1 0,2 1,3 1,6 1,2
Italia 2,2 0,2 0,1 0,4 1,4 1,9 1,2
Suomi 0,2 1,2 -0,2 0,5 1,0 1,5 1,3
Muut
Iso-Britannia 2,8 1,5 0,0 1,6 1,8 2,2 1,9
Ruotsi 0,5 -0,2 0,0 0,5 1,5 0,0 0,4
Venäjä 3,0 7,8 15,5 14,0 8,0 7,0 8,0
Aasia 34,3 3,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Japani 5,5 2,8 0,8 0,1 0,3 0,4 0,3
Kiina 14,7 2,0 1,4 1,7 2,0 3,0 2,5
Intia 5,7 6,4 5,9 5,4 5,5 5,5 5,5
NIE43) 3,8 1,6 1,0 0,5 1,0 1,5 1,2
Teoll.maat 50,4 1,3 0,2 0,8 1,5 1,6 1,4
1) Ostovoimapariteettipainot.
2) Kansalliset indeksit.
3) Etelä-Korea, Taiwan, Hongkong ja Singapore.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA.
S16.2/k02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityinen kulutus alueittain, määrän muutos, %
2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2016–20E
OECD 1,8 2,3 2,1 2,2 2,1 2,2
Yhdysvallat 2,9 3,2 2,5 2,8 2,5 2,5
EU27 1,2 2,0 2,1 1,8 2,1 2,1
EMU17 0,8 1,7 1,9 1,8 2,0 1,9
Saksa 0,9 2,0 2,5 2,3 1,9 2,2
Ranska 0,7 1,5 1,9 1,0 2,0 1,5
Italia 0,6 0,9 1,5 1,1 1,7 1,4
Suomi 0,6 1,5 1,3 0,7 0,5 0,7
Muut
Iso-Britannia 2,2 2,5 1,8 0,1 0,5 1,1
Ruotsi 2,2 2,7 3,2 3,1 3,2 3,1
Japani -0,9 -1,2 0,4 0,5 0,8 1,2
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot.
S16.2/k03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteät investoinnit alueittain, määrän muutos, %
2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2016–20E
OECD 2,8 2,7 1,7 2,3 2,5 2,4
Yhdysvallat 4,2 3,7 1,4 3,4 3,3 3,0
EU27 2,7 3,4 2,5 1,2 1,7 2,2
EMU17 1,3 2,9 3,0 2,5 1,0 1,8
Saksa 3,5 2,2 4,8 2,8 2,0 2,4
Ranska -0,3 1,0 2,4 3,2 3,4 3,0
Italia -3,4 0,8 1,4 -1,7 -0,8 1,0
Suomi -2,5 0,7 3,9 3,4 2,5 3,1
Muut
Iso-Britannia 6,7 3,3 -1,9 -3,7 2,4 1,5
Ruotsi 7,5 7,0 5,3 2,0 0,3 2,1
Japani 1,3 0,0 -0,4 1,9 2,0 0,8
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot.
S16.2/k04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Euroalueen talouslukuja, %
2014* 2015* 2016E 2017E 2018E
Yksityinen kulutus 0,8 1,7 1,9 1,8 2,0
Julkinen kulutus 0,8 1,3 1,4 1,1 1,0
Kiinteät bruttoinv. 1,3 2,9 3,0 2,5 1,0
Kotimainen kok.kys. 0,9 1,8 1,8 1,5 1,2
Vienti 4,1 5,2 3,3 3,2 3,6
Tuonti 4,5 6,0 3,6 3,6 4,0
BKT 0,9 1,7 1,6 1,4 1,4
Teollisuustuotanto 0,6 1,5 1,3 1,5 1,4
Inflaatio, HICP 0,4 0,0 0,2 1,2 1,6
Työttömyysaste 11,6 10,9 10,2 9,8 9,6
Julk. sek. tasapaino, per BKT -2,6 -2,1 -1,9 -1,6 -1,6
Julk. sek. velka, per BKT 94,4 92,9 91,9 91,0 89,2
Lähteet: Euroopan komissio, kansalliset tilastot.
