Taulukot 18/2

Yksityinen kulutus Jaa: Työllisyys Jaa: Julkinen talous Jaa: Investoinnit Jaa: Kansainväliset suhdanteet Jaa: Tuonti Jaa: Hinnat ja kustannukset Jaa: Seuranta Jaa: Tuotanto Jaa: Ulkomaankauppa ja maksutase Jaa: Vienti Jaa: Talouspolitiikka

Kuviot 18/2

Yksityinen kulutus Jaa: Työllisyys Jaa: Julkinen talous Jaa: Investoinnit Jaa: Kansainväliset suhdanteet Jaa: Tuonti Jaa: Hinnat ja kustannukset Jaa: Rahoitusmarkkinat Jaa: Seuranta Jaa: Tuotanto Jaa: Ulkomaankauppa ja maksutase Jaa: Vienti

Työllisyys

Työllisyys lisääntyy roimasti tänä vuonna Jaa: Vuoden alkupuoliskolla työllisten määrä kasvoi 2,8 prosenttia, ja työtunteina mitattu työpanos kohosi lähes kokonaistuotannon kasvun verran. Työllisyysaste nousi 2,2 prosenttiyksikköä 71,6 prosenttiin. Työttömyysaste aleni

Julkinen talous

Julkinen velkaantuneisuus vähenee Jaa: Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui viime vuonna 1,1 prosenttiyksiköllä 0,7 prosenttiin. Rahoitusaseman vahvistumisen ja velanottoa vähentävien muiden toimien ansiosta julkisen velan bkt-suhde supistui

Investoinnit

Investointien kasvu hidastui tuntuvasti viime vuonna Jaa: Kolme vuotta kestänyt investointiaalto laantui viime vuonna. Investointien laskusuhdanteen voimakkuutta kuvastaa kansantalouden bruttoinvestointien kasvun kuihtuminen edellisvuoden 8 prosentista 4 prosenttiin. Investointiaktiviteetti vaimeni kaikissa

Etlan ennustevirheet

Etlan suhdannekatsausten ennusteilla pyritään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esitetyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oikeaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi