Taulukot 16/1


Maailman teollisuustuotanto Suomen vientiosuuksilla painotettuna, %-muutos
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nopea kasvu 0.9 2.7 3.1 3.0 2.2 2.1
Perusvaihtoehto 0.9 1.9 2.2 2.3 2.2 2.1
Hidas kasvu 0.9 0.9 1.2 1.5 2.2 2.1
S16.1/b01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yksityinen kulutus


Kotitalouksien käytössä oleva tulo
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2015* 2016E 2017E 2018E 2015* 2016E 2017E 2018E
Palkat 83.0 84.0 84.7 85.9 0.8 1.2 0.8 1.5
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 19.6 20.1 19.7 19.5 2.4 2.4 -1.7 -1.4
Toimintaylijäämä ja sekatulo 17.1 17.7 18.6 19.4 3.3 3.7 5.0 4.6
Omaisuustulot, netto 8.1 8.3 8.7 9.4 0.5 2.2 5.1 7.4
Tulonsiirrot kotitalouksille 48.9 50.2 51.6 53.2 3.7 2.8 2.7 3.0
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 61.1 62.8 64.0 65.1 2.8 2.8 1.8 1.7
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 115.5 117.5 119.4 122.3 1.6 1.7 1.6 2.4
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2015* 2015* 2016E 2017E 2018E 10-15* 15-20E
Kestävät kulutustavarat 9.5 6.0 3.6 0.3 1.4 4.2 1.4
Puolikestävät tavarat 9.1 0.2 0.1 -0.3 0.3 1.9 0.1
Lyhytikäiset tavarat 30.7 -0.2 0.0 -0.5 0.0 0.6 0.1
Palvelut 60.3 1.4 1.4 0.4 0.7 1.1 0.7
Muut 1) 5.5 -1.8 0.1 0.0 0.0 0.9 1.0
Yksityiset kulutusmenot 115.6 1.3 0.7 0.1 0.5 1.3 0.5
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) 1.2 1.3 0.4 0.7 0.3 0.9
Säästämisaste, % 0.6 0.7 0.8 0.9 1.3 0.9
1) Muut = Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla (netto) sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta
Tuloerä 2015* 2015* 2016E 2017E 2018E 2015* 2016E 2017E 2018E
Työtulot 102.6 1.1 1.4 0.3 0.9 59.7 58.8 57.9 56.7
- palkat ja palkkiot 83.0 0.8 1.2 0.8 1.5 48.3 47.4 47.0 46.2
- työnantajan sosiaaliturvamaksut 19.6 2.4 2.4 -1.7 -1.4 11.4 11.3 10.9 10.5
Toimintaylijäämä ja sekatulo 38.1 -1.0 8.8 4.7 7.7 22.2 23.4 24.1 25.2
- Yrityssektori 20.6 -4.5 13.0 4.5 10.2 12.0 13.1 13.5 14.4
- Julkisyhteisöt 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0 0.3 0.3 0.3 0.3
- Kotitaloudet1), 2) 17.1 3.3 3.7 5.0 4.6 9.9 10.0 10.3 10.5
Omaisuustulot, netto 3.8 2.2 2.3 2.6 2.9
- Yrityssektori -8.3 -21.9 2.0 2.0 2.0 -4.8 -4.8 -4.8 -4.7
- Julkisyhteisöt 4.0 5.3 7.1 6.9 5.3 2.3 2.4 2.5 2.6
- Kotitaloudet1) 8.1 0.5 2.2 5.1 7.4 4.7 4.7 4.8 5.0
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 27.2 1.3 1.1 1.2 2.0 15.8 15.5 15.4 15.3
Kansantulo 171.7 2.1 3.1 1.8 3.1 100.0 100.0 100.0 100.0
Poistot 39.7 1.3 4.0 4.2 3.7
Ensitulo ulkomailta 1.8
Bruttokansantuote markkinahintaan 213.3 1.8 3.4 2.3 3.4
1) Kotitaloudet sisältävät niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo ja sekatulo ovat ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Työllisyys


Työvoimatase, 1000 henkilöä
Erä 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E
Väestö 5 414 5 439 5 462 5 481 5 501 5 522 5 543
Työikäinen väestö1) 4 075 4 087 4 096 4 102 4 108 4 115 4 127
Työvoima 2 690 2 676 2 679 2 689 2 693 2 705 2 720
Työlliset 2 483 2 457 2 447 2 437 2 441 2 452 2 469
Työttömät 207 219 232 252 252 252 251
Tehdyt työtunnit (milj.) 4 188 4 131 4 102 4 096 4 102 4 120 4 145
Työvoimaosuus, % 66.0 65.5 65.4 65.6 65.6 65.7 65.9
Työllisyysaste2), % 69.0 68.5 68.4 68.1 68.4 68.9 69.5
Työttömyysaste, % 7.7 8.2 8.7 9.4 9.4 9.3 9.2
1) 15–74 -vuotiaat.