S16.2/k05tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuonti


Tavara- ja palvelutuonti
Arvo1) Määrä1)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2015* 2015* 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011−15 2016−20E
Raaka-aineet ja tuotantohyöd. 19,4 35,7 4,8 -1,3 1 2 2 0,4 2
Energiatuotteet 7,5 13,9 -2,6 -9,0 9 2 2 -0,5 3
Investointitavarat 11,9 21,9 -2,3 5,6 5 2 2 1,6 4
Kulutustavarat 15,5 28,6 2,6 3,9 2 2 2 1,8 3
- kestokulutustavarat 4,3 8,0 5,6 8,6 4 4 4 1,9 4
- muut kulutustavarat 11,2 20,6 1,4 2,1 1 2 2 1,7 2
Koko tavaratuonti2) 53,1 100 1,4 0,8 2,4 2,4 2,5 1,9 2,7
Tavara- ja palvelutuonti2) 74,9 -0,2 1,9 1,5 2,1 2,4 2,0 2,4
1) Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo Tullitilaston (c.i.f.) mukaan. Määrän muutokset Etlan laskelma.
2) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S16.2/m01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Hinnat ja kustannukset


Laskelma kansantalouden hinta- ja kustannustasoon vaikuttavista tekijöistä
Muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Tekijä 2015 2016E 2017E 2018E 2011-15 2016-20E
1. Ansiotaso 1,4 1,3 0,7 1,2 2,2 1,2
2. Työpanos 1) -0,1 0,3 0,6 0,7 -0,2 0,6
3. Työvoimakustannukset 1,0 2,1 -0,5 1,3 2,1 1,4
- palkkasumma 1,0 1,8 0,7 1,9 2,0 1,8
- työnantajan sova-maksut 1,4 3,5 -5,6 -1,4 2,4 -0,2
4. Bkt:n määrä 0,2 1,1 1,2 1,1 0,0 1,2
5. Yksikkötyökustannukset ([3] / [4]) 0,8 0,9 -1,7 0,1 2,1 0,2
6. Tuontihinnat -4,0 -2,0 1,5 1,6 0,2 0,8
7. Välilliset verot miinus tukipalkkiot, osuus kokonaiskysynnästä 0,2 0,5 -2,3 -0,5 2,5 -0,7
8. Kustannuspaine (0.7*[5] + 0.2*[6] + 0.1*[7]) -0,2 0,3 -1,1 0,4 1,8 0,2
9. Kysyntäpaine sekä viivästynyt hintapaine ([8] / [9]) 1,8 0,9 2,0 1,1 0,5 1,1
10. Bkt:n hintaindeksi 1,6 1,2 1,0 1,5 2,3 1,3
11. Yksityisen kulutuksen hinta 0,4 0,9 1,4 1,6 2,1 1,4
12. Reaaliansiotaso ([1] / [11]) 1,6 0,8 -0,3 -0,3 0,5 0,0
13. Työn tuottavuus ([4] / [2]) 0,3 0,8 0,6 0,4 0,2 0,7
1) Tehdyt työtunnit.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S16.2/p01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Seuranta


Eräiden keskeisten muuttujien ennustevirheet 1973-2015
Itseisarvojen mediaani Mediaani
Edellisen vuoden Saman vuoden Edellisen vuoden Saman vuoden
kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy
Kokonaistuotanto 1,9 1,5 1,1 0,6 0,9 0,5 -0,1 -0,3
Tuonti 4,9 3,3 2,9 2,3 1,1 0,4 -0,8 -1,7
Kokonaistarjonta 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Vienti 4,4 2,8 2,4 1,7 -0,4 -1,0 -0,6 -1,2
Investoinnit 4,8 3,4 3,1 2,5 2,5 2,2 1,5 0,3
- yksityiset 5,2 3,8 3,9 2,4 2,2 2,2 2,1 0,2
- julkiset 3,7 3,7 4,4 3,7 1,3 0,2 -0,7 -1,2
Kulutus 1,2 1,0 0,9 0,6 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3
- yksityinen 1,6 1,3 1,1 0,8 -0,2 -0,5 -0,5 -0,5
- julkinen 0,9 0,7 0,7 0,7 -0,3 -0,3 -0,2 0,0
Kokonaiskysyntä 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Työttömyysaste 0,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1
Yksityisen kulutuksen hinta/Kuluttajahinnat1) 1,1 0,8 0,5 0,3 -0,3 0,0 -0,1 0,0
1) Yksityisen kulutuksen hinta 1973–2003, Kuluttajahinnat vuodesta 2004 eteenpäin.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.2/s01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuotanto


Bruttokansantuote toimialoittain
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2015* 2015* 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011-15 2016-20E
Alkutuotanto 4,6 2,5 -2,5 0,6 0,3 0,3 1,4 1,6 1,0
Teollisuus 37,1 20,6 -0,5 -2,5 0,7 1,8 2,1 -2,4 1,9
Rakentaminen 11,3 6,3 -3,7 1,0 5,8 3,4 2,6 -1,7 3,4
Palvelut 127,3 70,6 -0,5 0,8 1,1 0,8 0,8 0,5 1,0
BKT perushintaan 180,4 100,0 -0,8 0,1 1,2 1,2 1,2 -0,3 1,3
Lähde: Tilastokeskus.
