Taulukot 18/2


Maailman teollisuustuotanto Suomen alueittaisilla vientiosuuksilla painotettuna, %-muutos
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nopea kasvu 3,6 3,5 2,8 2,6 2,6 2,6
Perusvaihtoehto 3,6 3,0 2,3 2,1 2,1 2,1
Hidas kasvu 3,6 2,2 1,4 1,3 1,3 1,3
S18.2/b01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Yksityinen kulutus


Kotitalouksien käytössä oleva tulo
Mrd. e Muutos, %
Tuloerä 2017 2018E 2019E 2020E 2017 2018E 2019E 2020E
Palkat 86,3 90,4 93,6 97,3 2,2 4,7 3,6 4,0
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 18,8 18,8 18,7 19,2 -5,6 0,2 -0,7 2,6
Toimintaylijäämä ja sekatulo 17,8 18,6 19,5 20,2 2,3 4,1 4,9 4,0
Omaisuustulot, netto 8,9 9,2 9,7 10,4 0,4 3,9 5,9 7,2
Tulonsiirrot kotitalouksille 49,4 50,1 51,1 52,4 1,0 1,3 2,2 2,5
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 61,4 63,3 64,5 67,0 -0,6 3,1 1,8 3,9
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 119,8 123,7 128,2 132,6 1,8 3,3 3,6 3,5
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.2/c01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima
Määrän muutos
Mrd.e Edellisestä vuodesta, % Keskimäärin, %
Kulutuserä 2017 2017 2018E 2019E 2020E 2012-17 2018-22E
Kestävät kulutustavarat 9,8 3,5 6,3 3,3 3,9 2,5 4,0
Puolikestävät tavarat 9,4 2,7 3,8 3,0 2,6 1,1 2,7
Lyhytikäiset tavarat 31,0 -0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,4
Palvelut 65,0 1,8 1,7 2,2 1,9 0,9 1,8
Muut 1) 6,6 1,6 -3,1 -0,4 -0,1 5,8 -0,7
Yksityiset kulutusmenot 121,9 1,3 2,0 1,8 1,6 1,1 1,7
Kotitalouksien reaalinen ostovoima 2) 0,7 1,9 2,1 1,9 0,5 1,8
Säästämisaste, % -2,1 -2,1 -1,9 -1,6 -0,3 -1,8
1) Muut = kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
2) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.2/c02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kansantulo ja bruttokansantuote
Mrd.e Muutos, % Osuus kansantulosta, %
Tuloerä 2017 2017 2018E 2019E 2020E 2017 2018E 2019E 2020E
Työtulot 105,1 0,7 3,9 2,8 3,8 56,7 56,7 55,8 55,6
- Palkat ja palkkiot 86,3 2,2 4,7 3,6 4,0 46,6 46,9 46,5 46,4
- Työnantajan sos.turvamaksut 18,8 -5,6 0,2 -0,7 2,6 10,1 9,8 9,3 9,1
Toimintaylijäämä ja sekatulo 49,4 13,1 6,5 9,1 4,6 26,7 27,3 28,5 28,7
- Yrityssektori 31,3 20,5 8,0 11,5 4,9 16,9 17,5 18,7 18,8
- Julkisyhteisöt 0,3 -8,1 5,0 5,0 5,0 0,2 0,2 0,2 0,2
- Kotitaloudet1), 2) 17,8 2,3 4,1 4,9 4,0 9,6 9,6 9,7 9,7
Omaisuustulot, netto 2,0 -14,2 30,7 26,8 22,3 1,1 1,4 1,7 2,0
- Yrityssektori -11,0 5,1 -0,7 -0,6 0,0 -5,9 -5,7 -5,4 -5,2
- Julkisyhteisöt 4,1 4,0 5,0 2,4 1,2 2,2 2,3 2,2 2,1
- Kotitaloudet1) 8,9 0,4 3,9 5,9 7,2 4,8 4,8 4,8 5,0
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 28,8 1,5 3,5 3,1 3,0 15,6 15,5 15,3 15,1
Kansantulo 185,4 3,7 3,9 4,6 4,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Poistot 41,1 1,9 2,2 1,6 1,7
Ensitulo ulkomailta 2,6 -13,7 -48,6 -3,7 41,3
Bruttokansantuote markkinahintaan 223,8 3,6 4,2 4,1 3,5
1) Kotitaloudet sekä niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
2) Kotitalouksien toimintaylijäämä on asunnonomistajien omistusasumisen tulo. Sekatulo on ne tuloerät, joita ei voida erotella yrittäjäkotitalouden ja sen omistaman yrityksen välillä. Yrityssektorilla ja julkisyhteisöillä ei ole sekatuloa.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.2/c03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Työllisyys


Työvoimatase, 1000 henkilöä
Erä 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
Väestö 5 439 5 462 5 481 5 501 5 522 5 543 5 564 5 585
Työikäinen väestö1) 4 087 4 096 4 102 4 109 4 116 4 128 4 136 4 138
Työvoima 2 676 2 679 2 689 2 685 2 707 2 740 2 754 2 764
Työlliset 2 457 2 447 2 437 2 448 2 474 2 529 2 549 2 567
Työttömät 219 232 252 237 233 212 205 197
Tehdyt työtunnit (milj.) 4 131 4 103 4 100 4 112 4 151 4 236 4 264 4 288
Työvoimaosuus, % 65,5 65,4 65,6 65,3 65,8 66,4 66,6 66,8
Työllisyysaste2), % 68,5 68,4 68,1 68,7 69,6 71,4 72,1 72,8
Työttömyysaste, % 8,2 8,7 9,4 8,8 8,6 7,7 7,4 7,1
1) 15–74 -vuotiaat.
2) Työllisten osuus työikäisestä (15–64 -vuotiaat) väestöstä.
Lähde: Tilastokeskus.
S18.2/e01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Työlliset toimialoittain1), 1000 henkilöä
Toimiala TOL-02 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
Alkutuotanto A,B 109 109 101 99 99 99 99
Koko teollisuus C,D,E 359 352 356 354 357 359 359
Rakentaminen F 169 169 178 187 194 194 197
Kauppa- ja majoitustoiminta G,H 376 371 376 367 379 380 381
Liikenne I 240 243 242 245 252 255 257
Rahoitus- ja liike-elämää
palveleva toiminta J,K 343 350 346 364 369 374 378
Julkiset ja muut yht.palv. L-O 839 834 841 853 872 882 891
Palvelut yhteensä 1798 1799 1805 1829 1873 1891 1907
Toimiala tuntematon X 12 8 8 5 6 6 5
Koko kansantalous 2 447 2 437 2 448 2 474 2 529 2 549 2 567
1) Toimialaluokitus 2002.
Lähde: Tilastokeskus.
S18.2/e02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Julkinen talous


Julkisyhteisöjen tulot ja menot v. 2016–2020 sekä rahoitusasema ja velka, % BKT:sta
Mrd. e Muutos, %
2016* 2017E 2018E 2019E 2020E 2017* 2018E 2019E 2020E
Omaisuus- ja yrittäjätulot 6,4 6,4 6,6 6,7 6,8 0,8 2,5 1,6 1,6
Välittömät verot 35,6 37,2 37,9 39,4 40,8 4,5 1,8 4,0 3,5
- kotitaloudet 29,9 30,2 31,0 31,9 32,9 1,0 2,6 2,9 3,0
Välilliset verot 31,1 31,5 32,5 33,5 34,5 1,4 3,2 3,0 3,0
Sosiaalivakuutusmaksut 27,9 27,4 28,4 28,7 30,2 -2,1 3,7 0,9 5,3
- vakuutetut 9,0 9,6 10,6 11,0 12,1 6,1 10,6 3,8 9,7
Muut tulot1) 16,1 16,8 17,1 17,7 17,9 4,4 1,6 3,8 1,3
Tulot yhteensä 117,1 119,3 122,5 126,0 130,2 1,9 2,6 2,9 3,4
Kulutusmenot 51,6 51,2 52,3 53,6 55,0 -0,6 2,0 2,5 2,6
Tukipalkkiot 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,3 0,0 1,0 1,0
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset 42,7 43,1 43,9 45,0 46,2 1,1 1,9 2,4 2,7
- työeläkkeet 26,1 27,0 28,0 29,1 30,2 3,6 3,7 3,7 3,8
- työttömyysturva 4,5 4,2 3,9 3,8 3,8 -8,1 -6,3 -2,6 -1,5
- muut menot 12,0 11,9 12,0 12,1 12,3 -1,0 0,7 1,0 1,5
Korkomenot 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 -4,5 -2,0 0,0 2,0
Kiinteät investoinnit 8,9 9,1 9,6 10,1 10,6 3,3 5,4 5,1 5,0
Muut menot2) 12,7 12,4 12,9 13,1 13,3 -2,6 4,2 1,7 1,4
Menot yhteensä 120,8 120,8 123,6 126,7 130,1 0,0 2,3 2,5 2,7
Bruttokansantuote (mh) 216,1 223,8 233,2 242,7 251,2 3,6 4,2 4,1 3,5
% BKT:sta
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä -1,7 -0,7 -0,5 -0,3 0,0
- valtio -2,7 -1,8 -1,4 -0,9 -0,6
- paikallishallinto -0,4 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3
- sosiaaliturvarahastot 1,4 1,2 1,2 1,0 0,9
Julkisyhteisöjen perusjäämä -0,6 0,4 0,4 0,6 0,9
- rakenteellinen rahoitusjäämä -0,7 -0,5 -0,4 -0,8
Julkisyhteisöjen EMU-velka 62,9 61,3 60,1 59,0 57,9
Valtion velka 47,4 47,3 46,3 45,4 44,4
Veroaste 43,8 42,9 42,4 41,9 42,0
1) Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot.
2) Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot.
Lähde: Kansantalouden tilinpito.
S18.2/g01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Veroaste, % BKT:sta
2016* 2017E 2018E 2019E 2020E
Välittömät verot 16,5 16,6 16,3 16,2 16,2
- kotitaloudet 13,9 13,5 13,3 13,2 13,1
- yhteisöt 2,6 3,1 2,9 3,1 3,2
Välilliset verot 14,4 14,1 14,0 13,8 13,7
Sosiaalivakuutusmaksut 12,9 12,2 12,2 11,8 12,0
- vakuutetut 4,2 4,3 4,5 4,5 4,8
- työnantajat 8,7 7,9 7,6 7,3 7,2
Veroaste 43,8 42,9 42,4 41,9 42,0
Ansiotulojen veroaste1) 30,7 30,8 31,0 31,0 31,4
Lähde: Tilastokeskus.
S18.2/g02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Investoinnit


Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin
2017* Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015 2016 2017* 2018E 2019E 2020E 2013–17* 2018–22E
Rakennukset 28,8 58,2 1,6 10,0 5,1 5,5 1,8 2,9 1,7 3,0
Talonrakennukset 24,1 48,6 2,0 10,0 6,2 6,3 1,7 3,0 1,4 3,2
- asuinrakennukset 14,4 29,1 2,0 10,5 5,9 7,4 1,0 2,8 1,1 3,4
- muut talonrakennukset 9,7 19,5 2,1 9,1 6,6 4,6 2,7 3,2 1,7 3,0
Maa- ja vesirakennukset 4,7 9,6 -0,4 10,2 0,2 2,0 2,5 2,3 3,2 2,3
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 11,8 23,8 4,7 13,7 6,5 1,4 0,9 2,0 2,6 2,4
Muut kiinteät investoinnit 8,9 18,0 -5,1 -1,0 -2,2 1,7 2,5 2,8 -2,5 2,4
- tutkimus- ja tuotekehitys 5,6 -5,9 -2,6 -3,1 1,3 1,1 2,1 -4,2 1,7
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 49,6 100,0 0,7 8,5 4,0 3,9 1,5 2,7 1,0 2,8
S18.2/i01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
2017E Määrän muutos, %
Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2015 2016* 2017E 2018E 2019E 2020E 2013–17 2018–22E
Maa- ja metsätalous 1,5 3,8 -15,2 -2,9 4,9 0,0 1,0 0,0 -1,3 0,2
Teollisuus 7,0 17,4 4,6 -3,5 3,8 1,0 -2,0 1,5 -1,6 1,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,8 6,9 3,6 25,9 9,3 2,0 6,0 10,0 10,1 7,2
Rakentaminen 1,0 2,5 1,2 14,5 7,6 -4,0 -1,0 0,0 2,3 -0,2
Asuntojen omistus 14,7 36,3 1,7 10,5 5,8 7,4 1,0 2,8 1,0 3,4
Yksityiset palvelut 13,4 33,1 3,8 12,3 2,6 3,4 2,0 1,6 0,9 2,2
Yksityiset Investoinnit 40,4 100,0 2,2 8,7 4,6 3,9 1,1 2,5 0,9 2,7
Julkiset investoinnit 9,1 18,4 -5,2 7,9 1,8 3,6 3,5 3,3 1,5 3,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus yht. 49,6 0,7 8,5 4,0 3,9 1,5 2,7 1,0 2,8
Lähde: Tilastokeskus.
S18.2/i02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Kansainväliset suhdanteet


Bruttokansantuotteen määrän muutokset alueittain, %
Bruttokansantuote
Paino1) Keskimäärin
2016 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 2018–22E
Maailma 100,0 3,2 3,8 3,7 3,4 3,1 3,3
Pohjois-Amerikka 16,9 1,5 2,4 2,7 2,4 1,6 2,2
Yhdysvallat 15,5 1,5 2,3 2,8 2,4 1,6 2,2
EU28 16,7 1,7 2,5 2,1 1,8 1,6 1,7
Euroalue 11,3 1,9 2,4 2,1 1,8 1,5 1,7
Saksa 3,3 2,2 2,2 2,0 1,8 1,6 1,9
Ranska 2,3 1,2 1,8 1,7 1,5 1,5 1,6
Italia 1,9 0,9 1,5 1,2 1,2 1,2 1,1
Suomi 0,2 2,5 2,8 2,8 2,2 1,6 1,9
Muut
Iso-Britannia 2,3 1,8 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2
Ruotsi 0,4 3,2 2,3 2,7 2,0 1,7 2,1
Venäjä 3,2 -0,2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6
Aasia 39,3 4,9 5,1 4,9 4,9 5,0 5,0
Japani 4,4 0,9 1,7 1,2 0,9 1,0 1,1
Kiina 17,7 6,7 6,9 6,6 6,4 6,2 6,0
Intia 7,2 7,1 6,7 7,2 7,3 7,0 7,0
Teoll.maat 41,8 1,8 2,5 2,4 1,9 1,6 1,9
1) Ostovoimapariteettipainot.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM.