2) Työllisten osuus työikäisestä (15–64 -vuotiaat) väestöstä.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/e01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Työlliset toimialoittain1), 1000 henkilöä
Toimiala TOL-02 2013 2014 2015* 2016E 2017E 2018E
Alkutuotanto A,B 107 109 109 108 107 107
Koko teollisuus C,D,E 377 359 352 350 349 349
Rakentaminen F 176 169 169 171 174 176
Kauppa- ja majoitustoiminta G,H 383 376 371 369 370 372
Liikenne I 242 240 243 244 247 250
Rahoitus- ja liike-elämää
palveleva toiminta J,K 332 343 350 357 363 371
Julkiset ja muut yht.palv. L-O 829 839 834 834 834 836
Julkinen sektori 668 673 668 666 664 663
Palvelut yhteensä 1 786 1 798 1 799 1 804 1 814 1 829
Toimiala tuntematon X 11 12 8 8 8 8
Koko kansantalous 2 457 2 447 2 437 2 441 2 452 2 469
1) Toimialaluokitus 2002.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/e02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Julkinen talous


Julkisyhteisöjen tulot ja menot v. 2015–2018 sekä rahoitusasema ja velka, % BKT:sta
Mrd. e Muutos, %
2015* 2016E 2017E 2018E 2015* 2016E 2017E 2018E
Omaisuus- ja yrittäjätulot 6.7 7.1 7.6 8.2 4.6 5.2 6.8 8.1
Välittömät verot 35.8 37.0 38.0 39.2 3.9 3.2 2.8 3.3
- kotitaloudet 29.9 30.6 31.0 31.6 2.8 2.2 1.5 1.8
Välilliset verot 29.9 30.2 30.6 31.1 1.1 1.1 1.1 1.9
Sosiaalivakuutusmaksut 26.9 27.9 27.9 28.2 2.3 3.7 0.2 0.9
- vakuutetut 8.6 9.1 10.0 10.7 2.1 6.5 10.1 7.2
Muut tulot1) 16.1 16.6 16.9 17.3 0.9 2.8 2.1 2.5
Tulot yhteensä 115.4 118.7 121.0 124.1 2.4 2.8 1.9 2.6
Kulutusmenot 51.2 51.8 52.2 52.8 0.9 1.1 0.7 1.2
Tukipalkkiot 2.7 2.7 2.7 2.7 0.0 1.0 0.0 1.0
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset 41.6 42.8 43.9 45.0 3.9 2.8 2.5 2.6
- työeläkkeet 25.4 26.3 27.1 28.1 3.7 3.3 3.4 3.6
- työttömyysturva 4.9 5.1 5.2 5.2 14.7 4.0 1.7 0.6
- muut menot 11.3 11.5 11.6 11.7 0.5 1.0 1.0 1.0
Korkomenot 2.8 2.9 3.1 3.2 4.6 5.2 5.4 5.5
Kiinteät investoinnit 8.5 8.9 9.4 9.8 0.7 4.7 4.8 4.3
Muut menot2) 14.9 15.3 15.5 16.0 2.2 2.5 1.6 2.8
Menot yhteensä 121.8 124.5 126.7 129.5 2.1 2.2 1.8 2.2
Bruttokansantuote (mh) 207.0 213.7 218.0 224.4 0.8 3.2 2.0 3.0
% BKT:sta
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä -3.1 -2.7 -2.6 -2.4
- valtio -3.3 -3.1 -3.0 -2.6
- paikallishallinto -0.7 -0.6 -0.5 -0.5
- sosiaaliturvarahastot 1.0 1.0 0.9 0.6
Julkisyhteisöjen perusjäämä -1.7 -1.3 -1.2 -1.0
- rakenteellinen rahoitusjäämä -1.6 -1.5 -1.6 -1.8
Julkisyhteisöjen EMU-velka 62.6 63.9 65.9 67.1
Valtion velka 48.9 50.0 51.4 52.2
Veroaste 44.7 44.5 44.3 43.0
1) Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot.
2) Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot.
Lähde: Kansantalouden tilinpito.
S16.1/g01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Veroaste, % BKT:sta
2014* 2015* 2016E 2017E 2018E
Välittömät verot 16.8 17.3 17.3 17.4 17.5
- kotitaloudet 14.2 14.4 14.3 14.2 14.1
- yhteisöt 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5
Välilliset verot 14.4 14.4 14.1 14.0 13.9
Sosiaalivakuutusmaksut 12.8 13.0 13.0 12.8 12.6
- vakuutetut 4.1 4.1 4.3 4.6 4.8
- työnantajat 8.7 8.9 8.8 8.2 7.8
Veroaste 44.0 44.7 44.5 44.3 43.9
Ansiotulojen veroaste1) 31.9 32.2 32.8 33.6 34.1
1) Kotitalouksien maksamat kaikki välittömät verot ja sosiaalivakuutusmaksut suhteessa ansiotuloihin (ansiotulot=palkkasumma+eläketulo+sairausvakuutus- ja työttömyyspäivärahat).
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/g02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Investoinnit


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2015* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011–15 2016–20E
Rakennukset 23.5 55.7 -3.3 -1.1 4.5 3.9 2.6 -1.8 3.1
Talonrakennukset 18.9 44.8 -5.0 -2.9 4.9 4.5 2.8 -2.8 3.4
- asuinrakennukset 11.3 26.8 -6.5 -2.4 2.7 2.3 2.7 -3.1 2.4
- muut talonrakennukset 7.6 18.0 -2.7 -3.7 8.1 7.6 2.9 -2.5 4.8
Maa- ja vesirakennukset 4.6 10.9 5.0 6.6 3.1 1.2 1.8 2.8 2.1
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 9.5 22.4 -0.1 2.7 5.4 4.0 1.9 1.7 3.1
Muut kiinteät investoinnit1) 9.2 22.0 -3.5 -4.7 -0.3 2.8 2.8 -3.5 2.9
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 42.1 100.0 -2.6 -1.1 3.7 3.7 2.5 -1.3 3.1
1) Ml. tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
S16.1/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2015* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2011–15 2016–20E
Maa- ja metsätalous 1.6 4.7 0.3 0.0 2.0 2.0 1.5 -0.9 1.1
Teollisuus 6.1 18.2 -3.0 0.5 6.4 7.0 1.5 -2.9 3.8
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2.3 6.9 3.7 -3.0 5.0 2.0 4.0 1.8 7.7
Rakentaminen 0.8 2.4 -2.0 0.0 3.0 4.0 3.0 -0.9 2.8
Asuntojen omistus 11.0 32.6 -6.3 -2.4 2.7 2.3 2.7 -3.1 2.5
Yksityiset palvelut 11.9 35.2 -1.8 -1.5 3.0 4.5 3.0 -1.8 3.2
Yksityiset Investoinnit 33.7 100.0 -3.1 -1.4 3.8 4.0 2.6 -2.2 3.4
Julkiset investoinnit 8.4 20.3 -0.6 0.2 3.7 2.6 2.1 2.3 1.9
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 42.1 100.0 -2.6 -1.1 3.7 3.7 2.5 -1.3 3.1
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kansainväliset suhdanteet


Bruttokansantuotteen määrän muutokset ja inflaatio alueittain, %
Bruttokansantuote Kuluttajahinnat2)
Paino1) Keskimäärin Keskimäärin
2012 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2016–20E 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2016–20E
Maailma 100.0 3.3 3.0 3.0 3.2 3.2 3.1 .. .. .. .. .. ..
