Taulukot 19/2


Maailman teollisuustuotanto Suomen alueittaisilla vientiosuuksilla painotettuna, %-muutos
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nopea kasvu 2,1 0,2 1,2 2,1 2,5 2,5
Perusvaihtoehto 2,1 -0,2 0,8 1,7 2,1 2,1
Hidas kasvu 2,1 -1,0 0,0 0,9 1,3 1,3
S19.2/b01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yksityinen kulutus


Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2018 2019E 2020E 2021E 2018 2019E 2020E 2021E
Palkat 90,0 93,1 95,8 98,5 4,1 3,5 2,9 2,7
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 18,7 18,6 19,1 19,6 0,1 -0,9 2,5 2,7
Toimintaylijäämä ja sekatulo 18,5 18,9 19,3 19,9 3,9 2,2 2,4 3,0
Omaisuustulot, netto 9,2 9,0 9,1 9,2 -1,1 -2,4 0,5 1,8
Tulonsiirrot kotitalouksille 49,8 50,3 51,8 53,0 0,8 1,1 2,9 2,4
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 62,2 63,9 66,2 68,0 1,3 2,7 3,7 2,7
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 124,1 126,1 128,8 132,2 3,1 1,6 2,2 2,6
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.2/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2018 2018 2019E 2020E 2021E 2014-18 2019-23E
Kestävät kulutustavarat 10,0 5,4 0,4 2,2 3,0 3,7 2,4
Puolikestävät tavarat 9,6 3,2 2,0 1,4 1,4 1,6 1,6
Lyhytikäiset tavarat 31,8 -0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2
Palvelut 67,6 3,2 0,3 1,6 1,4 1,8 1,2
Muut 1) 5,8 -3,1 -3,5 -1,9 -1,4 3,4 -1,5
Yksityiset kulutusmenot 124,8 2,0 0,7 1,1 1,2 1,5 1,0
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) 2,0 0,6 1,1 1,2 1,1 1,1
Arvon muutos
Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2018 2019E 2020E 2021E 2014-18 2019-23E
Kestävät kulutustavarat 2,8 -0,9 0,9 1,7 1,9 ..
Puolikestävät tavarat 1,8 1,1 1,1 1,2 0,8 ..
Lyhytikäiset tavarat 2,6 2,2 1,9 1,9 0,3 ..
Palvelut 4,5 2,1 3,6 3,5 3,6 ..
Säästämisaste (kotitaloudet), % -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,3
Säästämisaste, % 3) -0,8 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
1) Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
3) Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.2/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta, %
Tuloerä 2018 2018 2019E 2020E 2021E 2018 2019E 2020E 2021E
Työtulot 108,7 3,4 2,8 2,8 2,7 57,2 57,4 57,3 57,0
- Palkat ja palkkiot 90,0 4,1 3,5 2,9 2,7 47,3 47,9 47,8 47,6
- Työnantajan sos.turvamaksut 18,7 0,1 -0,9 2,5 2,7 9,9 9,5 9,5 9,5
Toimintaylijäämä ja sekatulo 51,5 4,2 2,9 1,9 3,5 27,1 27,3 27,0 27,0
- Yrityssektori 32,7 4,6 3,3 1,6 3,7 17,2 17,4 17,1 17,2
- Julkisyhteisöt 0,3 -7,5 4,0 4,0 4,0 0,2 0,2 0,2 0,2
- Kotitaloudet1), 2) 18,5 3,9 2,2 2,4 3,0 9,7 9,7 9,6 9,6
Omaisuustulot, netto -0,5 -8,9 -12,5 28,6 99,8 -0,2 -0,2 -0,3 -0,5
- Yrityssektori -14,7 4,8 -0,5 2,2 5,3 -7,7 -7,5 -7,5 -7,6
- Julkisyhteisöt 5,0 19,9 4,1 2,9 2,0 2,6 2,7 2,7 2,6
- Kotitaloudet1) 9,2 -1,1 -2,4 0,5 1,8 4,9 4,6 4,5 4,5
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 30,3 5,1 1,8 2,7 2,5 16,0 15,9 15,8 15,7
Kansantulo 190,1 3,9 2,3 3,0 3,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 42,1 2,7 2,5 2,5 2,6
Ensitulo ulkomailta 0,2 94,3 -218,9 -416,4 118,7
Bruttokansantuote markkinahintaan 232,1 3,7 2,5 2,6 2,9
1) Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.2/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Työllisyys


Työvoimatase, 1000 henkilöä
Erä 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E
Väestö 5 462 5 481 5 501 5 508 5 518 5 528 5 538 5 548
Työikäinen väestö1) 4 096 4 102 4 109 4 115 4 124 4 130 4 131 4 122
Työvoima 2 679 2 689 2 685 2 707 2 741 2 742 2 740 2 738
Työlliset 2 447 2 437 2 448 2 474 2 539 2 562 2 568 2 571
Työttömät 232 252 237 233 203 179 173 167
Tehdyt työtunnit (milj.) 4 103 4 100 4 112 4 137 4 236 4 273 4 277 4 278
Osallistumisaste, % 65,4 65,6 65,3 65,8 66,5 66,4 66,3 66,4
Työllisyysaste2), % 68,4 68,1 68,7 69,6 71,7 72,4 72,7 72,8
Työttömyysaste, % 8,7 9,4 8,8 8,6 7,4 6,5 6,3 6,1
1) 15–74 -vuotiaat.
