Etlan ennustevirheet

Etlan suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi

Taulukot 19/2

Yksityinen kulutus Jaa: Työllisyys Jaa: Julkinen talous Jaa: Investoinnit Jaa: Kansainväliset suhdanteet Jaa: Tuonti Jaa: Hinnat ja kustannukset Jaa: Seuranta Jaa: Tuotanto Jaa: Ulkomaankauppa ja maksutase Jaa: Vienti Jaa: Talouspolitiikka

Julkinen talous

Julkisen talouden tasapaino parani merkittävästi edellisellä vaalikaudella. Vientialat pääsivät kilpailukykysopimuksen tukemana mukaan kansainvälisen kaupan kasvuun, samalla myös investoinnit ja työn kysyntä lisääntyivät. Veropohjat kääntyivät kasvuun yritysten tulosparannusten ja työllisyyden kohentumisen

Investoinnit

Investointien kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin tänä vuonna Jaa: Investointien parin vuoden takainen huippusuhdanne on jäänyt taakse ja kuluvan vuoden alkupuoliskolla investointien vuosikasvu oli enää 0,5 prosenttia. Hidastuva kasvu oli tunnusomaista

Hintakehitys on vaimeaa

Kuluttajahintojen nousu on tänä ja ensi vuonna hidasta, vain noin prosentin vuodessa. Kotimaiset ja kansainväliset hintapaineet ovat vähäisiä. Ennusteemme mukaan korot eivät nouse ennustevuosina, ja raakaöljyn maailmanmarkkinahinta alenee euroissa mitattuna.