Pohjois-Amerikka 21.3 2.0 2.3 2.2 2.3 2.3 2.4 1.6 0.2 1.3 2.0 2.0 1.9
Yhdysvallat 19.5 2.0 2.4 2.2 2.4 2.4 2.4 1.6 0.1 1.3 2.0 2.0 1.9
EU28 19.2 1.4 1.9 1.9 1.7 1.8 1.8 0.4 0.0 0.2 1.5 1.8 1.5
Euroalue 13.6 0.9 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 0.4 0.0 0.2 1.4 1.8 1.4
Saksa 3.8 1.7 1.8 1.6 1.6 1.7 1.7 0.9 0.2 0.5 1.7 2.0 1.6
Ranska 2.7 0.3 1.1 1.5 1.7 1.9 1.6 0.5 0.1 0.5 1.3 1.7 1.4
Italia 2.2 -0.4 0.8 1.3 1.3 1.6 1.4 0.2 0.0 0.3 1.8 2.0 1.5
Suomi 0.2 -0.7 0.4 0.9 1.2 1.4 1.4 1.0 -0.2 0.3 1.1 1.7 1.3
Muut
Iso-Britannia 2.8 2.8 2.2 2.2 2.4 2.7 2.4 1.5 0.1 0.7 1.5 2.2 1.8
Ruotsi 0.5 2.3 3.6 3.0 3.0 2.3 2.5 -0.2 0.0 1.0 1.4 0.0 0.5
Venäjä 3.0 1.7 -3.7 -2.0 1.0 1.5 0.9 7.2 16.0 14.0 8.0 7.0 8.0
Aasia 34.3 4.8 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 3.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Japani 5.5 0.1 0.5 1.1 0.5 1.3 1.0 2.8 0.5 0.1 1.2 1.3 1.0
Kiina 14.7 7.3 6.9 6.4 6.0 5.8 5.8 2.0 1.5 1.7 2.0 3.0 2.5
Intia 5.7 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 6.5 5.0 5.4 5.5 5.5 5.5
NIE43) 3.8 3.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Teoll.maat 50.4 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.4 0.2 0.9 1.7 1.8 1.6
1) Ostovoimapariteettipainot.
2) Kansalliset indeksit.
3) Etelä-Korea, Taiwan, Hongkong ja Singapore.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA.
S16.1/k01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityinen kulutus ja kiinteät investoinnit alueittain, määrän muutos, %
Yksityinen kulutus Kiinteät investoinnit
2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2016–20E 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 2016–20E
OECD 1.8 2.1 2.3 2.1 2.2 2.2 3.1 2.9 3.3 3.7 3.2 3.1
Yhdysvallat 2.7 3.1 2.8 2.7 2.7 2.6 4.1 3.9 4.0 4.5 4.0 3.9
EU27 1.2 2.0 2.2 2.1 2.0 2.1 2.7 2.9 3.2 3.8 3.1 3.0
EMU17 0.8 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.3 2.5 2.5 3.0 1.9 2.0
Saksa 1.0 1.9 2.0 1.6 1.7 1.7 3.5 2.2 2.2 2.7 2.3 2.0
Ranska 0.6 1.4 1.4 1.6 1.7 1.4 -1.2 -0.6 1.7 3.5 3.0 2.6
Italia 0.4 0.9 1.3 0.5 1.1 1.0 -3.4 1.0 2.5 2.5 2.8 2.9
Suomi 0.6 1.3 0.7 0.1 0.5 0.6 -2.6 -1.1 3.7 3.7 2.5 3.1
Muut
Iso-Britannia 2.5 2.8 3.0 2.1 1.3 1.9 7.3 4.6 6.0 5.5 4.6 4.7
Ruotsi 2.3 2.4 2.8 3.0 3.2 2.9 7.7 7.1 4.5 3.5 1.8 2.7
Japani -0.9 -1.3 1.0 -0.2 1.4 1.0 1.2 -0.1 2.2 2.3 2.0 1.7
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot.
S16.1/k02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Euroalueen talouslukuja, %
2014* 2015E 2016E 2017E 2018E
Yksityinen kulutus 0.8 1.7 1.8 1.7 1.8
Julkinen kulutus 0.9 1.3 1.4 1.3 1.3
Kiinteät bruttoinv. 1.3 2.5 2.5 3.0 1.9
Kotimainen kok.kys. 0.9 1.6 1.7 1.7 1.5
Vienti 4.0 5.0 4.3 4.7 3.0
Tuonti 4.3 5.3 4.9 5.0 3.1
BKT 0.9 1.6 1.7 1.7 1.7
Teollisuustuotanto 0.8 1.4 1.1 1.9 2.0
Inflaatio, HICP 0.4 0.0 0.2 1.4 1.8
Työttömyysaste 11.6 10.9 10.6 10.2 9.8
Julk. sek. tasapaino, per BKT -2.6 -2.2 -1.9 -1.6 -1.6
Julk. sek. velka, per BKT 94.5 93.5 92.8 91.0 89.7
Lähteet: Euroopan komissio, kansalliset tilastot.