2) Työllisten osuus työikäisestä (15–64 -vuotiaat) väestöstä.
Lähde: Tilastokeskus.
S19.2/e01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Työlliset toimialoittain1), 1000 henkilöä
Toimiala TOL-02 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E
Alkutuotanto A,B 109 109 101 99 101 103 104 104
Koko teollisuus C,D,E 359 352 356 354 361 361 357 355
Rakentaminen F 169 169 178 187 198 201 198 193
Kauppa- ja majoitustoiminta G,H 376 371 376 367 378 385 383 381
Liikenne I 140 137 141 140 143 144 145 145
Informaatio ja viestintä I-J 100 106 101 106 115 121 123 124
Rahoitus- ja liike-elämää palveleva toiminta J,K 343 350 346 364 368 376 376 379
Julkiset ja muut yht.palv. L-O 839 834 841 853 870 865 876 882
josta julkisyhteisöt 673 668 658 674 673 659 667 673
Palvelut yhteensä 1798 1799 1805 1829 1873 1891 1902 1911
Toimiala tuntematon X 12 8 8 5 7 7 7 7
Koko kansantalous 2 447 2 437 2 448 2 474 2 540 2 562 2 568 2 571
1) Toimialaluokitus 2002.
Lähde: Tilastokeskus.
S19.2/e02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Julkinen talous


Julkisyhteisöjen tulot ja menot v. 2017–2021 sekä rahoitusasema ja velka, % BKT:sta
Mrd. e Muutos, %
2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2018E 2019E 2020E 2021E
Omaisuus- ja yrittäjätulot 6,4 7,1 7,2 7,4 7,6 10,9 1,4 2,8 2,7
Välittömät verot 38,1 38,1 39,9 41,5 42,8 0,0 4,7 4,0 3,1
- kotitaloudet 30,2 30,5 32,0 33,2 34,2 1,0 4,9 3,8 3,0
Välilliset verot 31,6 33,1 33,8 34,8 35,9 4,7 2,1 3,0 3,2
Sosiaalivakuutusmaksut 27,3 27,9 28,1 29,3 30,1 2,2 0,7 4,3 2,7
- vakuutetut 9,4 10,0 10,4 11,1 11,4 6,4 4,0 6,7 2,7
Muut tulot1) 16,1 16,4 16,8 17,2 17,7 1,9 2,4 2,4 2,9
Tulot yhteensä 119,5 122,6 125,8 130,2 134,1 2,6 2,6 3,5 3,0
Kulutusmenot 51,4 53,2 55,3 58,0 60,0 3,4 3,9 4,9 3,4
Tukipalkkiot 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 1,9 1,1 0,7 1,1
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset 43,0 43,5 44,2 45,7 46,9 1,2 1,6 3,4 2,6
- työeläkkeet 27,0 27,9 28,8 29,9 31,0 3,3 3,6 3,7 3,7
- työttömyysturva 4,2 3,6 3,3 3,2 3,1 -13,2 -10,2 -1,5 -3,1
- muut menot 11,9 12,0 12,1 12,6 12,8 0,7 1,0 3,7 1,8
Korkomenot 2,3 2,1 2,0 2,0 2,1 -8,3 -2,9 -1,5 5,0
Kiinteät investoinnit 9,2 9,9 10,2 10,7 11,1 7,3 3,4 5,1 3,7
Muut menot2) 12,7 13,1 13,4 14,3 14,7 2,8 2,4 7,0 2,8
Menot yhteensä 121,3 124,5 127,9 133,5 137,6 2,6 2,7 4,4 3,1
Bruttokansantuote (mh) 223,9 232,1 237,9 244,0 251,0 3,7 2,5 2,6 2,9
% BKT:sta
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä -0,8 -0,8 -0,9 -1,4 -1,4
- valtio -1,8 -1,2 -1,1 -1,7 -1,7
- paikallishallinto -0,2 -0,9 -0,9 -0,6 -0,6
- sosiaaliturvarahastot 1,2 1,3 1,1 0,9 0,9
Julkisyhteisöjen perusjäämä 0,2 0,1 0,0 -0,5 -0,5
- rakenteellinen rahoitusjäämä -0,9 -1,0 -1,2 -1,5
Julkisyhteisöjen EMU-velka 61,3 59,5 60,0 60,4 60,3
Valtion velka 47,2 45,3 45,2 45,7 46,1
Veroaste 43,3 42,7 42,8 43,2 43,3
1) Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot.
2) Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot.
Lähde: Kansantalouden tilinpito.
S19.2/g01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Veroaste, % BKT:sta
2017 2018* 2019E 2020E 2021E
Välittömät verot 17,0 16,4 16,8 17,0 17,0
- kotitaloudet 13,5 13,1 13,4 13,6 13,6
- yhteisöt 3,5 3,3 3,3 3,4 3,4
Välilliset verot 14,1 14,3 14,2 14,2 14,2
Sosiaalivakuutusmaksut 12,2 12,0 11,8 12,0 12,0
- vakuutetut 4,2 4,3 4,4 4,6 4,5
- työnantajat 8,0 7,7 7,5 7,4 7,4
Veroaste 43,3 42,7 42,8 43,3 43,3
Ansiotulojen veroaste1) 28,3 28,0 28,3 28,7 28,7
1)Kotitalouksien maksamat kaikki välittömät verot ja sosiaalivakuutusmaksut suhteessa ansiotuloihin (ansiotulot=palkkasumma+eläketulo+sairausvakuutus- ja työttömyyspäivärahat).
Lähde: Tilastokeskus.
S19.2/g02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Investoinnit


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2018 Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2016 2017 2018* 2019E 2020E 2021E 2014–18* 2019–23E
Rakennukset 31,0 59,0 10,1 5,2 4,3 1,1 0,3 1,0 3,5 1,2
Talonrakennukset 26,3 50,1 10,1 6,4 5,8 1,1 0,2 1,0 3,8 1,2
- asuinrakennukset 15,8 30,1 10,7 6,0 6,3 0,3 0,4 1,3 3,7 1,2
- muut talonrakennukset 10,5 20,1 9,4 7,0 5,2 2,3 -0,1 0,4 4,0 1,1
Maa- ja vesirakennukset 4,6 8,8 9,9 0,0 -3,1 1,3 1,1 1,1 1,9 1,3
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 12,1 23,0 13,6 8,1 0,5 2,6 0,5 0,4 4,7 1,5
Muut kiinteät investoinnit 9,5 18,0 -0,9 1,1 2,5 0,5 2,9 2,7 -0,6 2,1
- tutkimus- ja tuotekehitys 6,1 -3,0 -2,8 5,1 2,5 1,9 2,1 -2,5 2,2
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 52,6 100,0 8,6 5,2 3,1 1,4 0,8 1,1 2,9 1,5
S19.2/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2018 Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2016 2017 2018* 2019E 2020E 2021E 2014–18E 2019–23E
Maa- ja metsätalous 1,5 3,5 -3,2 5,7 -4,2 -1,0 5,0 3,0 -1,9 1,2
Teollisuus 7,3 17,2 -3,5 13,8 -6,7 6,0 -2,0 -1,0 1,0 1,3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,6 6,0 26,2 -0,6 0,0 5,0 2,0 4,0 6,9 3,6
Rakentaminen 1,1 2,6 14,5 12,1 1,5 -5,0 0,0 2,5 5,7 0,3
Asuntojen omistus 15,8 37,0 10,6 5,8 6,3 0,3 0,4 1,3 3,7 1,2
Yksityiset palvelut 14,4 33,7 12,3 2,3 4,7 0,0 1,0 0,0 3,4 0,8
Yksityiset Investoinnit 42,7 100,0 8,7 5,7 2,3 1,5 0,3 0,8 3,0 1,3
Julkiset investoinnit 9,9 18,7 8,0 2,7 6,2 1,1 2,7 2,4 2,4 2,2
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 52,6 8,6 5,2 3,1 1,4 0,8 1,1 2,9 1,5
Lähde: Tilastokeskus.
*Etlan ennuste vuodelle 2018
S19.2/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kansainväliset suhdanteet


Bruttokansantuotteen määrän muutokset alueittain, %
Bruttokansantuote
Paino1) Keskimäärin
2017 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2019–23E
Maailma 100,0 3,8 3,6 3,0 2,9 3,1 3,1
Yhdysvallat 15,5 2,4 2,9 2,2 1,6 1,3 1,9
EU 16,7 2,5 2,0 1,0 0,9 1,3 1,2
Euroalue 11,3 2,4 1,9 1,0 0,9 1,3 1,1
Saksa 3,3 2,2 1,4 0,4 0,7 1,3 0,9
Ranska 2,3 2,3 1,7 1,1 1,4 1,4 1,3
Italia 1,9 1,7 0,9 0,0 0,1 0,3 0,2
Suomi 0,2 3,0 1,7 1,1 0,9 1,1 1,1
Ruotsi 0,4 2,1 2,4 1,3 1,3 1,5 1,5
Iso-Britannia 2,3 1,8 1,4 0,8 0,5 1,2 1,1
Venäjä 3,2 1,6 2,3 1,3 1,6 1,5 1,5
Aasia 39,3 5,2 4,9 4,6 4,8 5,0 4,9
Japani 4,4 1,9 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7
Kiina 17,7 6,9 6,6 6,1 6,0 5,8 5,8
Intia 7,2 6,7 6,8 6,3 7,5 7,3 6,9
Teoll.maat 41,8 2,4 2,3 1,5 1,3 1,3 1,5
1) Ostovoimapariteettipainot.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM.
