Taulukot 21/1


Maailman teollisuustuotanto Suomen alueittaisilla vientiosuuksilla painotettuna, %-muutos
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nopea kasvu -5,5 6,5 4,0 3,0 2,6 2,6
Perusvaihtoehto -5,5 6,0 3,5 2,5 2,2 2,2
Hidas kasvu -5,5 5,3 2,8 1,7 1,4 1,4
S21.1/b01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Marinin hallituksen työllisyystoimien vaikutukset
työllisyyteen ja julkiseen talouteen
Työllisyysyystoimi tai
muu päätös
Työllisyysvaikutus Nettovaikutus julkiseen
talouteen, milj. euroa
Huomioitavaa
Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajan nosto 6 500 - 7000 +117- +175
+55-vuotiaiden ansiosidonnaisen lisäpäivien poisto 10300 +165 Työllisyysvaikutus v. 2029
loppuun mennessä
Pohjoismaisen työvoimapalveluiden malli 9 500 - 10 000 +101- +180 TE-toimistojen lisäkustannuksia
suunitellaan rahoitetttavaksi EU:n
elpymisvälineestä budjettineutraalisti
Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 2500-3600 -100 - -66
Oppivelvollisuuden laajentaminen 1600 -89- +6 Vaikutus v. 2029 loppuun mennessä
Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli 200 ei arvioitu Uudistus ei välttämättä lisää
työllisten määrää, vaan työtä jo tekevien
eläkeläisten työpanosta muun työvoiman
kustannuksella
Aikuiskoulutuksen uudistaminen 200 ei arvioitu
Palkkatuen uudistus 500-1000 ei arvioitu
Vero- ja sosiaaliturvamuutokset (perusturvakorotukset) -5 000 -125 - -90
Aktiivimallin leikkurin poisto -5000- -12 000 -255- -164
Yhteensä 14 300 -23 900 -186- +206 Tavoite: +2 000 milj. euroa
Lähteet: Valtiontalouden tarkastusvirasto, Talouspolitiikan arviointineuvosto, Valtiovarainministeriö
S21.1/b02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yksityinen kulutus


Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2020 2021E 2022E 2023E 2020 2021E 2022E 2023E
Palkat 92,6 95,9 99,3 102,7 -0,4 3,5 3,6 3,3
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 18,6 21,1 22,1 22,8 -1,1 13,5 4,9 3,3
Toimintaylijäämä ja sekatulo 18,3 18,9 19,5 20,0 0,8 3,1 2,8 2,7
Omaisuustulot, netto 9,4 9,8 10,0 10,2 -2,8 3,9 1,9 1,7
Tulonsiirrot kotitalouksille 54,3 54,3 55,4 56,3 7,6 -0,1 2,0 1,7
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 65,2 69,4 72,0 74,2 2,1 6,4 3,9 3,0
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 128,1 130,6 134,2 137,7 1,4 1,9 2,8 2,6
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S21.1/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2020 2020 2021E 2022E 2023E 2016-20 2021-25E
Kestävät kulutustavarat 9,7 1,5 7,4 1,9 2,8 3,3 3,4
Puolikestävät tavarat 8,5 -10,2 2,7 7,7 4,5 -0,4 3,9
Lyhytikäiset tavarat 35,0 2,9 2,0 -0,8 -0,4 0,8 0,1
