Taulukot 20/2


Maailman teollisuustuotanto Suomen alueittaisilla vientiosuuksilla painotettuna, %-muutos
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nopea kasvu -0,5 -7,4 7,5 4,0 3,2 2,7
Perusvaihtoehto -0,5 -7,7 6,9 3,5 2,7 2,2
Hidas kasvu -0,5 -8,6 6,3 2,8 2,0 1,5
S20.2/b01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yksityinen kulutus


Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2019 2020E 2021E 2022E 2019 2020E 2021E 2022E
Palkat 93,1 92,0 94,6 97,5 3,2 -1,2 2,8 3,1
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 18,9 17,4 19,2 20,6 2,0 -8,3 10,4 7,2
Toimintaylijäämä ja sekatulo 18,2 17,9 18,4 18,9 1,0 -1,8 2,9 2,7
Omaisuustulot, netto 9,8 9,3 9,7 10,0 4,9 -5,1 5,1 2,6
Tulonsiirrot kotitalouksille 50,6 54,4 54,3 55,3 2,8 7,5 -0,1 1,8
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 63,8 63,5 65,3 68,1 2,5 -0,5 2,9 4,3
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 126,8 127,4 130,8 134,1 3,0 0,5 2,7 2,5
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S20.2/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2019 2019 2020E 2021E 2022E 2015-19 2020-24E
Kestävät kulutustavarat 9,7 3,2 -4,4 4,6 3,2 3,8 1,8
Puolikestävät tavarat 9,5 2,4 -10,5 5,5 1,4 1,6 -0,3
Lyhytikäiset tavarat 34,0 -0,8 0,9 -0,2 0,2 0,2 0,4
Palvelut 67,2 1,7 -7,8 5,9 2,6 2,0 0,7
Muut 1) 5,7 -4,2 -9,5 5,9 3,0 0,6 2,2
Yksityiset kulutusmenot 123,8 0,9 -5,4 4,0 1,9 1,5 0,7
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) 2,0 -0,2 1,4 1,2 1,6 1,0
Arvon muutos
Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2019 2020E 2021E 2022E 2015-19 2020-24E
Kestävät kulutustavarat 0,4 -5,5 2,9 1,3 1,7 ..
Puolikestävät tavarat 1,3 -10,2 5,4 1,0 0,7 ..
Lyhytikäiset tavarat 0,8 2,2 2,1 2,0 0,7 ..
Palvelut 3,1 -6,2 7,8 4,5 3,5 ..
Säästämisaste (kotitaloudet), % 0,6 6,1 3,7 3,1 -0,2 3,6
Säästämisaste, % 3) 0,4 5,6 3,2 2,6 -0,6 3,1
1) Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
3) Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S20.2/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta, %
Tuloerä 2019 2019 2020E 2021E 2022E 2019 2020E 2021E 2022E
Työtulot 112,0 3,0 -2,4 4,0 3,8 57,4 58,5 57,7 57,8
- Palkat ja palkkiot 93,1 3,2 -1,2 2,8 3,1 47,7 49,2 47,9 47,7
- Työnantajan sos.turvamaksut 18,9 2,0 -8,3 10,4 7,2 9,7 9,3 9,7 10,1
Toimintaylijäämä ja sekatulo 53,0 1,9 -0,8 3,5 2,5 27,1 28,1 27,6 27,3
- Yrityssektori 34,5 2,3 -0,2 3,9 2,4 17,7 18,4 18,1 17,9
- Julkisyhteisöt 0,2 22,8 -3,0 3,5 2,6 0,1 0,1 0,1 0,1
- Kotitaloudet1), 2) 18,2 1,0 -1,8 2,9 2,7 9,3 9,6 9,3 9,2
Omaisuustulot, netto -0,5 -433,1 -201,0 9,0 5,6 -0,3 0,3 0,3 0,3
- Yrityssektori -15,9 12,3 -10,3 4,5 1,3 -8,1 -7,6 -7,6 -7,4
- Julkisyhteisöt 5,6 13,0 -2,6 3,8 -0,5 2,9 2,9 2,9 2,8
- Kotitaloudet1) 9,8 4,9 -5,1 5,1 2,6 5,0 5,0 4,9 4,9
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 30,8 1,5 -14,2 11,3 4,6 15,8 14,2 14,9 15,0
Kansantulo 195,3 2,1 -4,4 5,6 3,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 45,2 4,5 2,0 2,9 3,5
Ensitulo ulkomailta 0,0 -103,9 371,9 -517,9 18,2
Bruttokansantuote markkinahintaan 240,6 3,0 -3,1 4,7 3,6
1) Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S20.2/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Työllisyys