S19.2/k01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Inflaatio alueittain, %
Kuluttajahinnat2)
Paino1) Keskimäärin
2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2019–23E
Maailma 100,0 .. .. .. .. .. ..
Yhdysvallat 15,5 2,1 2,4 2,0 1,9 1,8 1,9
EU 16,7 1,7 1,9 1,3 1,3 1,6 1,6
Euroalue 11,3 1,5 1,8 1,2 1,2 1,5 1,5
Saksa 3,3 1,5 1,7 1,2 1,2 1,5 1,5
Ranska 2,3 1,0 1,9 1,4 1,6 1,6 1,6
Italia 1,9 1,2 1,1 1,0 1,1 1,4 1,3
Suomi 0,2 0,8 1,1 1,0 1,1 1,4 1,3
Ruotsi 0,4 1,8 2,0 1,6 1,8 1,8 1,8
Iso-Britannia 2,3 2,6 2,3 1,8 2,0 1,9 1,9
Venäjä 3,2 3,7 2,9 3,9 4,0 4,0 4,0
Japani 4,4 0,5 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1
Kiina 17,7 1,6 2,1 2,5 2,5 2,5 2,4
Intia 7,2 2,5 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0
Teoll.maat 41,8 2,2 2,6 1,6 1,7 1,8 1,7
1) Ostovoimapariteettipainot.
2) Kansalliset indeksit.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM.
S19.2/k02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityinen kulutus alueittain, määrän muutos, %
2017 2018 2019E 2020E 2021E 2019–23E
OECD 2,5 2,3 1,7 1,7 1,9 1,8
Yhdysvallat 2,6 3,0 2,6 2,0 1,8 2,0
EU28 2,0 1,6 1,1 1,8 1,8 1,8
Euroalue 1,6 1,3 1,0 1,1 1,1 1,1
Saksa 1,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Ranska 1,4 0,9 1,1 0,8 0,8 0,9
Italia 1,6 0,6 0,2 0,2 0,5 0,4
Suomi 1,2 2,0 0,7 1,1 1,2 1,1
Ruotsi 2,2 1,2 0,6 1,0 1,0 1,0
Iso-Britannia 2,1 1,7 1,3 0,6 0,6 0,7
Japani 1,1 1,0 1,1 0,5 0,5 0,6
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot, NiGEM.
S19.2/k03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteät investoinnit alueittain, määrän muutos, %
2017 2018 2019E 2020E 2021E 2019–23E
OECD 3,9 3,5 2,8 1,7 2,0 2,1
Yhdysvallat 3,7 4,1 2,0 1,0 1,6 1,8
EU28 3,1 3,3 2,3 1,8 1,8 1,9
Euroalue 2,6 3,0 2,7 1,8 1,8 1,9
Saksa 2,9 2,6 2,7 2,0 2,0 2,3
Ranska 4,7 2,8 2,1 2,2 2,3 2,2
Italia 4,3 3,4 0,0 -2,4 -1,0 -0,5
Suomi 5,2 3,1 1,4 0,8 1,1 1,5
Ruotsi 6,0 4,0 0,8 2,0 3,1 2,5
Iso-Britannia 3,5 0,2 0,5 1,0 2,0 1,5
Japani 3,0 2,8 1,5 0,6 0,6 0,8
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot, NiGEM.
S19.2/k04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Euroalueen talouslukuja, %
2017 2018 2019E 2020E 2021E
Yksityinen kulutus 1,6 1,3 1,0 1,1 1,1
Julkinen kulutus 1,1 1,0 1,2 1,5 1,2
Kiinteät bruttoinv. 2,6 3,0 2,7 1,8 1,8
Kotimainen kok.kys. 1,7 1,7 1,5 1,6 1,4
Vienti 5,2 3,0 2,3 2,5 3,0
Tuonti 3,9 2,9 2,5 2,6 3,0
BKT 2,4 1,9 1,0 0,9 1,3
Teollisuustuotanto 2,9 0,9 -0,4 0,5 1,6
Inflaatio, HICP 1,5 1,8 1,2 1,2 1,5
Työttömyysaste 9,1 8,2 7,5 7,5 7,6
Julk. sek. tasapaino, per BKT -1,0 -0,5 -0,9 -1,0 -1,1
Julk. sek. velka, per BKT 89,1 87,1 86,0 85,0 85,1
Lähteet: Euroopan komissio, kansalliset tilastot, NiGEM.