S18.2/k01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Inflaatio alueittain, %
Kuluttajahinnat2)
Paino1) Keskimäärin
2016 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 2018–22E
Maailma 100,0 .. .. .. .. .. ..
Pohjois-Amerikka 16,9 1,3 2,1 2,5 2,3 2,1 2,1
Yhdysvallat 15,5 1,3 2,1 2,5 2,3 2,1 2,1
EU28 16,7 0,3 1,7 1,7 1,9 1,9 2,0
Euroalue 11,3 0,2 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8
Saksa 3,3 0,5 1,7 2,0 2,1 2,0 1,9
Ranska 2,3 0,2 1,0 1,8 1,8 1,9 1,8
Italia 1,9 -0,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,5
Suomi 0,2 0,4 0,8 1,1 1,4 1,8 1,7
Muut
Iso-Britannia 2,3 0,7 2,7 2,3 1,7 2,0 2,0
Ruotsi 0,4 1,0 1,8 2,0 2,3 1,7 1,9
Venäjä 3,2 7,0 3,7 2,5 4,0 4,0 3,8
Japani 4,4 -0,1 0,5 0,7 1,4 1,2 1,0
Kiina 17,7 2,0 1,6 2,0 2,5 2,5 2,4
Intia 7,2 4,9 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0
Teoll.maat 41,8 1,1 2,3 1,7 1,9 1,8 1,8
1) Ostovoimapariteettipainot.
2) Kansalliset indeksit.
Lähteet: OECD, IMF, kansalliset tilastot, ETLA, NiGEM.
S18.2/k02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Yksityinen kulutus alueittain, määrän muutos, %
2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 2018–22E
OECD 2,4 2,3 2,1 2,2 2,0 1,8
Yhdysvallat 2,7 2,8 2,5 2,4 1,6 1,8
EU28 2,4 1,9 1,7 1,9 1,5 1,6
EMU19 2,0 1,6 1,5 1,7 1,4 1,5
Saksa 2,1 1,8 1,9 2,0 1,5 1,6
Ranska 2,2 1,1 1,9 2,2 1,5 1,7
Italia 1,4 1,4 1,1 0,9 0,5 0,7
Suomi 2,0 1,3 2,0 1,8 1,6 1,7
Muut
Iso-Britannia 3,1 1,8 1,4 1,6 0,7 1,0
Ruotsi 2,2 2,2 2,3 2,0 1,6 1,8
Japani 0,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot, NiGEM.
S18.2/k03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Kiinteät investoinnit alueittain, määrän muutos, %
2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 2018–22E
OECD 1,9 4,0 3,7 3,4 2,7 3,0
Yhdysvallat 0,6 2,8 5,1 4,7 3,9 4,0
EU28 2,9 3,1 3,4 2,9 2,1 2,5
EMU19 3,7 2,7 4,3 3,4 2,0 2,7
Saksa 3,5 2,9 3,8 3,4 3,3 3,4
Ranska 2,8 3,5 3,3 3,3 3,8 3,6
Italia 3,2 3,8 4,3 2,7 0,5 1,5
Suomi 8,5 4,0 3,9 1,5 2,7 2,8
Muut
Iso-Britannia 2,3 3,4 1,0 2,8 3,9 2,7
Ruotsi 5,6 5,9 4,0 1,0 2,0 2,0
Japani 1,1 2,5 2,3 1,6 1,3 1,5
Lähteet: OECD, kansalliset tilastot, NiGEM.