Palvelut 62,0 -8,3 1,5 7,4 3,5 -0,2 3,4
Muut 1) 5,0 -5,1 0,7 2,0 1,1 -1,5 1,0
Yksityiset kulutusmenot 120,3 -4,9 2,3 4,6 2,5 0,1 2,5
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) 1,0 0,6 1,5 1,4 1,5 1,2
Arvon muutos
Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2020 2021E 2022E 2023E 2016-20 2021-25E
Kestävät kulutustavarat -0,6 5,5 0,2 0,9 1,4
Puolikestävät tavarat -10,5 2,6 7,3 4,0 -1,4
Lyhytikäiset tavarat 2,9 5,0 1,3 1,6 1,7
Palvelut -7,5 3,1 9,3 5,3 1,1
Säästämisaste (kotitaloudet), % 6,2 4,6 1,7 0,6 1,0 1,4
Säästämisaste, % 3) 6,0 4,4 1,5 0,5 0,6 1,3
1) Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
3) Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S21.1/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta, %
Tuloerä 2020 2020 2021E 2022E 2023E 2020 2021E 2022E 2023E
Työtulot 111,2 -0,5 5,2 3,8 3,3 58,2 58,4 58,0 58,0
- Palkat ja palkkiot 92,6 -0,4 3,5 3,6 3,3 48,5 47,9 47,4 47,4
- Työnantajan sos.turvamaksut 18,6 -1,1 13,5 4,9 3,3 9,7 10,5 10,6 10,5
Toimintaylijäämä ja sekatulo 53,1 0,0 2,3 4,0 3,8 27,8 27,1 27,0 27,1
- Yrityssektori 34,5 -0,4 1,9 4,6 4,4 18,0 17,5 17,5 17,7
- Julkisyhteisöt 0,3 -0,2 3,9 2,4 2,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- Kotitaloudet1), 2) 18,3 0,8 3,1 2,8 2,7 9,6 9,4 9,3 9,2
Omaisuustulot, netto 2,8 230,9 16,9 -6,8 -5,2 1,5 1,6 1,5 1,3
- Yrityssektori -12,6 -13,6 4,8 5,4 4,5 -6,6 -6,6 -6,6 -6,7
- Julkisyhteisöt 5,9 4,4 11,9 4,7 4,2 3,1 3,3 3,3 3,3
- Kotitaloudet1) 9,4 -2,8 3,9 1,9 1,7 4,9 4,9 4,8 4,7
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 27,5 -10,7 4,8 6,3 1,7 14,4 14,4 14,7 14,4
Kansantulo 191,1 -2,6 4,9 4,5 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 45,8 1,0 2,0 3,5 3,3
Ensitulo ulkomailta -0,2 -114,8 -550,6 64,7 26,9
Bruttokansantuote markkinahintaan 237,0 -1,3 3,9 4,1 3,2
1) Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S21.1/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Työllisyys


Työvoimatase, 1000 henkilöä
Erä 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E
Väestö 5 508 5 516 5 525 5 528 5 534 5 540 5545
Työikäinen väestö1) 4 114 4 124 4 128 4 133 4 113 4 101 4090
Työvoima 2 707 2 741 2 750 2 741 2 749 2 757 2762
Työlliset 2 474 2 538 2 566 2 528 2 543 2 557 2568
Työttömät 233 202 184 213 206 199 194,4
Tehdyt työtunnit (milj.) 4 100 4 196 4 249 4 164 4 211 4 251 4 286
Osallistumisaste, % 65,8 66,5 66,6 66,3 66,8 67,2 67,5
Työllisyysaste2), % 69,6 71,7 72,6 71,6 72,3 72,8 73,0
Työttömyysaste, % 8,6 7,4 6,7 7,8 7,5 7,2 7,0
1) 15–74 -vuotiaat.
2) Työllisten osuus työikäisestä (15–64 -vuotiaat) väestöstä.
Lähde: Tilastokeskus, ETLA.