S16.1/k03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuonti


Tavara- ja palvelutuonti
Arvo1) Määrä1)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2015* 2015* 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 11-15 16-20E
Raaka-aineet ja tuotantohyöd. 19.4 35.7 4.8 -1.6 1 2 2 0.3 2
Energiatuotteet 7.5 13.9 -2.6 -9.2 4 4 4 -0.6 3
Investointitavarat 11.9 21.9 -2.3 4.8 1 2 4 1.5 3
Kulutustavarat 15.5 28.6 2.6 3.4 2 3 3 1.7 3
- kestokulutustavarat 4.3 8.0 5.6 8.6 4 5 5 1.9 5
- muut kulutustavarat 11.2 20.6 1.4 1.3 1 2 2 1.6 2
Koko tavaratuonti2) 53.1 100 1.5 -1.4 2.4 2.6 2.1 1.5 2.7
Tavara- ja palvelutuonti2) 74.9 0.0 -1.2 1.8 2.1 2.3 1.4 2.5
1) Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo Tullitilaston (c.i.f.) mukaan. Määrän muutokset ETLAn laskelma.
2) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S16.1/m01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Hinnat ja kustannukset


Laskelma kansantalouden hinta- ja kustannustasoon vaikuttavista tekijöistä
Muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Tekijä 2015* 2016E 2017E 2018E 11-15* 16E - 20E
1. Ansiotaso 1.2 1.1 0.7 1.3 2.1 1.3
2. Työpanos 1) -0.2 0.1 0.4 0.6 -0.2 0.4
3. Työvoimakustannukset 1.1 1.4 0.3 0.9 2.1 1.1
- palkkasumma 0.8 1.2 0.8 1.5 2.0 1.4
- työnantajan sova-maksut 2.4 2.4 -1.7 -1.4 2.6 -0.3
4. BKT:n määrä 0.4 0.9 1.2 1.4 0.0 1.4
5. Yksikkötyökustannukset ([3] / [4]) 0.7 0.5 -0.9 -0.5 2.1 -0.3
6. Tuontihinnat -3.1 -3.0 2.8 2.2 0.4 1.0
7. Välilliset verot miinus tukipalkkiot, osuus kokonaiskysynnästä 3.7 0.0 -1.1 -1.5 3.2 -1.1
8. Kustannuspaine (0.7*[5] + 0.2*[6] + 0.1*[7]) 0.2 -0.2 -0.2 0.0 1.9 -0.1
9. Kysyntäpaine sekä viivästynyt hintapaine ([8] / [9]) 0.2 2.5 1.0 1.5 0.2 1.7
10. BKT:n hintaindeksi 0.4 2.3 0.8 1.5 2.0 1.6
11. Kulutuksen hinta 0.2 0.5 1.1 1.6 2.1 1.3
12. Reaaliansiotaso ([1] / [11]) 1.0 0.6 -0.4 -0.3 0.1 -0.1
13. Työn tuottavuus ([4] / [2]) 0.6 0.8 0.8 0.8 0.2 1.1
1) Tehdyt työtunnit.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/p01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Seuranta


Eräiden keskeisten muuttujien ennustevirheet 1973-2012
Itseisarvojen mediaani Mediaani
Edellisen vuoden Saman vuoden Edellisen vuoden Saman vuoden
kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy
Kokonaistuotanto 1.9 1.7 1.1 0.6 0.6 0.4 -0.3 -0.3
Tuonti 4.9 3.9 3.2 2.4 0.5 0.1 -0.7 -1.7
Kokonaistarjonta 2.8 2.0 1.7 1.1 0.8 0.3 -0.3 -0.5
Vienti 4.2 3.0 2.6 1.6 -0.8 -1.4 -0.9 -1.3
Investoinnit 4.3 4.5 3.2 2.7 2.0 1.9 1.6 0.7
- yksityiset 5.1 4.4 4.1 2.5 2.2 1.8 2.1 0.9
- julkiset 3.8 4.4 4.4 3.8 1.3 0.4 -0.1 -1.0
Kulutus 1.0 0.8 1.0 0.6 -0.4 -0.3 -0.4 -0.3
- yksityinen 1.6 1.2 1.1 0.8 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5
- julkinen 1.0 1.0 0.7 0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1
Kokonaiskysyntä 2.8 2.0 1.7 1.1 0.8 0.3 -0.3 -0.5
Työttömyysaste 1.1 0.6 0.5 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1
Yksityisen kulutuksen hinta/Kuluttajahinnat1) 1.2 1.0 0.5 0.4 -0.3 -0.2 -0.2 0.0