S18.2/k04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Euroalueen talouslukuja, %
2016* 2017E 2018E 2019E 2020E
Yksityinen kulutus 2,0 1,6 1,5 1,7 1,4
Julkinen kulutus 1,8 1,1 1,5 1,8 1,4
Kiinteät bruttoinv. 3,7 2,7 4,3 3,4 2,0
Kotimainen kok.kys. 2,2 1,8 2,0 2,1 1,5
Vienti 3,0 5,2 2,4 2,9 3,7
Tuonti 4,0 4,0 2,8 3,6 4,2
BKT 1,8 2,4 2,1 1,8 1,5
Teollisuustuotanto 1,7 3,0 2,0 1,7 1,5
Inflaatio, HICP 0,2 1,5 1,6 1,8 1,8
Työttömyysaste 10,0 9,1 8,3 8,0 7,8
Julk. sek. tasapaino, per BKT -1,5 -0,9 -0,7 -0,6 -0,5
Julk. sek. velka, per BKT 91,1 88,8 86,6 84,9 83,8
Lähteet: Euroopan komissio, kansalliset tilastot, NiGEM.
S18.2/k05tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuonti


Tavara- ja palvelutuonti
Arvo1) Määrä1)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
BEC-tavaraluokitus 2017* 2017* 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Teollisuuden tuotantotarvikkeet 22,1 37,1 0,5 19,7 4 2 2 4,1 2
Poltto- ja voiteluaineet 8,0 13,4 7,9 -0,4 -1 3 1 0,8 1
Investointitavarat & 14,1 23,7 7,0 5,8 2 2 4 1,9 3
kuljetusvälineet
Kulutustavarat 15,4 25,8 4,4 1,1 2 3 2 2,3 2
-kestokulutustavarat ml. henkilöautot 3,8 6,4 9,1 4,9 6 3 4 4,4 4
-puolikesto- ja kertakulutustavarat 11,6 19,4 2,8 -0,2 0 2 2 1,5 1
Koko tavaratuonti2) 57,9 100 6,4 4,9 0,9 2,0 2,3 2,5 2,1
Tavara- ja palvelutuonti2) 85,4 5,6 3,5 1,7 2,0 2,4 2,3 2,4
1) Käyttötarkoituksen mukainen tuonnin arvo Tullitilaston (c.i.f.) mukaan. Määrän muutokset Etlan laskelma.
2) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S18.2/m01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Hinnat ja kustannukset


Laskelma kansantalouden hinta- ja kustannustasoon vaikuttavista tekijöistä
Muutos, %
Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Tekijä 2017 2018E 2019E 2020E 2013-17 2018-22E
1. Ansiotaso 0,2 1,9 2,3 2,9 1,2 2,5
2. Työpanos 1) 0,9 2,1 0,7 0,6 -0,2 0,8
3. Työvoimakustannukset 0,7 3,9 2,8 3,8 0,9 3,4
- palkkasumma 2,2 4,7 3,6 4,0 1,2 3,7
- työnantajan sova-maksut -5,6 0,2 -0,7 2,6 -0,2 1,7
4. Bkt:n määrä 2,8 2,8 2,2 1,6 0,8 1,9
5. Yksikkötyökustannukset ([3] / [4]) -2,0 1,1 0,6 2,1 0,1 1,4
6. Tuontihinnat 3,5 3,4 1,3 0,8 -1,3 1,7
7. Välilliset verot miinus tukipalkkiot, osuus kokonaiskysynnästä -3,3 -1,5 -0,8 -0,2 1,2 -0,8
8. Kustannuspaine (0.7*[5] + 0.2*[6] + 0.1*[7]) -1,0 1,3 0,6 1,6 0,0 1,2
9. Kysyntäpaine sekä viivästynyt hintapaine ([8] / [10]) 1,8 0,1 1,2 0,2 1,5 0,4
10. Bkt:n hintaindeksi 0,8 1,4 1,8 1,8 1,5 1,6
11. Yksityisen kulutuksen hinta 1,1 1,3 1,5 1,5 1,2 1,6
12. Reaaliansiotaso ([1] / [11]) -0,5 0,8 0,8 1,0 0,5 0,8
13. Työn tuottavuus ([4] / [2]) 1,8 0,7 1,6 1,1 1,0 1,2
1) Tehdyt työtunnit.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.2/p01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Seuranta


Eräiden keskeisten muuttujien ennustevirheet 1973-2015
Itseisarvojen mediaani Mediaani
Edellisen vuoden Saman vuoden Edellisen vuoden Saman vuoden
kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy
Kokonaistuotanto 1,9 1,5 1,1 0,6 0,9 0,5 -0,1 -0,3
Tuonti 4,9 3,3 2,9 2,3 1,1 0,4 -0,8 -1,7
Kokonaistarjonta 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Vienti 4,4 2,8 2,4 1,7 -0,4 -1,0 -0,6 -1,2
Investoinnit 4,8 3,4 3,1 2,5 2,5 2,2 1,5 0,3
- yksityiset 5,2 3,8 3,9 2,4 2,2 2,2 2,1 0,2
- julkiset 3,7 3,7 4,4 3,7 1,3 0,2 -0,7 -1,2
Kulutus 1,2 1,0 0,9 0,6 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3
- yksityinen 1,6 1,3 1,1 0,8 -0,2 -0,5 -0,5 -0,5
- julkinen 0,9 0,7 0,7 0,7 -0,3 -0,3 -0,2 0,0
Kokonaiskysyntä 2,7 1,8 1,6 1,0 1,0 0,4 -0,3 -0,6
Työttömyysaste 0,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1
Yksityisen kulutuksen hinta/Kuluttajahinnat1) 1,1 0,8 0,5 0,3 -0,3 0,0 -0,1 0,0
1) Yksityisen kulutuksen hinta 1973–2003, Kuluttajahinnat vuodesta 2004 eteenpäin.