S16.2/t01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Teollisuustoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2014* 2014* 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011-15 2016-20E
Teknologiateollisuus 51,1 42,4 -0,6 -0,6 1 3 3 -2,4 3
- metallien jalostus 8,5 7,0 13,8 -4,5 6 2 3 1,6 4
- metallituotteet 6,9 5,7 -0,9 1,0 1 2 3 0,2 3
- koneet ja laitteet 17,8 14,8 -3,0 2,5 1 2 2 0,8 2
- kulkuneuvot 3,3 2,8 -1,1 7,7 -5 10 4 3,5 3
- elektroniikka- ja sähköteollisuus 14,6 12,1 -5,0 -4,1 -1 3 3 -8,9 2
Metsäteollisuus 18,9 15,6 -1,2 -1,8 1 1 1 -0,8 1
-puutavarateollisuus 5,7 4,7 -1,8 0,1 4 2 2 -0,1 2
-paperiteollisuus 13,2 10,9 -0,9 -2,6 0 1 1 -1,1 1
Graafinen teollisuus 1,2 1,0 -6,8 -5,6 -4 -3 -1 -4,9 -2
Kemianteollisuus 18,7 15,5 -2,6 -6,2 3 1 3 1,1 2
Elintarviketeollisuus 10,9 9,0 -0,8 -1,7 3 1 1 -0,9 1
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 1,2 1,0 -0,6 -2,6 -4 -1 1 -2,3 -1
Muu tehdasteollisuus 4,6 3,8 -2,3 -2,7 4 3 2 -1,5 3
Tehdasteollisuus yhteensä 106,5 88,3 -1,3 -2,2 1,5 1,7 2,2 -1,3 2,2
Mineraalien kaivu 1,7 1,4 -6,1 -1,6 1 0 4 -2,4 2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 12,5 10,3 4,5 0,8 0 2 1 1,1 1
Koko teollisuus 120,7 100 -0,8 -1,9 1,4 1,7 2,1 -1,1 2,1
Teollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus 106,1 87,9 -0,2 -1,6 2 2 2 0,3 2
Lähde: Tilastokeskus.
S16.2/t02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Palvelutoimialojen tuotos vuoden 2010 hinnoin
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2015 2015 2014 2015* 2016E 2017E 2018E 2011-15 2016-20E
Kauppa 29,1 14,1 -0,2 -0,5 3,3 1,1 1,0 -0,1 1,6
- moottoriajoneuvojen kauppa 4,8 2,3 1,8 1,3 8,5 1,2 0,7 0,1 2,5
- tukkukauppa 13,3 6,4 -0,2 -2,0 2,2 1,7 1,7 -0,6 1,8
- vähittäiskauppa 11,1 5,4 -1,1 0,4 2,5 0,4 0,4 0,4 1,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,4 3,1 -2,0 1,5 0,2 0,7 0,3 0,1 0,9
Kuljetus ja varastointi 21,9 10,6 -0,2 -1,2 -1,4 -0,3 0,7 0,8 0,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 9,5 4,6 6,1 1,6 -0,1 1,2 1,4 2,2 1,1
Kiinteistöalan toiminta 28,9 13,9 0,9 1,9 0,6 1,4 1,2 1,2 1,2
Liike-elämää palveleva toiminta 1) 44,8 21,6 2,9 3,6 3,9 1,9 1,6 3,1 2,3
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 2) 48,0 23,2 -0,1 1,0 -0,6 0,2 0,3 0,7 0,1
Yksityiset palvelut 150,9 72,9 1,3 1,4 1,7 1,2 1,1 1,4 1,4
Julkiset palvelut 3) 56,1 27,1 -0,7 0,7 -1,2 -0,2 0,0 0,2 -0,2
Yhteensä 207,0 100,0 0,7 1,2 0,9 0,8 0,8 1,1 1,0
1) Informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut.
2) Koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
3) Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S16.2/t03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2015* 2015* 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011–15 2016–20E
Rakentaminen 29,2 100,0 -3,8 1,5 5,8 3,4 2,6 -1,8 3,4
- talonrakentaminen 21,0 72,0 -4,5 -0,1 6,2 3,9 2,7 -2,1 3,6
- maa- ja vesirak. 8,2 28,0 -1,8 5,8 4,0 1,6 2,2 -0,8 2,6
Lähde: Tilastokeskus.
S16.2/t04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Ulkomaankauppa ja maksutase


Vaihtotase, mrd. euroa
2014* 2015* 2016E 2017E 2018E
Tavaroiden vienti (fob) 1) 56,2 54,1 52,4 54,7 56,7
Tavaroiden tuonti (fob) 1) 55,9 53,0 52,5 55,0 57,2
Kauppataseen ylijäämä 0,3 1,1 -0,1 -0,3 -0,5
Palveluvienti 21,1 22,5 22,9 23,3 24,5
Palvelutuonti 23,3 24,5 24,6 25,0 26,0
Palvelutaseen ylijäämä -2,2 -2,0 -1,7 -1,7 -1,5
Tuotannontekijäkorvausten ja
tulonsiirtojen taseen ylijäämä -0,8 -0,8 -1,1 -1,0 -0,6
Vaihtotaseen ylijäämä -2,7 -1,8 -3,0 -3,0 -2,6
Vaihtotaseen ylijäämä/BKT, % -1,3 -0,8 -1,4 -1,4 -1,1
Vaihtotaseen ylijäämä/viennin arvo, % -3,5 -2,3 -3,9 -3,9 -3,1
1) Ml. Tavarakaupan järjestelyerät.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.2/u01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Vienti


Tavara- ja palveluvienti
Arvo1) Määrä2)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2015* 2015* 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011-15 2016-20E
Maa- ja metsätalous sekä kaivannaistoiminta 1,2 2,2 -5,7 10,5 -20 -1 2 2,2 -3
Puutavarateollisuus 2,5 4,6 1,5 0,9 9 1 3 2,7 4
Paperiteollisuus 9,1 16,8 -1,4 0,9 -2 1 1 0,0 0
Metallien jalostus 6,6 12,2 3,3 1,7 4 2 3 1,4 3
Metallituotteet 1,3 2,4 -2,1 -12,0 -4 1 3 1,1 1
Koneet ja laitteet 7,3 13,5 -4,6 -0,2 -2 1 2 -1,0 2
Kulkuneuvot 4,0 7,5 48,7 21,3 -14 23 2 6,2 4
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 6,5 12,1 5,5 -4,8 -2 2 4 -4,2 2
Elintarviketeollisuus 1,2 2,3 -3,4 -6,4 -2 0 1 -0,9 0
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 0,7 1,2 -3,7 -8,8 -3 -3 2 -0,7 -1
Kemianteollisuus 10,1 18,8 -2,8 -10,1 7 1 3 0,7 4
Muu teollisuus 3,4 6,3
Tavaravienti yht.3) 55,2 100,0 -0,1 -2,2 0,4 3,1 2,3 0,7 2,5
Tavaravienti pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus1) 48,7 87,9 1,0 2
Tavara- ja palveluvienti 3) 77,1 -1,7 -0,2 0,4 2,7 2,6 0,5 2,5
1) Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.
2) Määrän muutokset, ETLAn laskelma.
3) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S16.2/x01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Tavaravienti alueittain tammi-kesäkuussa 2016
Arvo, Osuus, Muutos,
milj. eur % %
Suomen koko tavaravienti 25 691 100,0 -5
EU28 15 488 60,3 -2
Saksa 3 696 14,4 -5
Ruotsi 2 757 10,7 6
Alankomaat 1 652 6,4 -10
Iso-Britannia 1 206 4,7 -12
Belgia 831 3,2 8
Ranska 816 3,2 5
EU15 12 978 50,3 -2
Euroalue 9 911 38,6 -3
Vienti EU:n ulkopuolelle 10 203 39,7 -9
Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) 3 154 12,3 -10
Kiina 1 269 4,9 -4
Japani 485 1,9 -9
Etelä-Korea 315 1,2 -17
Pohjois-Amerikka 1 979 7,7 -10
USA 1 797 7,0 -7
Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) 1 942 7,5 -9
Venäjä 1 347 5,2 -11
EFTA-maat 1 194 4,7 -2
Norja 770 3,0 -5
Afrikka 641 2,5 0
Etelä-Amerikka 430 1,7 -22
Lähi- ja Keski-itä 449 1,7 -25
Saudi-Arabia 129 0,5 -40
Lähde: Tulli.