S19.2/k05tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuonti


Tavara- ja palvelutuonti
Arvo1) Määrä1)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
BEC-tavaraluokitus 2018 2018 2017 2018 2019E 2020E 2021E 14-18 19-23E
Teollisuuden tuotantotarvikkeet 24,8 37,4 19,7 3,5 -3,3 1,1 2,0 5,4 0,7
Poltto- ja voiteluaineet 10,3 15,5 -0,4 0,7 -0,2 0,8 1,1 -0,9 0,8
Investointitavarat & 14,9 22,4 5,8 1,6 3,7 1,8 1,8 3,4 2,3
kuljetusvälineet
Kulutustavarat 16,5 24,8 1,1 2,5 0,4 1,0 1,4 2,6 1,1
-kestokulutustavarat ml. henkilöautot 4,2 6,3 4,9 5,7 0,6 1,9 1,9 5,6 1,7
-puolikestävät ja kertakulutustavarat 12,3 18,5 -0,2 1,3 0,4 0,6 1,2 1,6 0,9
Koko tavaratuonti2) 62,2 100 5,2 2,9 -0,4 2,3 2,6 2,8 1,6
Tavara- ja palvelutuonti2) 92,4 4,0 4,1 1,1 2,2 2,7 3,0 2,1
1) Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo tullitilaston (c.i.f.) mukaan. Määrän muutokset Etlan laskelma.
2) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S19.2/m01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Hinnat ja kustannukset


Laskelma kansantalouden hinta- ja kustannustasoon vaikuttavista tekijöistä
Muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Tekijä 2018 2019E 2020E 2021E 2014-18 2019-23E
1. Ansiotaso 1,7 2,5 2,7 2,6 1,1 2,6
2. Työpanos 1) 2,4 0,8 0,1 0,0 0,5 0,2
3. Työvoimakustannukset 3,4 2,8 2,8 2,7 1,4 2,7
- palkkasumma 4,1 3,5 2,9 2,7 1,9 2,9
- työnantajan sova-maksut 0,1 -0,9 2,5 2,7 -0,4 1,9
4. Bkt:n määrä 1,7 1,1 0,9 1,1 1,5 1,1
5. Yksikkötyökustannukset ([3] / [4]) 1,7 1,6 2,0 1,7 0,0 1,6
6. Tuontihinnat 3,3 0,3 0,1 0,6 -0,2 0,6
7. Tuotantokuilu, % bkt:stä 0,4 0,5 0,2 .. -1,6 ..
8. Bkt:n hintaindeksi 2,0 1,4 1,7 1,8 1,2 1,6
9. Yksityisen kulutuksen hinta 1,0 1,0 1,1 1,4 0,8 1,2
10. Reaaliansiotaso ([1] / [9]) 0,6 1,5 1,6 1,2 0,5 1,3
11. Työn tuottavuus ([4] / [2]) -0,7 0,3 0,8 1,0 1,0 0,9
1) Tehdyt työtunnit.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.2/p01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Seuranta


Eräiden keskeisten muuttujien ennustevirheet 1973-2015
Itseisarvojen mediaani Mediaani
Edellisen vuoden Saman vuoden Edellisen vuoden Saman vuoden
kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy
Kokonaistuotanto 1,9 1,5 1,1 0,6 0,9 0,5 -0,1 -0,3
Tuonti 4,9 3,3 2,9 2,3 1,1 0,4 -0,8 -1,7
Kokonaistarjonta 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Vienti 4,4 2,8 2,4 1,7 -0,4 -1,0 -0,6 -1,2
Investoinnit 4,8 3,4 3,1 2,5 2,5 2,2 1,5 0,3
- yksityiset 5,2 3,8 3,9 2,4 2,2 2,2 2,1 0,2
- julkiset 3,7 3,7 4,4 3,7 1,3 0,2 -0,7 -1,2
Kulutus 1,2 1,0 0,9 0,6 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3
- yksityinen 1,6 1,3 1,1 0,8 -0,2 -0,5 -0,5 -0,5
- julkinen 0,9 0,7 0,7 0,7 -0,3 -0,3 -0,2 0,0
Kokonaiskysyntä 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Työttömyysaste 0,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1
Yksityisen kulutuksen hinta/Kuluttajahinnat1) 1,1 0,8 0,5 0,3 -0,3 0,0 -0,1 0,0
1) Yksityisen kulutuksen hinta 1973–2003, Kuluttajahinnat vuodesta 2004 eteenpäin.
Lähde: Tilastokeskus.