1) Yksityisen kulutuksen hinta 1973–2003, Kuluttajahinnat vuodesta 2004 eteenpäin.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/s01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuotanto


Bruttokansantuote toimialoittain
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2015* 2015* 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 11-15 16-20E
Alkutuotanto 4.9 2.7 0.1 -0.1 2.6 0.5 3.3 2.1 2.1
Teollisuus 35.5 20.0 -1.7 -0.6 1.4 2.5 2.8 -2.2 2.7
Rakentaminen 11.1 6.2 -3.5 0.2 3.9 3.4 2.4 -1.8 2.8
Palvelut 126.5 71.1 -0.2 0.6 0.9 0.9 1.1 0.5 1.1
BKT perushintaan 178.0 100.0 -0.7 0.4 1.2 1.4 1.6 -0.3 1.6
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/t01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Teollisuustoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2014* 2014* 2014* 2015E 2016E 2017E 2018E 11-15 16-20E
Teknologiateollisuus 51.2 41.3 -0.6 1 2 4 4 -2.1 4
- metallien jalostus 9.0 7.3 12.4 4 1 3 3 3.1 3
- metallituotteet 6.6 5.3 -2.0 -1 3 3 3 -0.4 4
- koneet ja laitteet 17.6 14.2 -0.4 2 2 2 2 1.2 3
- kulkuneuvot 3.1 2.5 -1.4 7 -7 12 4 3.4 5
- elektroniikka- ja sähköteollisuus 14.9 12.0 -6.9 -3 3 5 6 -8.9 4
Metsäteollisuus 18.8 15.2 -1.4 -1 1 1 2 -0.7 1
-puutavarateollisuus 5.8 4.6 -2.1 -3 2 3 2 -0.7 2
-paperiteollisuus 13.0 10.5 -1.1 0 1 1 2 -0.7 1
Graafinen teollisuus 1.3 1.0 -6.1 -8 0 1 1 -5.2 1
Kemianteollisuus 21.8 17.6 -2.7 -3 3 2 3 1.9 3
Elintarviketeollisuus 11.2 9.0 -1.6 -3 1 1 1 -1.3 1
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 1.2 1.0 -2.7 -5 1 1 2 -3.3 2
Muu tehdasteollisuus 4.6 3.7 -2.9 -4 2 2 3 -1.8 3
Tehdasteollisuus yhteensä 110.1 88.8 -1.5 -0.8 1.5 2.6 2.9 -1.1 2.9
Mineraalien kaivu 1.8 1.5 -3.5 -14 4 2 4 -4.4 3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 12.1 9.7 0.8 0 1 1 1 0.1 1
Koko teollisuus 124.0 100 -1.3 -1.0 1.4 2.4 2.7 -1.0 2.7
Teollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus 108.7 88.0 -0.5 -1 1 2 2 0.4 3
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/t02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2014 2014 2014 2015* 2016E 2017E 2018E 11-15 16-20E
Kauppa 29.2 14.3 -0.5 -0.7 0.8 0.9 1.1 -0.2 1.2
- moottoriajoneuvojen kauppa 4.6 2.3 -0.1 1.3 0.3 0.2 0.7 -0.3 0.7
- tukkukauppa 13.5 6.6 -0.1 -2.2 1.5 1.7 1.7 -0.6 1.8
- vähittäiskauppa 11.0 5.4 -1.1 0.2 0.3 0.2 0.5 0.4 0.7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6.4 3.1 -1.3 1.3 1.2 0.2 0.3 0.2 0.6
Liikenne 22.1 10.8 -0.7 0.0 0.9 1.4 1.8 0.9 1.7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 9.4 4.6 6.6 3.8 1.1 1.3 1.5 2.8 1.5
Kiinteistöalan toiminta 28.4 13.9 1.3 1.9 1.4 1.3 1.5 1.2 1.4
Liike-elämää palveleva toiminta 1) 43.1 21.1 2.7 2.8 1.6 2.5 2.2 2.9 2.4
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 65.6 32.1 -0.7 -0.7 0.1 -0.4 0.0 0.0 0.1
Yksityiset palvelut 151.3 74.1 1.1 1.7 1.2 1.4 1.5 1.4 1.6
Julkiset palvelut 2) 52.8 25.9 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 -0.5
Yhteensä 204.1 100.0 0.6 1.1 0.7 0.9 1.0 1.0 1.1
1) Informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukitoiminta.