S21.1/e01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Julkinen talous


Julkisyhteisöjen tulot ja menot v. 2019–2023 sekä rahoitusasema ja velka, % BKT:sta
Mrd. e Muutos, %
2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2020E 2021E 2022E 2023E
Omaisuus- ja yrittäjätulot 7,6 7,7 8,0 8,2 8,4 0,8 3,3 2,5 2,4
Välittömät verot 39,1 38,5 39,6 41,1 42,4 -1,6 3,0 3,7 3,2
- kotitaloudet 33,0 32,6 33,7 35,0 36,1 -1,4 3,5 3,8 3,0
Välilliset verot 33,9 32,5 33,4 35,1 35,9 -3,9 2,6 5,2 2,1
Sosiaalivakuutusmaksut 28,5 28,8 31,7 32,7 33,3 0,9 10,0 3,1 2,0
- vakuutetut 10,8 11,2 12,0 12,4 12,8 4,5 6,4 3,5 3,3
Muut tulot1) 16,4 15,8 16,7 16,9 17,2 -3,9 5,8 1,0 1,7
Tulot yhteensä 125,6 123,3 129,4 133,9 137,1 -1,8 4,9 3,5 2,4
Kulutusmenot 55,8 57,3 60,1 60,8 61,9 2,8 4,8 1,3 1,8
Tukipalkkiot 2,6 4,3 3,4 2,8 2,7 64,7 -21,8 -17,1 -3,6
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset 43,8 47,6 47,6 48,7 49,6 8,7 0,0 2,3 1,9
- työeläkkeet 28,8 30,4 30,6 31,6 32,4 5,4 0,7 3,1 2,7
- työttömyysturva 3,4 4,7 4,6 4,6 4,6 40,2 -1,6 0,2 -0,4
- muut menot 11,6 12,5 12,3 12,4 12,6 7,8 -1,3 1,1 0,9
Korkomenot 2,0 1,8 1,3 1,2 1,1 -9,6 -25,0 -8,4 -8,0
Kiinteät investoinnit 10,5 11,3 11,5 10,8 10,2 8,1 1,2 -6,0 -5,6
Muut menot2) 13,4 14,2 14,9 15,5 14,8 5,9 5,2 3,9 -4,1
Menot yhteensä 128,0 136,5 138,7 139,8 140,4 6,7 1,6 0,8 0,4
Bruttokansantuote (mh) 240,3 237,0 246,3 256,4 264,7 -1,3 3,9 4,1 3,2
% BKT:sta
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä -1,0 -5,5 -3,8 -2,3 -1,2
- valtio -1,1 -6,2 -4,4 -2,8 -1,8
- paikallishallinto -1,3 0,0 -0,9 -1,1 -0,9
- sosiaaliturvarahastot 1,4 0,6 1,6 1,6 1,5
Julkisyhteisöjen perusjäämä -0,2 -4,8 -3,2 -1,8 -0,8
Julkisyhteisöjen EMU-velka 59,4 67,3 69,4 68,8 69,4
Veroaste 42,2 42,1 42,5 42,5 42,2
1) Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot.
2) Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot.
Lähde: Tilastokeskus, ETLA
S21.1/g01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Veroaste, % BKT:sta
2019 2020E 2021E 2022E 2022E
Välittömät verot 16,3 16,2 16,1 16,0 16,0
- kotitaloudet 13,8 13,7 13,7 13,7 13,6
- yhteisöt 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
Välilliset verot 14,1 13,7 13,5 13,7 13,5
Sosiaalivakuutusmaksut 11,9 12,2 12,9 12,7 12,6
- vakuutetut 4,5 4,7 4,9 4,8 4,8
- työnantajat 7,4 7,4 8,0 7,9 7,8
Lähde: Tilastokeskus, ETLA.
S21.1/g02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Investoinnit


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2020 Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Rakennukset 27,1 58,9 -1,1 -0,8 2,1 1,9 3,7 1,3
Talonrakennukset 22,7 49,2 -1,9 -0,4 2,2 1,9 3,8 1,4
- asuinrakennukset 12,8 27,7 -2,0 1,0 2,0 1,9 2,6 1,6
- muut talonrakennukset 9,9 21,6 -1,8 -2,2 2,4 2,0 5,4 1,0
Maa- ja vesirakennukset 4,4 9,6 3,8 -2,0 1,5 1,5 1,1 0,9
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 10,4 22,6 -9,4 7,5 3,5 3,3 2,0 3,9
Muut kiinteät investoinnit 8,5 18,5 -0,6 3,0 2,0 3,0 1,0 2,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 46,1 100,0 -2,8 1,8 2,4 2,4 2,8 2,1
S21.1/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kansainväliset suhdanteet


Bruttokansantuotteen määrän muutokset alueittain, %
Bruttokansantuote
Paino1) Keskimäärin
2019 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2021–25E
Maailma 100,0 2,8 -3,5 5,8 4,0 3,5 4,2
Euroalue 12,5 1,3 -6,8 4,7 3,5 2,5 3,1
Saksa 3,5 0,6 -5,0 4,0 3,0 2,4 2,8
Ranska 2,4 1,5 -8,3 5,2 3,2 2,2 3,2
Italia 2,0 0,3 -8,8 6,9 3,6 2,1 3,6
Suomi 0,2 1,3 -2,9 3,0 2,4 1,7 2,0
EU 15,5 1,5 -6,4 4,3 3,8 2,9 3,5
Ruotsi 0,4 1,3 -2,8 4,0 2,8 2,5 3,0
Yhdysvallat 15,9 2,2 -3,5 6,3 3,0 2,3 3,8
Iso-Britannia 2,4 1,4 -9,9 4,5 5,0 3,0 3,6
Venäjä 3,1 1,3 -3,1 2,8 3,5 1,5 2,8
Aasia 39,3 4,1 -2,6 7,4 5,8 4,3 5,6
Kiina 17,4 6,1 2,3 8,0 5,8 5,5 6,1
Japani 4,1 0,3 -4,8 3,0 2,5 1,0 1,7
Intia 7,1 4,2 -8,0 11,0 7,0 6,0 7,2
1) Ostovoimapariteettipainot.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM.