S19.2/s01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuotanto


Bruttokansantuote toimialoittain
Arvonlisäys Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2018 2018 2017 2018 2019E 2020E 2021E 14-18 19-23E
Alkutuotanto 5,7 2,8 0,1 1,9 -2,4 2,1 1,8 3,2 0,8
Teollisuus 42,5 21,3 8,0 -0,1 1,2 0,1 1,2 2,0 1,3
Rakentaminen 14,5 7,2 2,0 2,2 1,0 0,4 1,1 1,5 1,1
Palvelut 137,3 68,6 2,1 1,3 1,3 1,3 1,2 0,4 1,2
BKT perushintaan 200,1 100,0 3,2 1,1 1,1 1,0 1,2 0,9 1,2
Lähde: Tilastokeskus.
S19.2/t01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Teollisuustoimialojen tuotos
Tuotos Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2018 2018 2017 2018 2019E 2020E 2021E 14-18 19-23E
Teknologiateollisuus 57,3 41,6 5,3 3,9 2,4 1,9 2,1 1,3 2,1
-metallien jalostus 9,9 7,2 2,8 4,7 -1,0 2,0 1,3 3,1 1,0
-metallituotteet 7,9 5,8 8,1 2,0 3,0 0,0 1,0 2,0 1,4
-koneet ja laitteet 19,8 14,4 3,2 6,2 5,7 2,5 2,5 1,4 3,0
-kulkuneuvot 4,1 2,9 6,1 2,9 6,0 -1,7 2,2 4,9 2,6
-elektroniikka- ja sähköteollisuus 15,6 11,3 8,1 1,9 -0,8 2,9 2,8 -1,1 1,9
Metsäteollisuus 22,5 16,3 6,5 0,4 -1,9 1,6 0,9 1,3 0,4
-puutavarateollisuus 6,9 5,0 8,1 2,4 0,0 0,8 0,3 2,4 0,2
-paperiteollisuus 15,6 11,3 5,9 -0,5 -2,7 2,0 1,2 0,9 0,5
Graafinen teollisuus 1,1 0,8 0,2 2,3 -3,0 0,1 1,4 -2,3 -0,2
Kemianteollisuus 23,1 16,7 5,2 0,0 2,2 1,0 1,4 1,0 1,6
Elintarviketeollisuus 11,3 8,2 1,8 -1,1 0,7 0,8 1,2 0,0 0,8
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 1,3 0,9 2,3 3,0 1,0 1,1 1,2 0,3 1,0
Rakennusaineteollisuus 3,4 2,5 11,5 3,2 1,0 -0,8 -0,3 1,5 1,3
Muu valmistus 1,9 1,4 4,1 5,3 3,0 1,9 1,9 1,6 2,1
Tehdasteollisuus yhteensä 122,0 88,4 5,2 2,0 1,3 1,5 1,6 1,1 1,5
Tehdasteollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteoll. 106,4 77,1 4,8 2,1 1,6 1,3 1,4 1,4 1,5
Mineraalien kaivu 2,7 2,0 12,3 11,5 1,0 0,6 1,4 7,0 1,3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 13,3 9,6 -0,7 -0,5 3,0 1,0 1,0 0,7 1,6
Koko teollisuus 138,0 100 4,7 2,0 1,5 1,4 1,5 1,1 1,5
Lähde: Tilastokeskus.
S19.2/t02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2018 2018 2017 2018 2019E 2020E 2021E 14-18E 19-23E
Kauppa 30,7 14,0 1,6 1,4 0,3 0,6 0,9 0,9 0,8
- moottoriajoneuvojen kauppa 5,2 2,4 3,4 2,4 -0,5 0,8 0,8 2,4 0,6
- tukkukauppa 13,4 6,1 0,1 0,7 -0,3 0,3 0,8 -0,2 0,6
- vähittäiskauppa 12,1 5,5 2,6 1,8 1,3 0,9 1,0 1,6 1,1
Kuljetus ja varastointi 23,0 10,5 3,1 2,3 1,2 0,6 1,1 0,7 1,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,1 3,3 5,7 1,9 1,7 1,3 1,5 1,9 1,4
Informaatio ja viestintä 22,4 10,2 5,0 3,1 2,8 2,1 2,1 4,7 2,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 9,2 4,2 -0,1 -7,7 -8,7 -2,8 0,2 0,8 -2,3
Kiinteistöalan toiminta 30,0 13,7 1,9 0,6 1,5 1,2 1,4 1,3 1,4
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 16,7 7,7 4,8 4,8 2,9 1,6 1,9 2,4 2,0
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 11,2 5,1 10,2 5,9 3,8 1,9 1,6 3,7 2,1
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 1) 10,6 4,8 3,9 -3,0 1,0 0,9 1,1 1,3 1,0
Yksityiset palvelut 160,8 73,6 3,4 1,4 1,1 1,0 1,3 1,8 1,3
Julkiset palvelut 2) 57,6 26,4 0,6 1,0 1,6 1,9 1,1 0,5 1,1
Palvelutoimialat yhteensä 218,5 100,0 2,6 1,3 1,2 1,2 1,3 1,5 1,2
1) Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
2) Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.2/t03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
2018* Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Mrd. e %-osuus 2016 2017 2018* 2019E 2020E 2021E 2014–18 2019–23E
Rakentaminen 37,8 100,0 8,2 4,6 4,1 -0,1 -0,2 1,6 3,4 1,1
- talonrakentaminen 28,0 74,2 8,2 5,3 4,0 -0,6 -0,9 1,7 3,1 0,9
- maa- ja vesirak. 9,8 25,8 8,1 2,8 4,7 1,2 1,7 1,4 4,2 1,4
Lähde: Tilastokeskus.