Työvoimatase, 1000 henkilöä
Erä 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E
Väestö 5 462 5 481 5 495 5 508 5 516 5 521 5 528 5 534 5 540
Työikäinen väestö1) 4 096 4 102 4 109 4 114 4 124 4 128 4 127 4 119 4 108
Työvoima 2 679 2 689 2 685 2 707 2 741 2 750 2 730 2 739 2 747
Työlliset 2 447 2 437 2 448 2 474 2 538 2 566 2 508 2 523 2 538
Työttömät 232 252 237 233 202 184 222 216 209
Tehdyt työtunnit (milj.) 4 065 4 056 4 072 4 100 4 196 4 246 4 117 4 158 4 175
Osallistumisaste, % 65,4 65,6 65,3 65,8 66,5 66,6 66,1 66,5 66,9
Työllisyysaste2), % 68,4 68,1 68,7 69,6 71,7 72,6 71,2 71,7 72,1
Työttömyysaste, % 8,7 9,4 8,8 8,6 7,4 6,7 8,1 7,9 7,6
1) 15–74 -vuotiaat.
2) Työllisten osuus työikäisestä (15–64 -vuotiaat) väestöstä.
Lähde: Tilastokeskus.
S20.2/e01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Työlliset toimialoittain1), 1000 henkilöä
Toimiala TOL-02 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E
Alkutuotanto A,B 109 109 101 99 101 105 103 100 97
Koko teollisuus C,D,E 359 352 356 354 361 353 342 339 335
Rakentaminen F 169 169 178 187 198 193 194 191 193
Palvelut yhteensä G-O 1798 1799 1805 1829 1873 1908 1861 1886 1906
josta julkisyhteisöt 673 668 658 674 673 664 683 689 698
Toimiala tuntematon X 12 8 8 5 7 8 8 8 8
Koko kansantalous 2447 2437 2448 2473 2540 2566 2508 2523 2538
1) Toimialaluokitus 2002.
Lähde: Tilastokeskus.
S20.2/e02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Julkinen talous


Julkisyhteisöjen tulot ja menot v. 2018–2022 sekä rahoitusasema ja velka, % BKT:sta
Mrd. e Muutos, %
2018 2019 2020E 2021E 2022E 2019 2020E 2021E 2022E
Omaisuus- ja yrittäjätulot 7,1 7,6 7,7 7,9 7,9 6,9 1,0 3,6 -0,6
Välittömät verot 38,1 39,1 38,9 39,9 41,0 2,8 -0,5 2,6 2,9
- kotitaloudet 32,1 33,0 33,0 33,9 35,0 2,9 -0,2 2,7 3,3
Välilliset verot 33,3 33,7 31,8 33,2 34,0 1,4 -5,6 4,3 2,5
Sosiaalivakuutusmaksut 27,9 28,5 27,4 29,4 31,1 2,3 -4,1 7,5 5,7
- vakuutetut 10,3 10,6 11,0 11,3 11,6 3,4 3,4 2,7 3,1
Muut tulot1) 16,4 16,3 15,8 16,5 16,8 -0,7 -2,8 4,0 1,8
Tulot yhteensä 122,7 125,2 121,6 126,9 130,8 2,0 -2,9 4,4 3,1
Kulutusmenot 53,4 55,4 59,7 59,9 61,2 3,7 7,9 0,3 2,2
Tukipalkkiot 2,7 2,9 5,0 3,4 3,2 4,5 73,2 -31,5 -4,9
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset 43,0 43,8 47,5 47,3 48,2 1,7 8,6 -0,5 1,9
- työeläkkeet 27,8 28,7 30,3 30,6 31,6 3,2 5,4 1,0 3,2
- työttömyysturva 3,6 3,4 4,7 4,4 4,2 -7,3 38,7 -6,8 -3,6
- muut menot 11,6 11,6 12,6 12,3 12,4 0,8 7,8 -1,9 0,6
Korkomenot 2,1 1,9 2,2 2,3 2,3 -7,5 13,7 4,0 1,5
Kiinteät investoinnit 9,9 10,2 10,8 11,0 11,1 3,8 5,5 2,2 0,2
Muut menot2) 13,6 13,8 14,5 15,3 15,9 1,2 5,6 5,0 3,8
Menot yhteensä 124,7 128,0 139,8 139,2 141,9 2,6 9,2 -0,4 1,9
Bruttokansantuote (mh) 233,7 240,6 233,1 244,1 252,8 3,0 -3,1 4,7 3,6
% BKT:sta
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä -0,9 -1,1 -7,8 -5,0 -4,4
- valtio -1,2 -1,3 -5,9 -3,7 -3,2
- paikallishallinto -0,9 -1,2 -1,5 -1,5 -1,7
- sosiaaliturvarahastot 1,2 1,4 -0,5 0,2 0,5
Julkisyhteisöjen perusjäämä 0,0 -0,3 -6,9 -4,1 -3,5
Julkisyhteisöjen EMU-velka 59,6 59,2 70,7 72,6 73,7
Veroaste 42,5 42,1 42,1 42,0 42,0
1) Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot.
2) Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot.
Lähde: Kansantalouden tilinpito.
S20.2/g01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Veroaste, % BKT:sta
2018 2019 2020E 2021E 2022E
Välittömät verot 16,3 16,3 16,7 16,3 16,2
- kotitaloudet 13,7 13,7 14,1 13,9 13,8
- yhteisöt 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4
Välilliset verot 14,2 14,0 13,6 13,6 13,5
Sosiaalivakuutusmaksut 11,9 11,9 11,7 12,1 12,3
- vakuutetut 4,4 4,4 4,7 4,6 4,6
- työnantajat 7,6 7,5 7,0 7,4 7,7
Lähde: Tilastokeskus, Etla.
S20.2/g02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Investoinnit


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2019 Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2015–19 2020–24E
Rakennukset 28,1 58,4 4,9 -0,2 -0,2 -0,9 1,5 4,2 0,7
Talonrakennukset 23,5 49,0 5,8 0,5 -1,3 -0,5 2,2 4,8 0,7
- asuinrakennukset 13,4 27,9 4,5 -2,1 -1,0 -0,2 2,0 4,0 0,9
- muut talonrakennukset 10,1 21,1 7,8 4,1 -1,8 -1,0 2,4 4,8 0,5
Maa- ja vesirakennukset 4,4 9,2 0,1 -4,0 7,0 -2,5 -1,6 2,1 1,2
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 11,2 23,4 -0,8 -1,8 -13,0 3,2 2,6 1,9 -0,4
Muut kiinteät investoinnit 8,7 18,2
- tutkimus- ja tuotekehitys 5,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 48,1 100,0 3,9 -1,0 -3,4 0,7 1,9 2,3 0,6
S20.2/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2019 Määrän muutos, %
Toimiala Mrd. e %-osuus 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2015–19E 2020-24E
Maa- ja metsätalous 1,4 3,7 2,4 4,4 -6,7 1,2 0,7 -1,1 -1,0
Teollisuus 6,1 15,5 -6,3 -2,9 -1,9 6,4 4,3 2,0 2,9
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,3 5,8 -15,3 -16,6 12,2 1,5 3,6 -1,9 4,8
Rakentaminen 1,0 2,6 7,5 -0,9 -1,9 -3,6 2,0 5,2 0,2
Asuntojen omistus 13,8 35,2 4,5 -2,1 -1,0 -0,2 2,0 4,0 0,9
Yksityiset palvelut 14,6 37,2 12,9 2,0 -13,9 -0,6 3,2 6,8 -1,5
Yksityiset Investoinnit 39,4 100,0 3,7 -1,5 -5,4 0,8 2,8 3,7 0,5
Julkiset investoinnit 8,7 18,1 5,0 1,3 5,8 0,4 -2,1 2,3 0,5
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 48,1 3,9 -1,0 -3,4 0,7 1,9 3,4 0,6
Lähde: Tilastokeskus.