S21.1/k01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Euroalueen talouslukuja, %
2019 2020 2021E 2022E 2023E
Yksityinen kulutus 1,3 -7,0 4,3 3,5 2,5
Julkinen kulutus 1,9 2,0 2,0 1,0 1,0
Kiinteät bruttoinv. 5,8 -8,0 6,0 4,0 2,5
Vienti 2,5 -11,0 7,0 4,0 4,0
Tuonti 3,9 -10,0 6,5 5,0 5,0
BKT 1,3 -6,8 4,7 3,5 2,5
Teollisuustuotanto -1,4 -8,7 6,0 3,5 2,2
Inflaatio, HICP 1,2 0,2 1,7 1,5 1,6
Työttömyysaste 7,5 7,9 8,5 8,0 7,8
Julk. sek. tasapaino, per BKT -0,6 -8,5 -5,5 -4,0 -2,5
Julk. sek. velka, per BKT 85,9 100,1 101,0 101,5 101,8
Lähteet: OECD, Eurostat, NiGEM.
S21.1/k05tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuonti


Tavara- ja palvelutuonti
Arvo1) Määrä1)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
BEC-tavaraluokitus 2020 2020 2019 2020 2021E 2022E 2023E 16-20 21-25E
Teollisuuden tuotantotarvikkeet 21,9 36,9 -4,3 -5,3 3,8 3,3 2,3 2,5 2,5
Poltto- ja voiteluaineet 6,2 10,4 -0,5 -8,3 0,9 7,8 1,0 -1,8 2,9
Investointitavarat & 14,6 24,5 1,2 -4,8 1,4 4,6 2,6 0,9 3,1
kuljetusvälineet
Kulutustavarat 16,8 28,1 2,5 -1,7 3,3 5,3 2,8 1,6 3,2
-kestokulutustavarat ml. henkilöautot 4,2 7,0 4,5 -4,2 5,9 8,5 4,2 3,0 5,1
-puolikestävät ja kertakulutustavarat 12,6 21,1 1,1 0,1 1,4 3,0 1,8 0,6 1,8
Koko tavaratuonti2) 56,4 100 -0,1 -2,6 0,7 4,5 2,8 2,4 2,5
Tavara- ja palvelutuonti2) 84,1 2,2 -6,6 2,5 6,8 3,9 2,1 3,7
1) Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo tullitilaston (c.i.f.) mukaan. Määrän muutokset Etlan laskelma.
2) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli, Etla.