S19.2/t04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Ulkomaankauppa ja maksutase


Vaihtotase, mrd. euroa
2017 2018 2019E 2020E 2021E
Tavaroiden vienti (fob) 1) 59,7 63,0 64,4 65,0 66,8
Tavaroiden tuonti (fob) 1) 58,0 62,2 61,8 62,8 64,5
Kauppataseen ylijäämä 1,7 0,8 2,6 2,1 2,3
Palveluvienti 26,5 27,8 30,0 31,0 32,2
Palvelutuonti 27,8 30,2 31,9 33,0 34,5
Palvelutaseen ylijäämä -1,3 -2,3 -1,9 -2,1 -2,3
Tuotannontekijäkorvausten ja
tulonsiirtojen taseen ylijäämä -2,0 -2,2 -2,9 -2,1 -1,6
Vaihtotaseen ylijäämä -1,6 -3,7 -2,2 -2,1 -1,6
Vaihtotaseen jäämä/BKT, % -0,7 -1,6 -0,9 -0,8 -0,6
Vaihtotaseen jäämä/viennin arvo, % -1,9 -4,1 -2,3 -2,1 -1,6
1) Ml. Tavarakaupan järjestelyerät.
Lähde: Tilastokeskus.
S19.2/u01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Vienti


Tavara- ja palveluvienti
Arvo1) Määrä2)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2018 2018 2017 2018 2019E 2020E 2021E 14-18 19-23E
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,7 1,1 30,9 -5,8 -1 3 2 -0,4 2
Kaivannaistoiminta 0,6 1,0 72,2 17,6 0 0 1 19,9 1
Elintarviketeollisuus 1,3 2 4,2 -5,5 8 0 2 -2,5 2
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 0,7 1,2 6,6 1,5 0 1 2 -0,7 1
Puutavarateollisuus 2,8 4,4 9,5 -5,2 -2 -1 0 2,4 -1
Paperiteollisuus 10,3 16,1 4,9 4,3 -3 1 1 1,0 0
Öljynjalostus 5,2 8,1 3,7 -3,9 4 2 3 -0,9 3
Kemikaalit ml. lääkeaineet 5,7 8,9 -2,8 -4,7 1 0 2 -2,3 1
Kumi- ja muovituotteet 1,5 2,4 5,9 2,6 1 1 2 2,2 1
Metallien jalostus 8,5 13,3 -0,9 5,6 6 -3 2 2,6 2
Metallituotteet 1,4 2,1 -1,3 2,3 2 1 1 -3,5 2
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 7,4 11,7 9,8 2,6 -1 3 3 2,7 2
Koneet ja laitteet 8,2 12,8 10,9 4,3 4 2 2 0,8 3
Kulkuneuvot 5,3 8,4 65,0 -2,1 17 -7 8 18,9 3
Muu teollisuus 4,2 6,6
Tavaravienti yht.3) 63,0 100,0 7,9 0,5 3,5 1,0 2,4 0,7 2,3
Tavaravienti pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus1) 55,6 88,3 2,0 2
Tavara- ja palveluvienti 3) 90,9 7,6 1,1 3,8 1,3 2,5 2,0 2,6
1) Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.
2) Määrän muutokset, ETLAn laskelma.
3) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S19.2/x01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Tavaravienti alueittain tammi-kesäkuussa 2019
Arvo, Osuus, Muutos,
milj. eur % %
Suomen koko tavaravienti 32 978 100,0 4
EU28 19 646 59,6 2
Saksa 5 189 15,7 -1
Ruotsi 3 400 10,3 5
Alankomaat 2 118 6,4 2
Iso-Britannia 1 387 4,2 -1
Belgia 1 125 3,4 16
Ranska 1 022 3,1 14
EU15 16 548 50,2 3
Euroalue 12 823 38,9 2
Vienti EU:n ulkopuolelle 13 333 40,4 6
Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) 4 133 11,1 -1
Kiina 1 757 5,3 3
Japani 797 2,4 8
Etelä-Korea 405 1,2 -16
Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) 2 878 8,7 29
Venäjä 1 756 5,3 10
Pohjois-Amerikka 2 748 8,3 15
USA 2 482 7,5 19
EFTA-maat 1 273 3,9 2
Norja 911 2,8 7
Afrikka 730 2,2 -18
Lähi- ja Keski-itä 460 1,4 -5
Etelä-Amerikka 496 1,5 8
Brasilia 180 0,5 13
Lähde: Tulli.
