Investoinnit

Investointiaallon huippu viime vuonna Jaa: Tilinpidon ennakkotietojen mukaan kiinteiden investointien määrä kasvoi 6,5 prosenttia. Investointiaktiviteetti vilkastui kaikilla päätoimialoilla, ja vauhdikkaimmin investoinnit kasvoivat jalostuselinkeinoissa. Tehdasteollisuuden investoinnit kasvoivat viime vuonna runsaat 15

Julkinen talous

Budjettitasapaino häämöttää Jaa: Tuoreimpien tilastolukujen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui viime vuonna lähes prosenttiyksiköllä 0,9 prosenttiin, joten Suomen julkinen talous näyttää tervehtyneen selvästi enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Rahoitusvajeen supistumisen

Katsaus suhdannekehitykseen

Suomen talouskasvu jatkuu vahvana. Kokonaistuotanto lisääntyy 2,8 prosenttia vuonna 2018, jolloin ylitetään vuoden 2008 tuotannon taso. Kasvu on 2,4 prosenttia vuonna 2019 ja 1,9 prosenttia vuonna 2020. Kasvu on lähivuosina