S21.1/m01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Hinnat ja kustannukset


Laskelma kansantalouden hinta- ja kustannustasoon vaikuttavista tekijöistä
Muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Tekijä 2020 2021E 2022E 2023E 2016-20 2021-25E
1. Ansiotaso 1,8 2,2 2,1 2,1 1,3 2,2
2. Työpanos 1) -2,0 1,1 1,0 0,8 0,5 0,7
3. Työvoimakustannukset -0,5 5,2 3,8 3,3 1,7 3,7
- palkkasumma -0,4 3,5 3,6 3,3 2,2 3,3
- työnantajan sova-maksut -1,1 13,5 4,9 3,3 -0,6 5,5
4. Bkt:n määrä -2,9 3,0 2,4 1,7 1,1 2,0
5. Yksikkötyökustannukset ([3] / [4]) 2,5 2,2 1,4 1,6 0,6 1,6
6. Tuontihinnat -5,4 3,5 1,4 1,0 0,0 1,8
7. Tuotantokuilu, % bkt:stä -3,1 -1,4 -0,3 -0,4
8. Bkt:n hintaindeksi 1,6 0,9 1,7 1,5 1,2 1,4
9. Yksityisen kulutuksen hinta 0,4 1,3 1,2 1,2 0,7 1,2
10. Reaaliansiotaso ([1] / [9]) 1,5 0,8 0,9 0,9 0,6 0,9
11. Työn tuottavuus ([4] / [2]) -0,9 1,8 1,4 0,8 0,6 1,3
1) Tehdyt työtunnit.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S21.1/p01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuotanto


Bruttokansantuote toimialoittain
Arvonlisäys Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2020 2020 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 16-20 21-25E
Alkutuotanto 5,8 2,8 9,6 -2,6 1,2 0,0 -0,2 1,8 0,3
Teollisuus 39,7 19,3 2,6 -1,9 4,2 1,5 2,2 1,8 2,5
Rakentaminen 16,4 8,0 -4,5 -1,0 -0,8 1,8 1,6 0,7 1,2
Palvelut 143,4 69,9 1,5 -3,2 2,8 2,8 2,0 1,1 2,2
BKT perushintaan 205,3 100,0 1,5 -2,8 2,8 2,4 2,0 1,2 2,1
Lähde: Tilastokeskus, Etla.
S21.1/t01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Teollisuustoimialojen tuotos
Tuotos Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2019 2019 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 16-20 21-25E
Metalliteollisuus 59,2 42,3 5,2 -4,1 4,4 2,7 2,9 2,1 1,7
-metallien jalostus 9,1 6,5 -5,1 -2,6 1,0 1,0 1,2 0,0 0,5
-metallituotteet 8,1 5,8 -0,4 0,0 0,0 1,6 1,8 2,0 1,0
-koneet ja laitteet 20,5 14,7 4,6 -1,9 3,9 3,5 2,6 2,7 2,2
-kulkuneuvot 4,5 3,2 6,7 -14,2 9,1 -0,3 4,6 6,9 -0,1
-elektroniikka- ja sähköteollisuus 17 12,1 15,6 -6,9 8,2 4,1 4,4 1,5 2,6
Metsäteollisuus 21,6 15,4 -0,8 -7,7 3,0 2,5 1,3 1,2 0,1
-puutavarateollisuus 6,4 4,6 -3,4 -5,3 5,0 2,0 1,7 1,6 0,9
-paperiteollisuus 15,2 10,8 0,3 -8,8 2,2 2,8 1,1 1,0 -0,2
Graafinen teollisuus 1 0,7 -4,1 -12,7 4,0 0,0 0,0 -2,6 -1,7
Kemianteollisuus 24,5 17,5 5,3 -0,8 -2,5 4,9 2,7 3,2 1,2
Elintarviketeollisuus 11,3 8,1 -2,2 2,3 -1,0 0,6 1,6 0,0 0,9
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 1,0 0,7 2,4 -9,8 5,7 2,0 0,8 -0,7 -0,1
Rakennusaineteollisuus 3,3 2,3 -1,4 3,4 4,0 1,6 1,4 0,8 2,3
Muu valmistus 1,9 1,4 2,0 -5,0 3,0 1,7 2,0 2,3 0,7
Tehdasteollisuus yhteensä 123,9 88,4 3,1 -3,5 2,2 2,9 2,4 1,8 1,2
Tehdasteollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteoll. 106,9 76,3 1,3 -2,9 1,3 2,7 2,1 1,9 1,0
Mineraalien kaivu 2,5 1,8 -5,4 -6,9 2,9 1,8 1,4 6,2 0,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 13,7 9,8 -1,0 -1,7 0,5 0,7 1,4 0,2 0,4
Koko teollisuus 140,1 100 2,5 -3,3 2,0 2,7 2,3 1,7 1,1
Lähde: Tilastokeskus.