2) Julkinen hallinto sekä koulutus, terveys ja sosiaalipalvelut.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/t03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2015* 2015* 2014* 2015E 2016E 2017E 2018E 2011–15 2016–20E
Rakentaminen 29.1 100.0 -3.6 0.2 3.9 3.4 2.4 -1.5 2.8
- talonrakentaminen 20.8 71.7 -4.2 -1.1 3.9 3.7 2.5 -2.3 2.5
- maa- ja vesirak. 8.2 28.3 -1.9 5.0 4.0 2.0 2.0 1.2 2.8
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/t04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuotanto


Vaihtotase, mrd. euroa
2014* 2015* 2016E 2017E 2018E
Tavaroiden vienti (fob) 1) 56.9 55.2 53.9 57.3 60.1
Tavaroiden tuonti (fob) 1) 56.0 52.7 51.4 54.5 56.9
Kauppataseen ylijäämä 0.9 2.5 2.5 2.8 3.2
Palveluvienti 20.7 21.9 22.6 23.3 25.1
Palvelutuonti 23.4 23.3 23.7 24.3 25.5
Palvelutaseen ylijäämä -2.8 -1.4 -1.1 -1.0 -0.4
Tuotannontekijäkorvausten ja
tulonsiirtojen taseen ylijäämä -0.5 -1.0 -0.7 -0.6 -0.2
Vaihtotaseen ylijäämä -2.4 0.1 0.7 1.2 2.5
Vaihtotaseen ylijäämä/BKT, % -1.2 0.1 0.3 0.6 1.1
Vaihtotaseen ylijäämä/viennin arvo, % -3.1 0.2 0.9 1.5 3.0
1) Ml. Tavarakaupan järjestelyerät.
Lähde: Tilastokeskus.
S16.1/u01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Vienti


Tavara- ja palveluvienti
Arvo1) Määrä2)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2015* 2015* 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E 11-15E 16-20E
Maa- ja metsätalous sekä kaivannaistoiminta 1.2 2.2 -5.7 10.5 1 4 2 2.2 3
Puutavarateollisuus 2.5 4.6 1.5 0.9 1 2 2 2.7 2
Paperiteollisuus 9.1 16.8 -1.4 0.8 0 1 1 0.0 1
Metallien jalostus 6.6 12.2 3.3 1.7 1 3 3 1.4 3
Metallituotteet 1.3 2.4 -2.1 -12.1 4 3 4 1.1 4
Koneet ja laitteet 7.3 13.5 -4.6 -0.3 1 2 2 -1.0 4
Kulkuneuvot 4.0 7.5 48.7 21.4 -16 22 2 6.2 5
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 6.5 12.1 5.5 -5.0 4 4 5 -4.2 4
Elintarviketeollisuus 1.2 2.3 -3.4 -6.5 2 6 3 -0.9 3
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 0.7 1.2 -3.7 -9.4 3 2 3 -0.8 2
Kemianteollisuus 10.1 18.8 -2.8 -10.1 3 3 4 0.7 4
Muu teollisuus 3.4 6.3
Tavaravienti yht.3) 55.2 100.0 1.8 -1.4 0.4 3.8 3.0 1.2 3.2
Tavaravienti pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus1) 48.7 87.9 0.9 3
Tavara- ja palveluvienti 3) 77.1 -0.9 0.4 0.8 3.4 3.2 0.8 3.2
1) Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.
2) Määrän muutokset, ETLAn laskelma.
3) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S16.1/x01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Tavaravienti alueittain 2015
Arvo, Osuus, Muutos,
milj. eur % %
Suomen koko tavaravienti 53 829 100.0 -4
EU28 31 757 59.0 -1
Saksa 7 497 13.9 12
Ruotsi 5 522 10.3 -11
Alankomaat 3 555 6.6 4
Iso-Britannia 2 780 5.2 -8
Viro 1 569 2.9 -12
Belgia 1 529 2.8 -17
EU15 26 608 49.3 0
Euroalue 20 175 37.5 6
Vienti EU:n ulkopuolelle 22 072 41.0 -8
Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) 6 710 12.5 0
Kiina 2 536 4.7 -1
Japani 1 081 2.0 6
Etelä-Korea 752 1.4 -13
Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) 4 298 8.0 -26
Venäjä 3 158 5.9 -32
Pohjois-Amerikka 4 241 7.9 -7
USA 3 758 7.0 -2
EFTA-maat 2 357 4.4 3
Norja 1 564 2.9 1
Afrikka 1 291 2.4 -8
Etelä-Amerikka 1 063 2.0 4
Lähi- ja Keski-itä 1 174 2.2 10
Saudi-Arabia 371 0.7 -4
Lähde: Tulli.