S20.2/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kansainväliset suhdanteet


Bruttokansantuotteen määrän muutokset alueittain, %
Bruttokansantuote
Paino1) Keskimäärin
2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2020–24E
Maailma 100,0 3,6 2,9 -4,4 5,4 3,8 2,2
Yhdysvallat 15,5 3,0 2,2 -6,3 4,8 3,0 1,3
EU 16,7 2,0 1,5 -7,0 5,5 2,5 1,2
Euroalue 11,3 1,9 1,3 -7,6 5,5 2,2 0,8
Saksa 3,3 1,3 0,6 -6,0 4,9 2,2 0,8
Ranska 2,3 1,8 1,5 -8,5 5,3 2,1 0,7
Italia 1,9 0,8 0,3 -10,1 6,9 2,7 0,5
Suomi 0,2 1,5 1,1 -4,5 3,2 1,9 0,8
Ruotsi 0,4 2,0 1,2 -4,0 3,5 2,0 1,0
Iso-Britannia 2,3 1,3 1,5 -9,0 6,0 2,8 0,8
Venäjä 3,2 2,5 1,3 -6,0 5,0 1,5 0,9
Aasia 39,3 4,7 4,2 -3,3 6,2 5,4 3,4
Japani 4,4 0,3 0,7 -6,0 5,0 0,8 0,5
Kiina 17,7 6,6 6,1 1,0 8,0 6,0 5,2
Intia 7,2 6,1 4,2 -4,0 7,0 6,0 4,2
Teoll.maat 41,8 2,2 1,7 -6,1 4,7 2,4 1,2
1) Ostovoimapariteettipainot.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM.
S20.2/k01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Euroalueen talouslukuja, %
2018 2019 2020E 2021E 2022E
Yksityinen kulutus 1,4 1,3 -5,0 4,0 2,5
Julkinen kulutus 1,2 1,8 4,0 4,0 2,0
Kiinteät bruttoinv. 3,7 3,3 -8,0 2,0 3,0
Vienti 3,6 2,5 -11,0 7,0 4,0
Tuonti 3,6 4,0 -10,0 6,5 5,0
BKT 1,9 1,3 -7,6 5,5 2,2
Teollisuustuotanto 0,9 -1,4 -9,0 7,0 3,0
Inflaatio, HICP 1,8 1,2 0,5 1,5 1,6
Työttömyysaste 8,2 7,5 8,0 8,2 8,0
Julk. sek. tasapaino, per BKT -0,5 -0,9 -9,0 -5,0 -4,0
Julk. sek. velka, per BKT 87,9 86,4 102,0 102,5 101,0
Lähteet: OECD, NiGEM.
S20.2/k05tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuonti


Tavara- ja palvelutuonti
Arvo1) Määrä1)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
BEC-tavaraluokitus 2019 2019 2018 2019 2020E 2021E 2022E 15-19 20-24E
Teollisuuden tuotantotarvikkeet 23,9 36,3 3,5 -4,3 -8,1 5,0 4,7 3,5 1,2
Poltto- ja voiteluaineet 9,9 15,0 0,7 -0,5 -7,1 1,7 6,6 -0,5 0,9
Investointitavarat & 15,1 23 1,6 1,2 -5,4 2,8 3,8 3,8 1,6
kuljetusvälineet
Kulutustavarat 16,9 25,6 3,0 2,4 -4,3 4,9 2,8 3,3 1,7
-kestokulutustavarat ml. henkilöautot 4,4 6,6 5,7 4,5 -6,3 7,8 5,1 6,1 3,0
-puolikestävät ja kertakulutustavarat 12,5 19 1,3 1,1 -2,9 2,9 1,2 1,6 0,8
Koko tavaratuonti2) 62,3 100 3,9 -0,7 -7,6 5,1 5,9 2,8 1,4
Tavara- ja palvelutuonti2) 95,1 5,5 2,4 -10,3 6,2 6,1 3,9 1,3
1) Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo tullitilaston (c.i.f.) mukaan. Määrän muutokset Etlan laskelma.
2) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S20.2/m01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Hinnat ja kustannukset


Laskelma kansantalouden hinta- ja kustannustasoon vaikuttavista tekijöistä
Muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Tekijä 2019 2020E 2021E 2022E 2015-19 2020-24E
1. Ansiotaso 2,1 1,8 2,3 2,1 1,3 2,1
2. Työpanos 1) 1,2 -3,0 1,0 0,4 0,9 -0,1
3. Työvoimakustannukset 3,0 -2,4 4,0 3,8 2,1 2,4
- palkkasumma 3,2 -1,2 2,8 3,1 2,5 2,3
- työnantajan sova-maksut 2,0 -8,3 10,4 7,2 0,1 3,2
4. Bkt:n määrä 1,1 -4,5 3,2 1,9 1,8 0,8
5. Yksikkötyökustannukset ([3] / [4]) 1,8 2,3 0,8 1,9 0,2 1,6
6. Tuontihinnat 0,4 -4,9 1,5 1,2 0,2 0,2
7. Tuotantokuilu, % bkt:stä 0,7 -4,0 -2,1 -0,5
8. Bkt:n hintaindeksi 1,8 1,5 1,5 1,7 1,2 1,5
9. Yksityisen kulutuksen hinta 1,0 0,7 1,3 1,2 0,7 1,2
10. Reaaliansiotaso ([1] / [9]) 1,1 1,2 1,0 0,9 0,7 1,0
11. Työn tuottavuus ([4] / [2]) -0,1 -1,6 2,2 1,5 1,0 0,9
1) Tehdyt työtunnit.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S20.2/p01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Seuranta


Eräiden keskeisten muuttujien ennustevirheet 1973-2015
Itseisarvojen mediaani Mediaani
Edellisen vuoden Saman vuoden Edellisen vuoden Saman vuoden
kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy
Kokonaistuotanto 1,9 1,5 1,1 0,6 0,9 0,5 -0,1 -0,3
Tuonti 4,9 3,3 2,9 2,3 1,1 0,4 -0,8 -1,7
Kokonaistarjonta 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Vienti 4,4 2,8 2,4 1,7 -0,4 -1,0 -0,6 -1,2
Investoinnit 4,8 3,4 3,1 2,5 2,5 2,2 1,5 0,3
- yksityiset 5,2 3,8 3,9 2,4 2,2 2,2 2,1 0,2
- julkiset 3,7 3,7 4,4 3,7 1,3 0,2 -0,7 -1,2
Kulutus 1,2 1,0 0,9 0,6 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3
- yksityinen 1,6 1,3 1,1 0,8 -0,2 -0,5 -0,5 -0,5
- julkinen 0,9 0,7 0,7 0,7 -0,3 -0,3 -0,2 0,0
Kokonaiskysyntä 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Työttömyysaste 0,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1
Yksityisen kulutuksen hinta/Kuluttajahinnat1) 1,1 0,8 0,5 0,3 -0,3 0,0 -0,1 0,0
1) Yksityisen kulutuksen hinta 1973–2003, Kuluttajahinnat vuodesta 2004 eteenpäin.
Lähde: Tilastokeskus.
S20.2/s01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuotanto


Bruttokansantuote toimialoittain
Arvonlisäys Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2019 2019 2018 2019 2020E 2021E 2022E 15-19 20-24E
Alkutuotanto 5,6 2,7 -2,3 1,2 -0,8 1,6 1,5 1,4 1,0
Teollisuus 42,7 20,5 -2,0 3,7 -6,5 3,2 1,5 2,7 0,5
Rakentaminen 15,5 7,5 2,1 -3,9 -0,2 -0,8 1,3 1,4 0,7
Palvelut 144,3 69,4 2,4 1,2 -2,8 3,3 2,1 1,7 1,2
BKT perushintaan 208,1 100,0 1,3 1,3 -3,4 3,0 1,9 1,9 1,0
Lähde: Tilastokeskus.
S20.2/t01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Teollisuustoimialojen tuotos
Tuotos Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2019 2019 2018 2019 2020E 2021E 2022E 15-19 20-24E
Metalliteollisuus 60,4 42,6 0,9 7,5 -6,1 6,1 2,3 2,5 1,8
-metallien jalostus 9,2 6,5 3,4 -4,2 -6,0 3,0 2,9 0,1 1,0
-metallituotteet 8,1 5,7 1,4 -0,5 -3,0 0,0 2,2 2,0 0,8
-koneet ja laitteet 20,5 14,5 4,1 4,6 -3,0 4,0 1,2 2,7 1,9
-kulkuneuvot 4,5 3,2 4,6 7,8 -10,6 16,3 -0,9 7,2 1,5
-elektroniikka- ja sähköteollisuus 18,1 12,8 -5,7 23,6 -9,9 10,6 4,1 2,9 2,7
Metsäteollisuus 21,6 15,3 -1,0 -1,2 -7,7 3,4 1,1 1,1 -0,2
-puutavarateollisuus 6,6 4,7 -0,5 -0,8 -7,0 -1,1 1,1 2,1 -1,0
-paperiteollisuus 15,0 10,6 -1,3 -1,3 -8,0 5,5 1,1 0,7 0,1
Graafinen teollisuus 1 0,7 -3,3 -3,4 -15,0 -2,0 2,1 -2,5 -2,6
Kemianteollisuus 24,9 17,5 3,4 7,0 -3,2 -0,5 5,2 3,7 1,0
Elintarviketeollisuus 11,6 8,2 -0,1 0,6 -1,6 0,8 1,8 0,5 0,6
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 1,0 0,7 -5,6 2,4 -7,9 3,8 -0,3 -0,8 -0,5
Rakennusaineteollisuus 3,3 2,3 0,2 -2,5 -0,4 -1,5 2,6 0,6 0,7
Muu valmistus 1,9 1,4 3,7 3,1 -4,0 2,0 3,3 2,5 1,3
Tehdasteollisuus yhteensä 125,8 88,7 0,8 4,7 -5,3 3,4 2,6 2,2 1,1
Tehdasteollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteoll. 107,7 75,9 1,8 2,1 -4,5 2,3 2,4 2,0 0,9
Mineraalien kaivu 2,3 1,6 4,9 -11,2 -0,4 1,4 0,4 4,9 0,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 13,8 9,7 2,8 -1,0 -0,5 1,3 1,3 0,2 1,0
Koko teollisuus 141,9 100 1,1 3,8 -4,8 3,2 2,5 2,0 1,1
Lähde: Tilastokeskus.