S21.1/t02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2019 2019 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 16-20 21-25E
Kauppa 31,6 14,0 1,1 0,9 1,8 2,2 1,7 1,7 1,8
- moottoriajoneuvojen kauppa 5,6 2,5 1,3 -2,5 1,1 1,5 2,2 2,7 1,5
- tukkukauppa 13,9 6,2 -0,4 0,4 1,6 2,5 1,8 1,0 2,1
- vähittäiskauppa 12,1 5,4 2,9 3,0 2,3 2,0 1,5 2,2 1,7
Kuljetus ja varastointi 23,9 10,6 2,9 -16,9 6,3 10,4 4,2 -1,9 5,4
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,4 3,3 3,0 -28,7 5,6 22,7 9,8 -4,1 8,3
Informaatio ja viestintä 23,3 10,3 1,6 2,4 2,9 3,0 2,3 3,7 2,8
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 11,3 5,0 0,9 0,6 1,2 1,4 0,8 2,3 1,1
Kiinteistöalan toiminta 29,4 13,0 1,5 0,8 1,7 2,2 1,7 1,7 1,8
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 17,4 7,7 3,5 -1,2 2,9 4,1 2,8 2,7 2,9
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12,2 5,4 8,0 -7,3 3,5 5,3 3,7 4,5 3,3
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 1) 10,8 4,8 1,0 -9,4 3,6 7,3 4,1 -0,7 3,4
Yksityiset palvelut 167,3 74,2 2,3 -4,3 2,9 4,7 2,8 1,4 2,9
Julkiset palvelut 2) 58,2 25,8 0,9 -3,4 3,0 -0,6 0,5 0,1 0,8
Palvelutoimialat yhteensä 225,6 100,0 1,9 -4,0 2,9 3,3 2,2 1,1 2,4
1) Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
2) Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S21.1/t03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
2019 Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Mrd. e %-osuus 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2016–20 2021–25E
Rakentaminen 32,3 100,0 0,6 -1,0 -0,8 1,8 1,6 3,4 1,2
- talonrakentaminen 23,9 74,0 1,0 -2,2 -0,3 2,1 1,6 3,5 1,3
- maa- ja vesirak. 8,4 26,0 0,2 3,5 -2,0 1,0 1,5 3,0 0,7
Lähde: Tilastokeskus, ETLA.
S21.1/t04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Ulkomaankauppa ja maksutase


Vaihtotase, mrd. euroa
2019 2020E 2021E 2022E 2023E
Tavaroiden vienti (fob) 1) 64,9 59,7 63,5 67,0 68,9
Tavaroiden tuonti (fob) 1) 62,6 56,4 59,2 62,5 64,6
Kauppataseen ylijäämä 2,3 3,3 4,3 4,5 4,3
Palveluvienti 30,7 25,9 27,5 32,1 34,4
Palvelutuonti 32,6 27,8 30,0 34,1 36,8
Palvelutaseen ylijäämä -1,9 -1,9 -2,4 -2,0 -2,4
Tuotannontekijäkorvausten ja
tulonsiirtojen taseen ylijäämä -1,1 -0,3 -1,8 -1,4 -1,1
Vaihtotaseen jäämä -0,8 1,1 0,0 1,0 0,8
Vaihtotaseen jäämä/bkt, % -0,3 0,5 0,0 0,4 0,3
Vaihtotaseen jäämä/viennin arvo, % -0,8 1,3 0,0 1,1 0,7
1) Ml. Tavarakaupan järjestelyerät.
Lähde: Tilastokeskus, Etla.
