Taulukot 19/1

Yksityinen kulutus Jaa: Työllisyys Jaa: Julkinen talous Jaa: Investoinnit Jaa: Kansainväliset suhdanteet Jaa: Tuonti Jaa: Hinnat ja kustannukset Jaa: Seuranta Jaa: Tuotanto Jaa: Ulkomaankauppa ja maksutase Jaa: Vienti Jaa: Talouspolitiikka

Kuviot 19/1

Yksityinen kulutus Jaa: Työllisyys Jaa: Julkinen talous Jaa: Investoinnit Jaa: Kansainväliset suhdanteet Jaa: Tuonti Jaa: Hinnat ja kustannukset Jaa: Rahoitusmarkkinat Jaa: Seuranta Jaa: Tuotanto Jaa: Ulkomaankauppa ja maksutase Jaa: Vienti

Työllisyys

Työllisyyden kasvu huipussaan viime vuonna Jaa: Työpaikkojen määrän kasvu kiihtyi viime vuonna peräti 2,7 prosenttiin ja tehtyjen työtuntien lähes saman verran. Työpanoksen kysynnän voimakas kasvu ja kokonaistuotannon kasvun hidastuminen painoivat

Julkinen talous

Budjettivaje kasvoi viime vuonna Jaa: Ennakkoarvion mukaan kansantalouden tilinpidon mukainen julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi viime vuonna 0,1 prosenttiyksikköä 0,9 prosenttiin. Julkisyhteisösektoreista valtion rahoitusvajeen bkt-suhde supistui 0,2 prosenttiyksiköllä, mutta paikallishallinnossa

Investoinnit

Investointien kasvu hidastui viime vuonna Jaa: Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan kiinteiden investointien kasvu hidastui viime vuonna 1 prosenttiyksiköllä 3,3 prosenttiin. Talonrakentamisen investoinnit kohosivat 5,2 prosenttia ja yritysten kone- ja laitehankinnat

Etlan ennustevirheet

Etlan suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi

Talouspolitiikka

Talouspolitiikan linja tulevalla hallituskaudella Jaa: Näillä näkymin Suomen seuraava hallitus aloittaa työnsä paljon paremmassa taloustilanteessa kuin vuonna 2015 muodostettu Sipilän hallitus. Työttömyys on nyt huomattavasti matalammalla ja työllisyys korkeammalla tasolla