S20.2/t02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2018 2018 2018 2019 2020E 2021E 2022E 15-19 20-24E
Kauppa 31,2 14,1 1,3 0,6 -2,6 2,7 1,7 1,3 0,9
- moottoriajoneuvojen kauppa 5,5 2,5 2,7 0,9 -5,4 3,4 2,0 2,9 0,8
- tukkukauppa 14,0 6,3 0,3 -1,0 -3,6 2,4 1,5 0,4 0,4
- vähittäiskauppa 11,8 5,3 2,0 2,3 -0,1 2,7 1,8 1,7 1,6
Kuljetus ja varastointi 23,3 10,5 1,5 2,3 -16,4 9,0 4,3 1,3 0,2
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,2 3,2 2,3 3,3 -27,9 13,2 8,9 3,0 -1,2
Informaatio ja viestintä 23,0 10,4 5,8 2,6 1,3 3,3 2,8 4,3 2,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 11,2 5,1 1,9 1,0 3,5 1,5 0,7 2,2 1,4
Kiinteistöalan toiminta 29,0 13,1 2,8 1,5 0,2 2,4 2,1 2,1 1,6
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 16,8 7,6 5,5 2,5 -0,8 4,0 3,0 3,2 2,3
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 11,3 5,1 5,9 4,6 -7,1 5,1 3,2 4,5 1,0
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 1) 10,7 4,9 -0,1 1,7 -20,3 10,0 3,8 1,9 -1,2
Yksityiset palvelut 163,6 73,9 2,9 2,0 -5,5 4,5 2,8 2,4 1,2
Julkiset palvelut 2) 57,8 26,1 1,2 1,5 1,4 1,1 0,5 1,4 1,0
Palvelutoimialat yhteensä 221,4 100,0 2,5 1,9 -3,7 3,6 2,2 2,2 1,1
1) Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
2) Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S20.2/t03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
2019 Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Mrd. e %-osuus 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2015–19 2020–24E
Rakentaminen 32,3 100,0 3,8 0,6 -0,2 -0,8 1,3 3,9 0,7
- talonrakentaminen 23,9 74,0 5,0 1,0 -1,1 -0,5 2,1 4,1 0,7
- maa- ja vesirak. 8,4 26,0 0,1 0,2 -0,9 -0,2 -1,0 3,4 1,2
Lähde: Tilastokeskus, Etla.
S20.2/t04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Ulkomaankauppa ja maksutase


Vaihtotase, mrd. euroa
2018 2019 2020E 2021E 2022E
Tavaroiden vienti (fob) 1) 62,9 64,8 56,8 60,6 63,8
Tavaroiden tuonti (fob) 1) 62,7 62,3 53,4 56,9 60,8
Kauppataseen ylijäämä 0,2 2,5 3,4 3,7 3,0
Palveluvienti 27,1 31,7 25,6 28,1 30,6
Palvelutuonti 29,8 32,9 27,8 30,6 33,1
Palvelutaseen ylijäämä -2,7 -1,2 -2,2 -2,5 -2,5
Tuotannontekijäkorvausten ja
tulonsiirtojen taseen ylijäämä -1,5 -2,5 -2,7 -2,0 -2,1
Vaihtotaseen jäämä -4,1 -1,1 -1,4 -0,8 -1,6
Vaihtotaseen jäämä/BKT, % -1,7 -0,5 -0,6 -0,3 -0,6
Vaihtotaseen jäämä/viennin arvo, % -4,5 -1,2 -1,7 -0,9 -1,7
1) Ml. Tavarakaupan järjestelyerät.