Lähde: Tilastokeskus.
S18.2/s01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tuotanto


Bruttokansantuote toimialoittain
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2017* 2017* 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Alkutuotanto 5,3 2,7 7,0 0,6 0,4 1,1 0,8 2,9 0,7
Teollisuus 40,7 21,1 2,3 7,1 5,8 4,1 2,5 1,5 3,3
Rakentaminen 13,8 7,1 5,1 3,3 3,6 1,1 2,9 1,2 2,5
Palvelut 133,5 69,1 1,7 1,9 2,0 1,9 1,4 0,4 1,6
BKT perushintaan 193,3 100,0 2,2 3,0 3,0 2,3 1,7 0,8 2,0
Lähde: Tilastokeskus.
S18.2/t01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Teollisuustoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2016* 2016* 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Teknologiateollisuus 53,4 41,7 1,3 4,1 6 4 3 -1,2 4
-metallien jalostus 9,1 7,1 2,6 4,0 2 2 2 2,2 2
-metallituotteet 7,3 5,7 2,3 4,4 5 4 3 -0,4 3
-koneet ja laitteet 18,7 14,6 1,4 4,1 8 4 3 -1,1 4
-kulkuneuvot 3,9 3,1 13,7 5,6 14 9 7 5,1 8
-elektroniikka- ja sähköteollisuus 14,4 11,3 -2,8 3,5 3 3 4 -4,8 3
Metsäteollisuus 20,8 16,3 1,6 7,7 5 4 3 1,7 3
-puutavarateollisuus 6,4 5 4,0 8,0 0 1 2 2,4 1
-paperiteollisuus 14,4 11,3 0,5 7,6 7 5 3 1,4 4
Graafinen teollisuus 1,1 0,9 -3,1 2,1 -1 0 0 -4,4 0
Kemianteollisuus 20,2 15,7 8,8 -0,2 0 3 2 0,6 2
Elintarviketeollisuus 11,1 8,7 1,2 0,4 0 1 1 -1,0 1
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 1,2 1,0 1,4 3,2 2 3 2 -1,0 2
Muu tehdasteollisuus 4,9 4,7 1,8 5,9 4 4 3 -0,9 3
Tehdasteollisuus yhteensä 112,8 88,1 2,7 3,6 3,7 3,3 2,6 -0,4 2,7
Mineraalien kaivu 2,3 1,8 14,1 6,8 24 4 5 1,5 7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 12,9 10,1 1,1 0,6 3 2 3 0,8 2
Koko teollisuus 128,0 100 2,7 3,4 4,0 3,3 2,6 -0,2 2,8
Teollisuus pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus 113,5 88,7 3,4 3,3 4 3 3 0,4 2,7
Lähde: Tilastokeskus.
S18.2/t02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Palvelutoimialojen tuotos
Määrän muutos, %
Mrd. euroa Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin
2017 2017 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2013-17E 2018-22E
Kauppa 31,2 14,5 2,9 2,9 2,6 1,8 1,4 0,8 1,7
-moottoriajoneuvojen kauppa 5,2 2,4 6,6 3,2 3,8 0,5 0,8 1,4 1,3
-tukkukauppa 14,4 6,7 2,4 3,1 1,7 1,7 1,5 0,8 1,5
-vähittäiskauppa 11,6 5,4 1,9 2,5 3,2 2,5 1,7 0,7 2,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,9 3,2 2,5 4,6 3,7 2,5 1,8 0,6 2,2
Kuljetus ja varastointi 23,0 10,7 1,7 3,3 2,7 2,7 1,9 0,5 2,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 9,7 4,5 2,0 -0,6 -0,3 1,1 0,6 2,1 0,4
Kiinteistöalan toiminta 29,6 13,8 1,4 1,4 1,9 1,9 1,4 1,2 1,6
Liike-elämää palveleva toiminta 1) 47,5 22,1 3,5 4,3 2,5 2,5 2,2 2,7 2,2
Muut sosiaaliset ja yhteiskunnalliset palvelut 2) 48,0 22,3 2,2 0,4 1,7 1,6 1,2 0,2 1,4
Yksityiset palvelut 158,7 73,7 2,5 2,8 2,2 2,1 1,7 1,5 1,8
Julkiset palvelut 3) 56,5 26,3 2,0 -0,4 1,5 1,2 0,7 0,3 1,0
Palvelutoimialat yhteensä 215,2 100,0 2,4 2,0 2,0 1,9 1,4 1,2 1,6
1) Informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut.
2) Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta ja kotitalouspalvelut.
3) Julkinen hallinto sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.2/t03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Rakentamisen tuotos
Määrän muutos, %
2017* Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Mrd. e %-osuus 2016* 2017E 2018E 2019E 2020E 2013–17 2018–22E
Rakentaminen 35,1 100,0 8,2 4,5 4,1 1,3 3,1 1,9 2,8
-talonrak. 25,9 73,8 8,2 5,7 5,3 1,2 3,3 1,3 3,1
-maa- ja vesirak. 9,2 26,2 8,2 1,3 0,2 1,4 2,3 3,2 1,9
Lähde: Tilastokeskus, Etla.
S18.2/t04tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Ulkomaankauppa ja maksutase


Vaihtotase, mrd. euroa
2016* 2017* 2018E 2019E 2020E
Tavaroiden vienti (fob) 1) 53,4 59,7 64,7 69,0 71,4
Tavaroiden tuonti (fob) 1) 52,9 57,9 61,2 63,3 65,0
Kauppataseen ylijäämä 0,5 1,8 3,5 5,7 6,4
Palveluvienti 24,4 26,5 27,4 28,4 29,6
Palvelutuonti 26,9 27,5 28,7 29,6 30,8
Palvelutaseen ylijäämä -2,5 -1,0 -1,3 -1,2 -1,2
Tuotannontekijäkorvausten ja
tulonsiirtojen taseen ylijäämä 0,6 0,6 -1,1 -1,3 -0,8
Vaihtotaseen ylijäämä -1,4 1,4 1,1 3,3 4,4
Vaihtotaseen ylijäämä/BKT, % -0,6 0,6 0,5 1,4 1,7
Vaihtotaseen ylijäämä/viennin arvo, % -1,8 1,6 1,2 3,4 4,3
1) Ml. Tavarakaupan järjestelyerät.
Lähde: Tilastokeskus.
S18.2/u01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Vienti


Tavara- ja palveluvienti
Arvo1) Määrä2)
Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin
2017* 2017* 2016* 2017* 2018E 2019E 2020E 13-17 18-22E
Maa- ja metsätalous sekä kaivannaistoiminta 1,4 2,3 -12,8 45,7 6 3 2 7,0 3
Puutavarateollisuus 2,8 4,8 5,8 9,5 1 1 2 5,3 1
Paperiteollisuus 9,1 15,2 -3,4 4,9 3 3 2 0,8 2
Metallien jalostus 7,6 12,6 3,5 -0,9 2 0 2 1,4 2
Metallituotteet 1,3 2,2 -3,9 -1,4 6 5 4 -2,3 4
Koneet ja laitteet 7,8 13,1 -5,6 10,9 4 3 3 -1,4 4
Kulkuneuvot 5,4 9,1 -18,6 65,0 9 21 1 18,8 7
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 7,1 11,9 1,2 9,8 -1 2 4 -0,8 2
Elintarviketeollisuus 1,3 2,2 -1,1 4,2 -6 2 1 -1,3 0
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus 0,7 1,2 1,0 6,6 -1 4 2 -0,5 1
Kemianteollisuus 11,5 19,2 10,7 1,0 -1 2 2 0,9 2
Muu teollisuus 3,7 6,2
Tavaravienti yht.3) 59,7 100,0 3,3 7,8 2,6 4,2 2,4 0,8 2,8
Tavaravienti pl. elektroniikka- ja sähköteollisuus1) 52,6 88,1 1,9 3
Tavara- ja palveluvienti 3) 86,3 3,9 7,5 2,3 3,6 2,5 2,1 2,8
1) Toimialojen viennin arvo tullitilaston mukaan.
2) Määrän muutokset, ETLAn laskelma.
3) Kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähteet: Tilastokeskus, Tulli.
S18.2/x01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Tavaravienti alueittain tammi-kesäkuussa 2018
Arvo, Osuus, Muutos,
milj. eur % %
Suomen koko tavaravienti 31 844 100,0 7
EU28 19 271 60,5 7
Saksa 5 270 16,5 30
Ruotsi 3 236 10,2 5
Alankomaat 2 065 6,5 -1
Iso-Britannia 1 391 4,4 7
Belgia 968 3,0 -6
Ranska 893 2,8 -2
EU15 16 091 50,5 9
Euroalue 12 585 39,5 7
Vienti EU:n ulkopuolelle 12 573 39,5 7
Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) 4 185 13,1 9
Kiina 1 707 5,4 2
Japani 737 2,3 21
Etelä-Korea 477 1,5 20
Pohjois-Amerikka 2 392 7,5 0
USA 2 084 6,5 1
Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) 2 232 6,9 4
Venäjä 1 608 5,1 0
EFTA-maat 1 244 4,0 0
Norja 854 2,7 4
Afrikka 892 2,8 52
Lähi- ja Keski-itä 481 1,5 -11
Etelä-Amerikka 451 1,4 -12
Brasilia 157 0,5 -11
Lähde: Tulli.