S16.1/x02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Talouspolitiikka


Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2) Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2015* 2015* 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2011-15 2016-20
Bruttokansantuote markkinahintaan 187.2 0.4 0.9 1.2 1.4 1.7 1.9 0.0 1.4
Tuonti 74.9 -1.2 1.8 2.1 2.3 3.1 3.0 1.4 2.5
- tavarat 53.1 -1.4 2.4 2.6 2.1 3.2 3.1 1.5 2.7
- palvelut 21.8 -0.9 0.0 1.0 2.8 2.8 2.8 1.0 1.9
Kokonaistarjonta 262.1 0.0 1.2 1.5 1.7 2.1 2.2 0.4 1.7
Vienti 75.2 0.4 0.8 3.4 3.2 4.5 4.1 0.8 3.2
- tavarat 54.8 -1.4 0.4 3.8 3.0 4.8 4.2 1.2 3.2
- palvelut 20.4 5.3 1.8 2.2 3.7 3.7 3.7 -0.5 3.0
Investoinnit 38.3 -1.1 3.7 3.7 2.5 2.6 2.8 -1.3 3.1
- yksityiset 30.6 -1.4 3.8 4.0 2.6 3.2 3.3 -2.2 3.4
- julkiset 7.7 0.2 3.7 2.6 2.1 0.3 1.0 2.3 1.9
Kulutus 149.4 0.8 0.5 0.1 0.4 0.5 1.0 0.7 0.5
- yksityinen 104.3 1.3 0.7 0.1 0.5 0.7 1.4 0.9 0.7
- julkinen 45.1 -0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1
Varastojen muutos 1) -0.7 -1.0 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Kokonaiskysyntä 262.1 -0.3 1.2 1.5 1.7 2.1 2.2 0.4 1.7
Kotimainen kysyntä 186.9 -0.6 1.3 0.7 1.0 1.1 1.4 0.2 1.1
Julkinen kysyntä 52.8 -0.2 0.7 0.6 0.4 0.1 0.2 0.5 0.4
1) Kontribuutio BKT:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2) Vuoden 2010 hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus.
S16.1/y01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Eräitä keskeisiä ennusteita
2013 2014* 2015* 2016E 2017E 2018E
Kuluttajahintaindeksin muutos, % 1.5 1.0 -0.2 0.3 1.1 1.7
Ansiotason muutos, % 2.1 1.4 1.2 1.1 0.7 1.3
Työttömyysaste, % 8.2 8.6 9.4 9.3 9.3 9.2
Vaihtotaseen jäämä, % suhteessa BKT:hen -1.9 -1.2 0.1 0.3 0.6 1.1
Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % -3.2 -1.3 -1.0 1.4 2.4 2.7
Suomen EMU-ylijäämä, % BKT:sta -2.6 -3.2 -3.1 -2.7 -2.6 -2.4
Suomen EMU-velka, % BKT:sta 55.4 59.3 62.6 63.9 65.9 67.1
Euribor 3 kk, % 0.2 0.2 0.0 -0.2 0.0 0.5
EU28-maiden BKT:n muutos, % 0.2 1.4 1.9 1.8 1.9 2.0
- Euroalue -0.3 0.9 1.6 1.6 1.7 1.7
EU28-maiden kuluttajahintojen muutos, %1) 1.6 0.4 0.0 0.2 1.5 1.8
- Euroalue1) 1.4 0.4 0.0 0.2 1.4 1.8
1) Yhdenmukaistettu indeksi
Lähteet: Tilastokeskus.
S16.1/y02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Keskeisiä oletuksia
Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin
2016E 2017E
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016E 2017E
Euron hinta
USD 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
JPY 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
GPB 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Ohjauskorot
FED 0.50 0.50 0.50 1.00 1.25 1.25 1.50 2.00 0.63 1.50
EKP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Markkinakorot
Libor 3kk 0.60 0.60 0.60 1.10 1.35 1.35 1.60 2.10 0.73 1.60
Euribor 3kk -0.19 -0.20 -0.20 -0.10 -0.05 -0.05 0.03 0.03 -0.29 0.00
Raaka-ainehinnat
Raakaöljy, Brent, USD/b 35.0 40.0 40.0 45.0 45.0 50.0 55.0 55.0 37.0 49.0
Muu kuin energia, vuosimuutos, % -13.8 -6.3 0.7 4.5 3.4 2.4 3.6 2.9 -10.0 3.5
Lähteet: Bloomberg, HWWI.
S16.1/y03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)