Lähde: Tilastokeskus.
S20.2/u01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Vienti


Tavara- ja palveluvienti
Arvo1) Määrä2)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2019 2019 2018 2019 2020E 2021E 2022E 15-19 20-24E
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,7 1,1 -5,8 -2,9 -8,2 9,8 1,6 0,1 1,7
Kaivannaistoiminta 0,6 1,0 17,6 0,7 -16,4 7,4 0,0 21,6 -1,3
Elintarviketeollisuus 1,4 2,2 -5,5 11,4 -4,2 1,5 1,0 0,3 0,0
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 0,7 1,1 1,5 0,0 -7,7 7,3 0,8 0 0,4
Puutavarateollisuus 2,7 4,1 -5,2 -4,5 -8,6 2,5 1,6 1,1 -0,2
Paperiteollisuus 9,7 14,9 4,3 -4,4 -10,7 7,8 0,8 0,4 -0,2
Öljynjalostus 5,2 8,1 -3,9 6,8 -4,7 -10,0 16,0 1,7 0,9
Kemikaalit ml. lääkeaineet 5,7 8,8 -4,7 1,3 2,4 0,0 1,6 -1,9 1,4
Kumi- ja muovituotteet 1,5 2,3 2,6 -1,6 -5,9 4,5 1,7 1,3 1,1
Metallien jalostus 8,5 13,1 5,6 2,4 -9,8 4,6 3,1 2,5 1,0
Metallituotteet 1,4 2,1 2,3 0,2 -1,8 0,5 0,8 -3,1 0,9
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 7,5 11,5 2,6 -0,6 -8,7 9,5 3,9 1,5 2,6
Koneet ja laitteet 8,6 13,3 4,3 4,5 -5,6 7,5 2,5 2,6 2,6
Kulkuneuvot 6,5 10 -2,1 20,5 -42,3 58,7 6,7 14,0 1,1
Muu teollisuus 4,2 6,4
Tavaravienti yht.3) 64,8 100,0 0,8 3,9 -8,3 4,3 4,3 2,4 1,2
Tavaravienti pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus1) 57,3 88,5 2,3 1,1
Tavara- ja palveluvienti 3) 96,5 1,7 7,5 -11,9 5,5 5,2 4,4 1,1
1) Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.
2) Määrän muutokset, ETLAn laskelma.
3) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S20.2/x01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Tavaravienti alueittain tammi-kesäkuussa 2020
Arvo, Osuus, Muutos,
milj. eur % %
Suomen koko tavaravienti 27 345 100,0 -17
EU27 15 124 55,3 -18
Saksa 3 579 13,1 -31
Ruotsi 3 005 11,0 -12
Alankomaat 1 926 7,0 -10
Ranska 887 3,2 -13
Belgia 841 3,1 -25
Viro 837 3,1 -4
EU15 13 351 48,8 -20
Euroalue 10 369 37,9 -20
Vienti EU:n ulkopuolelle 12 221 44,7 -17
Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) 3 485 12,7 -16
Kiina 1 457 5,3 -17
Japani 587 2,1 -26
Etelä-Korea 376 1,4 -8
Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) 3 038 11,1 6
Venäjä 1 401 5,1 -20
Iso-Britannia 1 012 3,7 -27
Pohjois-Amerikka 2 182 8,0 -21
USA 1 901 7,0 -24
EFTA-maat 1 286 4,7 1
Norja 806 2,9 -12
Afrikka 627 2,3 -14
Etelä-Amerikka 607 2,2 22
Brasilia 238 0,9 32
Lähi- ja Keski-itä 440 1,6 -4
Lähde: Tulli.