S18.2/x02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Talouspolitiikka


Suomen huoltotase
Arvo Määrän muutos, %
Mrd. e 2) Edellisestä vuodesta Keskimäärin
Huoltotase-erä 2017 2017 2018E 2019E 2020E '13-'17 '18-'22E
Bruttokansantuote markkinahintaan 223,8 2,8 2,8 2,2 1,6 0,8 1,9
Tuonti 85,4 3,5 1,7 2,0 2,4 2,3 2,4
- tavarat 57,9 4,9 0,9 2,0 2,3 2,5 2,1
- palvelut 27,5 0,8 2,9 2,1 2,7 1,9 2,9
Kokonaistarjonta 309,3 3,0 2,4 2,2 1,9 1,2 2,1
Vienti 86,3 7,5 2,3 3,6 2,5 2,1 2,8
- tavarat 59,7 7,8 2,6 4,2 2,4 0,8 2,8
- palvelut 26,6 6,8 1,8 2,3 2,8 5,7 2,7
Investoinnit 49,6 4,0 3,9 1,5 2,7 1,0 2,8
- yksityiset 40,4 4,6 4,0 1,1 2,6 0,9 2,7
- julkiset 9,1 1,8 3,6 3,5 3,3 1,5 3,1
Kulutus 173,1 0,8 1,6 1,6 1,3 0,9 1,4
- yksityinen 121,9 1,3 2,0 1,8 1,6 1,1 1,7
- julkinen 51,2 -0,5 0,7 0,9 0,5 0,4 0,7
Varastojen muutos 1) 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 309,3 3,2 2,2 2,2 1,9 1,3 2,0
Kotimainen kysyntä 223,0 1,6 2,1 1,6 1,6 1,0 1,7
Julkinen kysyntä 60,4 -0,2 1,1 1,3 0,9 0,6 1,0
1) Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2) Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
S18.2/y01tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Eräitä keskeisiä ennusteita
2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
Kuluttajahintaindeksin muutos, % -0,2 0,4 0,8 1,1 1,4 1,8
Ansiotason muutos, % 1,4 0,9 0,2 1,9 2,3 2,9
Työttömyysaste, % 9,4 8,8 8,6 7,7 7,4 7,1
Vaihtotaseen jäämä, % suhteessa BKT:hen -0,8 -0,6 0,6 0,5 1,4 1,7
Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % -2,7 2,7 3,4 4,0 3,3 2,6
Suomen EMU-ylijäämä, % BKT:sta -2,8 -1,7 -0,7 -0,5 -0,3 0,0
Suomen EMU-velka, % BKT:sta 63,5 63,0 61,3 60,1 59,0 57,9
Euribor 3 kk, % 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 0,5
EU28-maiden BKT:n muutos, % 2,2 1,7 2,5 2,1 1,8 1,6
- Euroalue 2,3 1,9 2,4 2,1 1,8 1,5
EU28-maiden kuluttajahintojen muutos, %1) 0,0 0,3 1,7 1,7 1,9 1,9
- Euroalue1) 0,0 0,2 1,5 1,6 1,8 1,8
1) Yhdenmukaistettu indeksi
Lähteet: Tilastokeskus.
S18.2/y02tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)


Keskeisiä oletuksia
Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin
2018E 2019E
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018E 2019E
Euron hinta
USD 1,23 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,19 1,16
JPY 131 129 130 130 130 130 130 130 130,9 130,2
GPB 0,88 0,88 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,88 0,9
Ohjauskorot
FED 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00 3,25 1,98 2,92
EKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,04
Markkinakorot
Libor 3kk 2,17 2,33 2,45 2,60 2,85 3,10 3,10 3,35 2,31 3,02
Euribor 3kk -0,33 -0,32 -0,30 -0,28 -0,10 -0,10 0,05 0,30 -0,31 -0,01
Raaka-ainehinnat
Raakaöljy, Brent, USD/b 66,7 75,9 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 72,8 75,0
Muu kuin energia, vuosimuutos, % 1,0 13,5 6,6 6,7 1,1 1,2 1,2 1,2 6,3 1,2
Lähteet: Bloomberg, HWWI.
S18.2/y03tElinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)