S16.2/x02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Talouspolitiikka


Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2) Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2015 2015 2016E 2017E 2018E 2011-15 2016-20E
Bruttokansantuote markkinahintaan 209,1 0,2 1,1 1,2 1,1 0,0 1,2
Tuonti 77,5 1,9 1,5 2,1 2,4 2,0 2,4
- tavarat 53,0 0,8 2,4 2,4 2,5 1,9 2,7
- palvelut 24,6 4,6 -0,7 1,5 2,3 2,0 1,7
Kokonaistarjonta 286,7 0,7 1,3 1,5 1,5 0,5 1,6
Vienti 76,6 -0,2 0,4 2,7 2,6 0,5 2,5
- tavarat 54,1 -2,2 0,4 3,1 2,3 0,7 2,5
- palvelut 22,5 5,3 0,5 1,7 3,5 -0,1 2,6
Investoinnit 42,7 0,7 3,9 3,4 2,5 -1,0 3,0
- yksityiset 34,6 2,2 4,2 3,6 2,6 -1,5 3,3
- julkiset 8,2 -5,1 2,8 2,5 2,0 1,5 1,9
Kulutus 166,7 1,1 1,0 0,5 0,4 0,8 0,6
- yksityinen 115,7 1,5 1,3 0,7 0,5 1,0 0,9
- julkinen 51,0 0,4 0,3 0,0 0,2 0,3 0,2
Varastojen muutos 1) 0,7 0,3 -0,2 -0,1 0,2 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 286,7 0,9 1,1 1,5 1,5 0,5 1,6
Kotimainen kysyntä 210,1 1,4 1,4 1,0 1,1 0,6 1,2
Julkinen kysyntä 59,2 -0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4
1) Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2) Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S16.2/y01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Eräitä keskeisiä ennusteita
2013 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E
Kuluttajahintaindeksin muutos, % 1,5 1,0 -0,2 0,5 1,0 1,5
Ansiotason muutos, % 2,1 1,4 1,4 1,3 0,7 1,2
Työttömyysaste, % 8,2 8,7 9,4 9,1 8,9 8,7
Vaihtotaseen jäämä, % suhteessa BKT:hen -1,9 -1,3 -0,8 -1,4 -1,4 -1,1
Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % -3,2 -0,8 -1,9 1,4 1,7 2,1
Suomen EMU-ylijäämä, % BKT:sta -2,6 -3,2 -2,8 -2,2 -2,5 -2,3
Suomen EMU-velka, % BKT:sta 55,5 59,3 62,6 64,4 66,5 68,0
Euribor 3 kk, % 0,2 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,2
EU28-maiden BKT:n muutos, % 0,2 1,4 2,0 1,8 1,5 1,5
- Euroalue -0,3 0,9 1,7 1,6 1,4 1,4
EU28-maiden kuluttajahintojen muutos, %1) 1,6 0,4 0,0 0,2 1,3 1,6
- Euroalue1) 1,4 0,4 0,0 0,2 1,2 1,6
1) Yhdenmukaistettu indeksi
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S16.2/y02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Keskeisiä oletuksia
Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin
2016E 2017E
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016E 2017E
Euron hinta
USD 1,10 1,13 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
JPY 127 122 115 115 115 115 115 115 119,9 115,3
GPB 0,77 0,79 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,81 0,841
Ohjauskorot
FED 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 0,56 0,81
EKP 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Markkinakorot
Libor 3kk 0,60 0,60 0,60 0,85 0,85 0,85 0,85 1,10 0,66 0,91
Euribor 3kk -0,19 -0,27 -0,30 -0,20 -0,10 -0,10 0,03 0,03 -0,20 -0,04
Raaka-ainehinnat
Raakaöljy, Brent, USD/b 35,9 44,4 50,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 44,5 51,3
Muu kuin energia, vuosimuutos, % -4,3 4,4 12,3 13,8 3,2 1,3 0,8 1,2 -1,7 4,5
Lähteet: Bloomberg, HWWI.
S16.2/y03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)