S21.1/u01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Vienti


Tavara- ja palveluvienti
Arvo1) Määrä2)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2020 2020 2019 2020 2021E 2022E 2023E 16-20 21-25E
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,6 1,0 -2,9 -9,0 -2,4 3,7 3,7 -4,1 2,3
Kaivannaistoiminta 0,6 1,1 0,7 -11,2 13,6 1,2 1,0 17,9 3,9
Elintarviketeollisuus 1,4 2,5 11,4 -0,3 3,2 1,9 1,6 1,6 1,7
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 0,7 1,2 0,0 -6,3 5,8 1,3 1,3 0,5 2,2
Puutavarateollisuus 2,4 4,2 -4,5 -4,7 5,6 3,0 3,0 0,0 3,3
Paperiteollisuus 7,9 13,7 -4,4 -11,8 3,9 2,6 0,9 -2,3 2,3
Öljynjalostus 3,5 6,1 6,8 -1,3 -14,8 18,2 4,9 5,8 2,1
Kemikaalit ml. lääkeaineet 5,7 9,9 1,3 3,2 1,0 2,0 1,8 -0,3 1,8
Kumi- ja muovituotteet 1,4 2,4 -1,6 -6,1 1,1 2,8 2,8 -0,3 2,1
Metallien jalostus 7,5 13,2 2,4 -8,5 4,9 2,0 2,0 0,3 3,1
Metallituotteet 1,3 2,3 0,2 -4,4 3,3 0,8 0,7 -1,5 1,6
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 6,8 11,8 -0,6 -7,3 7,8 4,5 4,4 1,0 5,0
Koneet ja laitteet 8,6 15,0 4,5 -2,0 3,8 3,0 3,0 2,3 3,5
Kulkuneuvot 4,9 8,5 20,5 -25,9 36,2 10,6 -3,2 3,3 8,2
Muu teollisuus 4,0 7,0
Tavaravienti yht.3) 59,7 100,0 4,1 -2,2 4,2 4,2 1,7 2,8 3,1
Tavaravienti pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus1) 52,9 88,2 1,2 3,3
Tavara- ja palveluvienti 3) 85,5 6,7 -6,4 4,4 7,2 2,8 2,8 4,3
1) Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.
2) Määrän muutokset, ETLAn laskelma.
3) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli, Etla.
S21.1/x01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Tavaravienti alueittain 2020
Arvo, Osuus, Muutos,
milj. eur % %
Suomen koko tavaravienti 57 332 100,0 -12
EU27 31 330 54,6 -13
Saksa 7 914 13,8 -17
Ruotsi 6 018 10,5 -11
Alankomaat 3 869 6,7 -3
Ranska 1 824 3,2 -5
Viro 1 725 3,0 -2
Belgia 1 690 2,9 -20
EU15 27 972 48,8 -14
Euroalue 21 811 38,0 -14
Vienti EU:n ulkopuolelle 26 002 45,4 -11
Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) 6 999 12,2 -14
Kiina 3 038 5,3 -13
Japani 1 154 2,0 -20
Etelä-Korea 722 1,3 -15
Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) 6 513 11,3 -14
Venäjä 3 011 5,3 -18
Iso-Britannia 2 257 3,9 -16
Pohjois-Amerikka 5 414 9,4 2
USA 4 872 8,5 1
EFTA-maat 2 580 4,5 4
Norja 1 548 2,7 -10
Afrikka 1 251 2,2 -15
Etelä-Amerikka 1 219 2,1 17
Brasilia 566 1,0 57
Lähi- ja Keski-itä 913 1,6 -7
Lähde: Tulli.
