Kustannuskilpailukyky ja viennin kehitys

Vienti rahoittaa tuonnin Jaa: Elintason kannalta tuonnin merkitys on huomattavan suuri. Tuonnin ansiosta kotitalouksilla on enemmän kulutusvaihtoehtoja ja yrityksillä laajempi pääsy erilaisiin välituotteisiin, investointitavaroihin ja palveluihin. Globaali kilpailu alentaa tuotteiden

Investoinnit

Investoinnit supistuivat viime vuonna maltillisesti. Panostukset julkisiin investointeihin paikkasivat yksityisten investointien pudotusta. Viime vuonna runsaasti vähentyneet kone- ja laiteinvestoinnit nostavat investoinnit tänä vuonna jo uudelleen kasvuun. Investointien lasku jäi odotustemme

Hinnat ja kustannukset

HINTOJEN NOUSU SUHTEELLISEN HIDASTA Kuluttajahinnat nousevat ennustevuosina hieman yli yhden prosentin vauhtia. Kuluvana vuonna tärkein hintoja nostava tekijä on energia, ensi vuonna asuminen. Erityisteemassa tarkasteltu Suomen tuotannon kustannuskilpailukyky heikkenee selvästi

Työllisyys

Koronakriisin vaikutukset työmarkkinoille näyttävät jäävän lyhytaikaisiksi. Yritykset välttivät irtisanomisia lomautusjärjestelmän ansiosta. Toistaiseksi suurta yritysten konkurssiaaltoa ei ole nähty, mutta konkurssien määrän lisääntyminen olisi riski työllisyydelle. Rokotekattavuuden myötä rajoituksista päästään eroon,

Julkinen talous

Julkinen talous onnistui pehmentämään taantuman negatiivisia vaikutuksia kansalaisten ja yritysten talouteen. Yleisen taloustilanteen koheneminen tästä vuodesta alkaen kasvattaa taas vero- ja maksutuloja. Vielä tänä vuonna julkisen talouden rahoitusasemaa heikentävät erityisesti

Kansainvälinen talous 2021/1

Maailmantalous kääntyy tänä vuonna selvään kasvuun viime vuoden 3,5 prosentin pudotuksen jälkeen. Edellisen kerran maailmantalous supistui samassa mittaluokassa toisen maailmansodan viimeisenä vuonna 1945. Tälle vuodelle ennustamme maailmantalouteen jo 5,8 prosentin

Etlan ennustevirheet

Etlan suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi

Katsaus suhdannekehitykseen

Suomen talous elpyy koronakriisistä, vaikka vuoden ensimmäisellä puoliskolla tasapainottelu epidemian kanssa jatkuu. Kokonaistuotanto kasvaa ennusteemme mukaan 3,0 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna odotamme Suomen talouden kasvavan 2,4 prosenttia. Vuodelle 2023

Kuviot 21/1

Yksityinen kulutus Jaa: Työllisyys Jaa: Julkinen talous Jaa: Kansainväliset suhdanteet Jaa: Tuonti Jaa: Hinnat ja kustannukset Jaa: Rahoitusmarkkinat Jaa: Tuotanto Jaa: Ulkomaankauppa ja maksutase Jaa: Vienti Jaa: Talouspolitiikka Jaa: Erityisteemat