Kuviot 16/1

Katsaus suhdannekehitykseen

Kansainvälinen suhdannekehitys

Kotimainen suhdannekehitys: Vienti

Kotimainen suhdannekehitys: Investoinnit

Kotimainen suhdannekehitys: Yksityinen kulutus

Kotimainen suhdannekehitys: Julkinen talous

Kotimainen suhdannekehitys: Tuotanto ja työllisyys

Kotimainen suhdannekehitys: Tuonti- ja maksutase

Kotimainen suhdannekehitys: Hinnat ja kustannukset