S20.2/x02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Talouspolitiikka


Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2) Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2019 2019 2020E 2021E 2022E '15-'19 '20-'24E
Bruttokansantuote markkinahintaan 240,6 1,1 -4,5 3,2 1,9 1,8 0,8
Tuonti 95,1 2,4 -10,3 6,2 6,1 3,9 1,3
- tavarat 62,3 -0,7 -7,6 5,1 5,9 2,8 1,4
- palvelut 32,9 9,0 -15,5 8,7 6,5 6,3 1,3
Kokonaistarjonta 335,7 1,5 -6,3 4,1 3,1 2,5 1,0
Vienti 96,5 7,5 -11,9 5,5 5,2 4,4 1,1
- tavarat 64,8 3,9 -8,3 4,3 4,3 2,4 1,2
- palvelut 31,7 15,8 -18,9 8,6 7,3 9,2 1,0
Investoinnit 57,5 -1,0 -3,5 0,7 1,9 3,4 0,6
- yksityiset 47,2 -1,5 -5,6 0,8 2,9 3,7 0,4
- julkiset 10,2 1,3 5,8 0,4 -2,1 2,0 1,4
Kulutus 181,4 1,0 -2,0 2,2 1,3 1,4 0,8
- yksityinen 126,1 0,9 -5,4 4,0 1,9 1,5 0,7
- julkinen 55,4 1,2 5,9 -1,6 -0,1 1,0 1,0
Varastojen muutos 1) 0,3 -1,4 -1,5 1,6 0,9 -0,1 0,2
Kokonaiskysyntä 335,7 1,5 -6,3 4,1 3,1 2,5 1,0
Kotimainen kysyntä 239,2 -0,9 -3,8 3,5 2,3 1,7 0,9
Julkinen kysyntä 65,6 1,3 5,9 -1,3 -0,4 1,2 1,1
Hinnan muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2019 2020E 2021E 2022E '15-'19 '20-'24E
Bruttokansantuote 1,8 1,5 1,5 1,7 1,2 1,5
Tuonti 0,4 -4,9 1,5 1,2 0,1 0,2
Vienti -0,3 -3,1 2,0 1,2 0,6 0,5
Investoinnit 3,0 -0,6 1,6 2,2 1,8 1,3
Kulutus 1,4 1,1 1,5 1,6 0,7 1,4
1) Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2) Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S20.2/y01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Eräitä keskeisiä ennusteita
2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E
Kuluttajahintaindeksin muutos, % 0,8 1,1 1,0 0,5 1,3 1,2
Ansiotason muutos, % 0,2 1,7 2,1 1,8 2,3 2,1
Työn tuottavuus, % 2,6 -0,8 -0,1 -1,6 2,2 1,5
Työttömyysaste, % 8,6 7,4 6,7 8,1 7,9 7,6
Vaihtotaseen jäämä, % suhteessa bkt:hen -0,8 -1,7 -0,5 -0,6 -0,3 -0,6
Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % 4,7 1,1 3,8 -4,8 3,2 2,5
Suomen EDP-jäämä, % bkt:sta -0,7 -0,9 -1,1 -7,8 -5,0 -4,4
Suomen EDP-velka, % bkt:sta 60,8 59,6 59,8 70,7 72,6 73,7
Euribor 3 kk, % -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3
EU27-maiden bkt:n muutos, % 2,6 2,0 1,5 -7,0 5,5 2,5
- Euroalue 2,6 1,9 1,3 -7,6 5,5 2,2
EU27-maiden kuluttajahintojen muutos, %1) 1,7 1,9 1,3 0,5 1,6 1,7
- Euroalue1) 1,5 1,8 1,2 0,5 1,5 1,6
1) Yhdenmukaistettu indeksi
Lähteet: Tilastokeskus.
S20.2/y02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Keskeisiä oletuksia
Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin
2020E 2021E
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2020E 2021E 2022E
Euron hinta
USD 1,10 1,13 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,14 1,18 1,18
JPY 119,0 121,2 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 120,9 122,5 122,5
GPB 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,90 0,90
SEK 10,86 10,49 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,51 10,36 10,36
Ohjauskorot
EKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FED 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,63 0,25 0,25
Markkinakorot
Libor 3kk 1,10 0,31 0,25 0,25 0,30 0,33 0,43 0,43 0,57 0,37 0,43
Euribor 3kk -0,42 -0,38 -0,45 -0,45 -0,40 -0,35 -0,30 -0,30 -0,40 -0,34 -0,30
Raaka-ainehinnat
Raakaöljy, Brent, USD/b 34,1 40,7 47,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 44,0 50,0 50,0
Muu kuin energia, vuosimuutos, % -0,9 -7,4 1,8 3,0 3,7 10,1 0,9 1,4 -0,9 3,9 1,9
Lähteet: Macrobond
S20.2/y03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)