S21.1/x02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Talouspolitiikka


Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2) Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2020 2020 2021E 2022E 2023E '16-'20 '21-'25E
Bruttokansantuote markkinahintaan 246,3 -2,9 3,0 2,4 1,7 1,1 2,0
Tuonti 89,2 -6,6 2,5 6,8 3,9 2,1 3,7
- tavarat 59,2 -2,6 0,7 4,5 2,8 2,4 2,5
- palvelut 30,0 -14,6 6,6 12,0 6,2 1,4 6,3
Kokonaistarjonta 335,5 -4,1 2,8 3,7 2,3 1,4 2,5
Vienti 91,1 -6,4 4,4 7,2 2,8 2,8 4,3
- tavarat 63,5 -2,2 4,2 4,2 1,7 2,8 3,1
- palvelut 27,5 -15,0 4,8 14,8 5,5 2,7 7,1
Investoinnit 58,3 -2,7 1,8 2,4 2,4 2,6 2,1
- yksityiset 46,7 -5,1 2,2 3,5 3,5 1,9 2,6
- julkiset 11,6 7,8 0,4 -2,1 -2,0 5,9 0,0
Kulutus 184,4 -3,3 2,5 2,7 1,8 0,4 1,9
- yksityinen 124,6 -4,9 2,3 4,6 2,5 0,1 2,5
- julkinen 59,8 0,3 3,0 -1,4 0,2 1,0 0,5
Varastojen muutos 1) 1,7 0,1 -0,2 -0,4 0,2 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 335,5 -4,1 2,8 3,7 2,3 1,4 2,5
Kotimainen kysyntä 244,5 -3,1 2,2 2,2 2,1 0,9 1,7
Julkinen kysyntä 71,3 1,5 2,6 -1,5 -0,2 1,8 0,4
Hinnan muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2020 2021E 2022E 2023E '16-'20 '21-'25E
Bruttokansantuote 1,6 0,9 1,7 1,5 1,2 1,4
Tuonti -5,4 3,5 1,4 1,0 -0,1 1,8
Vienti -4,4 2,0 1,5 1,4 -0,1 1,5
Investoinnit 0,9 1,7 2,2 1,7 1,9 1,8
Kulutus 0,9 1,5 1,4 1,3 0,8 1,4
1) Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2) Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S21.1/y01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Eräitä keskeisiä ennusteita
2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E
Kuluttajahintainflaatio, % 1,1 1,0 0,3 1,3 1,2 1,2
Ansiotason muutos, % 1,7 2,1 1,8 2,2 2,1 2,1
Työn tuottavuus, % -1,0 0,1 -0,9 1,8 1,4 0,8
Työttömyysaste, % 7,4 6,7 7,8 7,5 7,2 7,0
Työllisyysaste, % 71,7 72,6 71,6 72,3 72,8 73,0
Kansainvälinen kustannuskilpailukyky, % -1,3 1,4 0,7 -3,0 -1,1
Vientikysyntä, % 2,0 -0,5 -5,5 6,0 3,5 2,5
Vaihtotaseen jäämä, % suhteessa bkt:hen -1,9 -0,3 0,5 0,0 0,4 0,3
Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % 1,1 2,5 -2,9 2,0 2,7 2,3
Suomen EDP-jäämä, % bkt:stä -0,9 -1,0 -5,5 -3,8 -2,3 -1,2
Suomen EDP-velka, % bkt:stä 59,6 59,4 67,3 69,4 68,8 69,4
Rakenteellinen jäämä, % bkt:stä -1,3 -1,5 -3,8 -3,2 -2,3
Euribor 3 kk, % -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 0,0
EU27-maiden bkt:n muutos, % 2,0 1,5 -6,4 4,3 3,8 2,9
- Euroalue 1,9 1,3 -6,8 4,7 3,5 2,5
EU27-maiden kuluttajahintojen muutos, %1) 1,8 1,4 0,7 1,7 1,6 1,7
- Euroalue1) 1,7 1,2 0,2 1,7 1,5 1,6
1) Yhdenmukaistettu indeksi
Lähteet: Tilastokeskus.
S21.1/y02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Keskeisiä oletuksia
Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin
2021E 2022E
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2021E 2022E 2023E
Euron hinta
USD 1,21 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
SEK 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,10 10,09 10,09
GBP 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
JPY 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,4 127,5 127,5
Ohjauskorot
EKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FED 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50
Markkinakorot
Euribor 3kk -0,50 -0,35 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,50 -0,30 0,00
Libor 3kk 0,30 0,33 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,37 0,40 0,60
Raaka-ainehinnat
Raakaöljy, Brent, USD/b 60,0 63,0 63,0 63,0 65,0 65,0 65,0 65,0 62,3 65,0 65,0
Muu kuin energia, vuosimuutos, % 42,7 51,2 28,3 15,6 0,5 1,0 1,5 2,0 33,0 1,3 2,0
Lähteet: Macrobond
S21.1/y03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)