S19.2/x02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Talouspolitiikka


Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2) Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2018 2018 2019E 2020E 2021E '14-'18 '19-'23E
Bruttokansantuote markkinahintaan 232,1 1,7 1,1 0,9 1,1 1,5 1,1
Tuonti 92,4 4,1 1,1 2,2 2,7 3,0 2,1
- tavarat 62,2 2,9 -0,4 2,3 2,6 2,8 1,6
- palvelut 30,2 6,5 4,0 1,9 3,0 3,4 3,0
Kokonaistarjonta 324,5 2,4 1,1 1,3 1,6 1,9 1,4
Vienti 90,9 1,1 3,8 1,3 2,5 2,0 2,6
- tavarat 63,0 0,5 3,5 1,0 2,4 0,7 2,3
- palvelut 27,8 2,6 5,0 2,0 2,8 5,5 3,2
Investoinnit 52,6 3,1 1,4 0,8 1,1 2,9 1,5
- yksityiset 42,7 2,3 1,5 0,3 0,8 3,0 1,3
- julkiset 9,9 6,2 1,1 2,7 2,4 2,4 2,2
Kulutus 178,0 1,8 1,0 1,2 1,1 1,2 1,0
- yksityinen 124,8 2,0 0,7 1,1 1,2 1,5 1,1
- julkinen 53,2 1,4 1,8 1,4 0,7 0,5 0,8
Varastojen muutos 1) 3,1 0,9 -1,1 0,2 0,1 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 324,5 2,4 1,1 1,3 1,6 1,9 1,4
Kotimainen kysyntä 233,6 2,9 0,0 1,3 1,2 1,9 0,9
Julkinen kysyntä 63,1 2,1 1,7 1,6 1,0 0,8 1,0
Hinnan muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2018 2019E 2020E 2021E '14-'18 '19-'23E
Bruttokansantuote 2,0 1,4 1,7 1,8 1,2 1,6
Tuonti 3,3 0,3 0,1 0,6 -0,2 0,6
Vienti 4,3 0,1 0,3 0,7 0,8 0,5
Investoinnit 1,9 1,7 1,4 1,5 1,1 1,5
Kulutus 1,3 1,3 1,6 1,8 0,7 1,7
1) Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2) Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S19.2/y01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Eräitä keskeisiä ennusteita
2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E
Kuluttajahintaindeksin muutos, % 0,4 0,8 1,1 1,0 1,1 1,4
Ansiotason muutos, % 0,9 0,2 1,7 2,5 2,7 2,6
Työn tuottavuus, % 2,5 2,4 -0,7 0,3 0,8 1,0
Työttömyysaste, % 8,8 8,6 7,4 6,5 6,3 6,1
Vaihtotaseen jäämä, % suhteessa bkt:hen -0,8 -0,7 -1,6 -0,9 -0,8 -0,6
Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % 2,8 4,7 2,0 1,8 1,4 1,5
Suomen EDP-jäämä, % bkt:sta -1,7 -0,8 -0,8 -0,9 -1,4 -1,4
Suomen EDP-velka, % bkt:sta 63,0 61,3 59,5 60,0 60,4 60,3
Euribor 3 kk, % -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3
EU28-maiden bkt:n muutos, % 2,0 2,5 2,0 1,0 0,9 1,3
- Euroalue 1,9 2,4 1,9 1,0 0,9 1,3
EU28-maiden kuluttajahintojen muutos, %1) 0,2 1,7 1,9 1,3 1,3 1,6
- Euroalue1) 0,2 1,5 1,8 1,2 1,2 1,5
1) Yhdenmukaistettu indeksi
Lähteet: Tilastokeskus.
S19.2/y02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Keskeisiä oletuksia
Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin
2019E 2020E
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2019E 2020E 2021E
Euron hinta
USD 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,13 1,12 1,12
JPY 125,7 122,1 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 122,8 121,4 121,4
GPB 0,86 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
SEK 10,50 10,63 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,54 10,56 10,56
Ohjauskorot
EKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FED 2,50 2,50 2,25 1,75 1,75 1,75 1,50 1,25 2,31 1,58 1,10
Markkinakorot
Libor 3kk 2,61 2,40 2,20 1,82 1,65 1,65 1,40 1,23 2,30 1,48 1,06
Euribor 3kk -0,31 -0,33 -0,38 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,35 -0,40 -0,33
Raaka-ainehinnat
Raakaöljy, Brent, USD/b 66,9 63,0 59,0 59,0 57,0 57,0 57,0 57,0 63,0 57,0 57,0
Muu kuin energia, vuosimuutos, % -5,0 -3,2 2,1 4,3 2,0 1,4 1,5 1,6 -1,5 1,6 1,9
Lähteet: Bloomberg, HWWI.
S19.2/y03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)